• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Dívčí parta

  Bubeneč zdaleka není první farností, kde mi bylo „vyčítáno“, že se více věnuji klukům než děvčatům, a pokaždé odpovídám stejně: vždy to tak bylo, že se kněží věnovali více klukům zkrátka i proto, že jejich světu lépe rozumí. Pokaždé však tazatele (nebo spíše tazatelky) popíchnu, že velice rád ve farnosti podpořím a občas navštívím i partu děvčat, pokud se jich nějaká starší kamarádka ujme. Tentokrát od slova nebylo daleko k činu, a zatímco partu ministrantů vede Matěj Dynybyl, odhodlání vést svatogothardskou partu děvčat nabrala jeho dívka Anna VOBECKÁ:

  Milí farníci,

  dovolte mi, abych se vám dnes představila a poodhalila náš „projekt“ Dívčí parta. Pocházím z Benešova, nedaleko od Prahy. Do farnosti sv. Gotharda mě před více jak dvěma lety přivedl můj přítel Matěj. Chodili jsme společně na různé farní akce. Parta mládeže mě vzala do svého společenství a já se mezi nimi cítila dobře, i když jsem měla pořád pocit, že je to spíš Matějova farnost a já mám tu svojí doma. Minulý rok jsem nastoupila na vysokou do Prahy a také se sem částečně přestěhovala. Nerada se někam tlačím, a teprve když mi někdo jiný řekl, že i já jsem součástí farnosti, jsem si to sama uvědomila. V lednu jsem se rozhodla absolvovat přípravu na biřmování u otce Miloše a koncem října přijmu v naší farnosti tuto svátost.

  Když jsem slyšela Matěje s panem farářem plánovat výpadovku pro ministranty, přišlo mi to jako skvělá akce a trochu jsem jim záviděla. Nejen výlet, ale tu partu, kterou společně tvoří.  Je hezké vidět, že kluci díky tomu chodí opravdu rádi ministrovat. V tu chvíli mi přišlo líto všech děvčat v kostele, která toto zažívat nemohou. A tak jsem si postěžovala, jak je to nespravedlivé, že je to všechno jen pro kluky. Otec Miloš se té myšlenky hned chytil. Po chvíli jsme se dohodli, že bychom do toho opravdu šli a zkusili dát dohromady děvčata, která by společně mohla tvořit společenství, seznamovat se, prožívat zážitky, legraci a řešit různá témata. Díky kontaktům otce Miloše a také našim farníkům se nám podařilo vymyslet zajímavý program pro setkávání.  První se bude konat 7. 10., a je na co se těšit! Čeká nás prohlídka Národního divadla s operní pěvkyní Janou Sibera, která bude tak hodná a provede nás i zákulisím. Kromě různých zajímavých akcí nás čekají i setkání na faře (nyní v náhradních prostorách), během nichž si společně budeme povídat o různých tématech anebo něco vyrábět (na Vánoce atd.). Mám radost, že mi s tímto bude pomáhat Verunka Dynybylová.  Chceme však, aby naše akce měly také duchovní rozměr a do společenství pozvat Pána Boha. Povídat si s námi o různých věcech křesťanského života přijde občas i otec Miloš.

  Moc se těším na naše společné zážitky!

  Anička

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz