• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Chrámový sbor

  Když posloucháme vážnou (nebo někdo raději říká klasickou) hudbu, málokdy nás napadne, že velký počet těchto nádherných skladeb, které si pouštíme pro potěšení anebo pohlazení na duši, bylo napsáno pro provedení v chrámech, některé dokonce přímo pro určitou část liturgie. A tak není divu, že i dnes jedna z nejčastějších forem farních aktivit jsou hudba a chrámový zpěv. V Bubenči fungoval sbor dlouhá léta, a to i v době, kdy farnost neměla svého vlastního faráře. Za to patří velký dík tehdejšímu sbormistru Oldřichovi Smolovi. Od roku 2016 jej vede Ondřej FAJSTAVR st.:

  Milí farníci,

  Dovolte mi prosím napsat pár řádků o našem farním sboru.

  Scházíme se pravidelně každé pondělí v 18:30 ve farní budově a zkoušíme přibližně do půl deváté. Mimo tyto zkoušky organizujeme ještě sobotní dopolední soustředění, která se konají podle složitosti nacvičovaného repertoáru přibližně každé dva měsíce. Zkoušky bývají dělené – sejdou se zvlášť ženské a zvlášť mužské hlasy v samostatných místnostech. Dále nácvik probíhá po jednotlivých hlasových skupinách (soprán, alt, tenor, bas) s doprovodem klavíru a malých elektrofonických varhan. Po nastudování určité části skladby se opět dáme dohromady a zpíváme všichni společně.

  Myslím si, že naše zpěváky práce ve farním sboru baví. Bezpochyby jde však o časově, psychicky i fyzicky nezanedbatelnou zátěž, která ovšem může být na druhé straně vyvážena dobrým pocitem i radostí z poctivě vykonané práce či snahy dát k dispozici Pánu Bohu určitý díl svého časového potenciálu nebo obdržené hřivny.

  Co se týká repertoáru, snažím se většinou vybírat v oblasti barokní či klasicistní chrámové hudby, vhodné k liturgii. V současnosti se věnujeme kantátovým skladbám J.S. Bacha a Šimona Brixiho.

  Také bych vás rád, milí farníci, pozval mezi nás, do řad sboristů. Stává se, že někdo začne navštěvovat zkoušky sboru, ale následně zjistí, že se nemůže konkrétně časově vázat, nebo že měl jiné představy.

  Je jisté, že každý z nás má mnoho různých povinností, úkolů a zájmů. Na druhé straně nejsme společenství, kde by nebyl prostor pro pochopení toho, že se nemohu vždy a všude zúčastnit sborového programu, ale přesto do sboru patřím.

  A tak, pokud někdo cítíte, že byste se rád nebo ráda zapojili do zpěvu, určitě přijďte. Žádné konkursy se u nás nedělají. Kdo si dokáže zazpívat třeba jenom doma kousek národní písničky a má rád vážnou hudbu, tak ať přijde. A možná, že nebude litovat.

  Na závěr bych chtěl pozvat všechny ty, kteří si s námi chtějí zazpívat třeba jenom jednou za rok.  Jedná se o Rybovu Českou mši vánoční. Dopolední sobotní zkouška by se konala 16. prosince a se souhlasem pana faráře se opět bude zpívat o půlnoční. 

  Zájemci ať se nebojí a nestydí přihlásit u sbormistra (602 335 685).

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz