• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Farní charita

  Církev není (nebo aspoň by neměla být) skupina jednotlivců, ale společenství, které se učí společně žít Boží zásady. Stačí chvíli uvažovat, abychom pochopili, že naše různost (ale také naše vlastní hříšnost) je docela vážnou překážkou, aby to šlo – i proto se zvláště dnes rozpadá tolik vztahů, rodin, přátelství či kamarádství. To, co je nemožné člověku, však není nemožné Bohu. A tak Božího Ducha poznáme bezpečně i tím, že nás bude vést stále blíže nejen k Bohu, ale zároveň i k sobě navzájem. A pak teprve budeme vidět víc a lépe i potřeby druhých. A to je charita. Církev je veliké společenství, farnost v ní představuje konkrétní komunitu. Naši komunitu. Chceme to aspoň zkusit. O spolupráci jsem poprosil Terezu NERADOVOU. Její reakci si přečtěte sami:

  Milí farníci,

  už nějakou dobu jsem přemýšlela nad tím, jak bych mohla pomáhat ostatním. Člověk sám zvládne malé věci, ale na ty větší sám nestačí. Určitě to znáte, takový ten hřejivý pocit, když někomu pomůžete, uděláte radost nebo jen zpříjemníte den. Proto, když mě oslovil otec Miloš, jestli bych si nevzala na starost farní charitu, moc dlouho jsem neváhala a na nabídku kývla.

  Jako první nás čeká pomoc sestřičkám v Charitním domově ve Staré Boleslavi, kde se starají o kněze, rodiče kněží, katechetky, kostelníky, varhaníky nebo i o ty, kteří chtějí dožít v církevním prostředí. Budeme tam ten den jen pro ně a ony se sami rozhodnou, s čím je třeba pomoci, ať už to bude práce na zahradě, pomoc se staříky nebo třeba i s bezdomovci. Tuto akci máme naplánovanou na sobotu 15. září a vyrážet se bude od kostela v ranních hodinách. Více informací se dozvíte na vývěsce. V říjnu se budeme snažit udělat radost vozíčkářům z Jedličkova ústavu, které vezmeme na malý výlet. Listopad je ve znamení Dušiček, takže se postaráme o kněžské hroby na Bubenečském hřbitově a v prosinci se vydáme do nedaleké léčebny dlouhodobě nemocných a pokusíme se nemocným zpříjemnit předvánoční dobu.

  Dále bych ráda podpořila projekt Čtení dětem v nemocnici, který pomáhá dětem lépe snášet pobyt na místě, které jim není zrovna příjemné. Všichni určitě rádi vzpomínáme, když Vám četli rodiče na dobrou noc nebo když jste stonali. Pomocí četby na ně můžeme přenést pozitivní energii a třeba i úsměv. V Praze jsou to konkrétně Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice v Krči a Všeobecná fakultní nemocnice na Praze 2.  Pro více informací mě můžete kontaktovat na mail neradova.tereza@centrum.cz, nebo osobně v kostele.

  Těším se na společně strávený čas, kde pomůžeme druhým a možná i sami sobě.

  Aktivity

 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Dívčí parta
 • Farní mládež
 • Farní charita
 • Výzdoba kostela
 • Noc kostelů
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz