• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Farní charita

  Církev není (nebo aspoň by neměla být) skupina jednotlivců, ale společenství, které se učí společně žít Boží zásady. Stačí chvíli uvažovat, abychom pochopili, že naše různost (ale také naše vlastní hříšnost) je docela vážnou překážkou, aby to šlo – i proto se zvláště dnes rozpadá tolik vztahů, rodin, přátelství či kamarádství. To, co je nemožné člověku, však není nemožné Bohu. A tak Božího Ducha poznáme bezpečně i tím, že nás bude vést stále blíže nejen k Bohu, ale zároveň i k sobě navzájem. A pak teprve budeme vidět víc a lépe i potřeby druhých. A to je charita. Církev je veliké společenství, farnost v ní představuje konkrétní komunitu. Naši komunitu. Chceme to aspoň zkusit. O spolupráci jsem poprosil Terezu NERADOVOU. Její reakci si přečtěte sami:

  Milí farníci,

  už nějakou dobu jsem přemýšlela nad tím, jak bych mohla pomáhat ostatním. Člověk sám zvládne malé věci, ale na ty větší sám nestačí. Určitě to znáte, takový ten hřejivý pocit, když někomu pomůžete, uděláte radost nebo jen zpříjemníte den. Proto, když mě oslovil otec Miloš, jestli bych si nevzala na starost farní charitu, moc dlouho jsem neváhala a na nabídku kývla.

  Jako první nás čeká pomoc sestřičkám v Charitním domově ve Staré Boleslavi, kde se starají o kněze, rodiče kněží, katechetky, kostelníky, varhaníky nebo i o ty, kteří chtějí dožít v církevním prostředí. Budeme tam ten den jen pro ně a ony se sami rozhodnou, s čím je třeba pomoci, ať už to bude práce na zahradě, pomoc se staříky nebo třeba i s bezdomovci. Tuto akci máme naplánovanou na sobotu 15. září a vyrážet se bude od kostela v ranních hodinách. Více informací se dozvíte na vývěsce. V říjnu se budeme snažit udělat radost vozíčkářům z Jedličkova ústavu, které vezmeme na malý výlet. Listopad je ve znamení Dušiček, takže se postaráme o kněžské hroby na Bubenečském hřbitově a v prosinci se vydáme do nedaleké léčebny dlouhodobě nemocných a pokusíme se nemocným zpříjemnit předvánoční dobu.

  Dále bych ráda podpořila projekt Čtení dětem v nemocnici, který pomáhá dětem lépe snášet pobyt na místě, které jim není zrovna příjemné. Všichni určitě rádi vzpomínáme, když Vám četli rodiče na dobrou noc nebo když jste stonali. Pomocí četby na ně můžeme přenést pozitivní energii a třeba i úsměv. V Praze jsou to konkrétně Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice v Krči a Všeobecná fakultní nemocnice na Praze 2.  Pro více informací mě můžete kontaktovat na mail neradova.tereza@centrum.cz, nebo osobně v kostele.

  Těším se na společně strávený čas, kde pomůžeme druhým a možná i sami sobě.

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz