• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Chrámový sbor

  Když posloucháme vážnou (nebo někdo raději říká klasickou) hudbu, málokdy nás napadne, že velký počet těchto nádherných skladeb, které si pouštíme pro potěšení anebo pohlazení na duši, bylo napsáno pro provedení v chrámech, některé dokonce přímo pro určitou část liturgie. A tak není divu, že i dnes jedna z nejčastějších forem farních aktivit jsou hudba a chrámový zpěv. V Bubenči fungoval sbor dlouhá léta, a to i v době, kdy farnost neměla svého vlastního faráře. Za to patří velký dík tehdejšímu sbormistru Oldřichovi Smolovi. Od roku 2016 jej vede Ondřej FAJSTAVR st.:

  Milí farníci,

  Dovolte mi prosím napsat pár řádků o našem farním sboru.

  Scházíme se pravidelně každé pondělí v 18:30 ve farní budově a zkoušíme přibližně do půl deváté. Mimo tyto zkoušky organizujeme ještě sobotní dopolední soustředění, která se konají podle složitosti nacvičovaného repertoáru přibližně každé dva měsíce. Zkoušky bývají dělené – sejdou se zvlášť ženské a zvlášť mužské hlasy v samostatných místnostech. Dále nácvik probíhá po jednotlivých hlasových skupinách (soprán, alt, tenor, bas) s doprovodem klavíru a malých elektrofonických varhan. Po nastudování určité části skladby se opět dáme dohromady a zpíváme všichni společně.

  Myslím si, že naše zpěváky práce ve farním sboru baví. Bezpochyby jde však o časově, psychicky i fyzicky nezanedbatelnou zátěž, která ovšem může být na druhé straně vyvážena dobrým pocitem i radostí z poctivě vykonané práce či snahy dát k dispozici Pánu Bohu určitý díl svého časového potenciálu nebo obdržené hřivny.

  Co se týká repertoáru, snažím se většinou vybírat v oblasti barokní či klasicistní chrámové hudby, vhodné k liturgii. V současnosti se věnujeme kantátovým skladbám J.S. Bacha a Šimona Brixiho.

  Také bych vás rád, milí farníci, pozval mezi nás, do řad sboristů. Stává se, že někdo začne navštěvovat zkoušky sboru, ale následně zjistí, že se nemůže konkrétně časově vázat, nebo že měl jiné představy.

  Je jisté, že každý z nás má mnoho různých povinností, úkolů a zájmů. Na druhé straně nejsme společenství, kde by nebyl prostor pro pochopení toho, že se nemohu vždy a všude zúčastnit sborového programu, ale přesto do sboru patřím.

  A tak, pokud někdo cítíte, že byste se rád nebo ráda zapojili do zpěvu, určitě přijďte. Žádné konkursy se u nás nedělají. Kdo si dokáže zazpívat třeba jenom doma kousek národní písničky a má rád vážnou hudbu, tak ať přijde. A možná, že nebude litovat.

  Na závěr bych chtěl pozvat všechny ty, kteří si s námi chtějí zazpívat třeba jenom jednou za rok.  Jedná se o Rybovu Českou mši vánoční. Dopolední sobotní zkouška by se konala 16. prosince a se souhlasem pana faráře se opět bude zpívat o půlnoční. 

  Zájemci ať se nebojí a nestydí přihlásit u sbormistra (602 335 685).

  Aktivity

 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Farní mládež
 • Farní charita
 • Výzdoba kostela
 • Noc kostelů
 • Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz