• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Ministranti

  Ministrant je důležitá osoba při službě oltáře: podle starobylé tradice má jít především o mladé muže, kteří jsou ochotni zodpovědně nabídnout nejen knězi, ale jeho prostřednictvím celé církvi, část svého času i schopností.

  Protože jde o liturgickou službu, hlavní a určující osobou ve farnosti je její farář, proto jemu náleží právo (i povinnost) ministranty povolávat, povzbuzovat a vést.

  Na kostele sv. Anny v Kraselově v pondělí 7. května 2018 zvonily oba zvony. Spolu s Pepou jsme každý tahali za svůj (a přesto jeden) provaz, zatímco Tomášek z věžního okénka vyhlížel, jak blízko k našemu poutnímu komplexu je auto, kterým mezi nás přijížděl bohoslovec Michal a kostelnicko-ministrantská dvojka Zdeněk s Petrem. V ten večer jsme na našem výletě za přírodou (a mnozí i sami za sebou) byli kompletní. Kolem mě patnáct ministrantů…

  Kolik farností a kolik kolegů farářů nikdy tento pocit nezažijí. Pocit duchovního otce, jenž má kolem sebe nejen pomocníky u oltáře, ale i (u těch dospělých) lidské zázemí, blízké duchovnímu přátelství. Na počátku této skvělé party byl (tenkrát) kluk, který se ukázal jako dobrá volba pro vedoucího ministranta - Matěj DYNYBYL:

  Když se mě pan farář zeptal, jestli bych chtěl být součástí farní rady, přišlo mi to jako neadekvátní návrh k mému věku. Nicméně po dvou letech, co pastorační rada naší farnosti funguje, si opravdu moc vážím, že můžu být její součástí. Myslím, že atmosféra, která je ve farní radě, je i v celé farnosti. Jsem moc rád, že jsem součástí právě této farnosti.

  Mimo to mě pan farář poprosil, abych se staral o ministranty. Tento úkol mi byl přidělen v době, kdy bylo seskupení ministrantů zcela jiné než dnes a nálada v sakristii nebyla vždy zcela radostná. Z počátku to byla poměrně náročná funkce, která ovšem přerostla v obrovskou radost. V tuto dobu mi velmi pomohl jeden ministrant. Myslím, že mluvím za všechny kluky, když řeknu, že je vzor nás všech ministrantů.

  Víte, když přijde někam nový kněz a čtyři měsíce po něm přijde do sakristie nový ministrant a po dvou měsících se stane hlavním ministrantem a začne společně s otcem některé věci, které máte celý život zažité, měnit, není to možná až takový problém, pokud jste malý kluk. Ovšem pokud jste ministrant, který slouží Pánu Bohu více než šedesát let, může to být velký problém. Chtěl bych zde proto ještě zvlášť poděkovat našemu nejstaršímu ministrantovi, a tak trochu dědečkovi nás všech kluků u oltáře. Je úctyhodné, jak dokázal přijmout, a hlavně stále naplňuje nové zásady.

  Dneska se náš tým skládá přibližně z patnácti ministrantů a další čtyři noví přijdou tento rok. Je radost vidět, jak se náš počet rozrůstá. Chtěl bych všechny kluky upřímně pochválit za to, jak všechny služby zvládají.

  S kluky se pravidelně scházíme na ministrantských schůzkách, kde probíráme jak duchovní věci, tak ale i praktické části liturgie. Podnikáme společně i jiné aktivity. Byli jsme společně na bowlingu, měli jsme přednášku o sportovním šermu a v neposlední řadě jsme letos byli na pětidenním výletu u sv. Anny u Kraselova. Tento výlet byl pro mě opravdu krásným zážitkem především proto, že jsme se ještě více dali dohromady a tvoříme teď prostě skvělou partu.

   

  Chcete-li patřit mezi tyto chlapce a mladé muže u nás v Bubenči, neváhejte osobně anebo elektronicky kontaktovat otce Miloše (farnost.bubenec@gmail.com).

  Aktivity

 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Dívčí parta
 • Farní mládež
 • Farní charita
 • Výzdoba kostela
 • Noc kostelů
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz