• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Ministranti

  Ministrant je důležitá osoba při službě oltáře: podle starobylé tradice má jít především o mladé muže, kteří jsou ochotni zodpovědně nabídnout nejen knězi, ale jeho prostřednictvím celé církvi, část svého času i schopností.

  Protože jde o liturgickou službu, hlavní a určující osobou ve farnosti je její farář, proto jemu náleží právo (i povinnost) ministranty povolávat, povzbuzovat a vést.

  Na kostele sv. Anny v Kraselově v pondělí 7. května 2018 zvonily oba zvony. Spolu s Pepou jsme každý tahali za svůj (a přesto jeden) provaz, zatímco Tomášek z věžního okénka vyhlížel, jak blízko k našemu poutnímu komplexu je auto, kterým mezi nás přijížděl bohoslovec Michal a kostelnicko-ministrantská dvojka Zdeněk s Petrem. V ten večer jsme na našem výletě za přírodou (a mnozí i sami za sebou) byli kompletní. Kolem mě patnáct ministrantů…

  Kolik farností a kolik kolegů farářů nikdy tento pocit nezažijí. Pocit duchovního otce, jenž má kolem sebe nejen pomocníky u oltáře, ale i (u těch dospělých) lidské zázemí, blízké duchovnímu přátelství. Na počátku této skvělé party byl (tenkrát) kluk, který se ukázal jako dobrá volba pro vedoucího ministranta - Matěj DYNYBYL:

  Když se mě pan farář zeptal, jestli bych chtěl být součástí farní rady, přišlo mi to jako neadekvátní návrh k mému věku. Nicméně po dvou letech, co pastorační rada naší farnosti funguje, si opravdu moc vážím, že můžu být její součástí. Myslím, že atmosféra, která je ve farní radě, je i v celé farnosti. Jsem moc rád, že jsem součástí právě této farnosti.

  Mimo to mě pan farář poprosil, abych se staral o ministranty. Tento úkol mi byl přidělen v době, kdy bylo seskupení ministrantů zcela jiné než dnes a nálada v sakristii nebyla vždy zcela radostná. Z počátku to byla poměrně náročná funkce, která ovšem přerostla v obrovskou radost. V tuto dobu mi velmi pomohl jeden ministrant. Myslím, že mluvím za všechny kluky, když řeknu, že je vzor nás všech ministrantů.

  Víte, když přijde někam nový kněz a čtyři měsíce po něm přijde do sakristie nový ministrant a po dvou měsících se stane hlavním ministrantem a začne společně s otcem některé věci, které máte celý život zažité, měnit, není to možná až takový problém, pokud jste malý kluk. Ovšem pokud jste ministrant, který slouží Pánu Bohu více než šedesát let, může to být velký problém. Chtěl bych zde proto ještě zvlášť poděkovat našemu nejstaršímu ministrantovi, a tak trochu dědečkovi nás všech kluků u oltáře. Je úctyhodné, jak dokázal přijmout, a hlavně stále naplňuje nové zásady.

  Dneska se náš tým skládá přibližně z patnácti ministrantů a další čtyři noví přijdou tento rok. Je radost vidět, jak se náš počet rozrůstá. Chtěl bych všechny kluky upřímně pochválit za to, jak všechny služby zvládají.

  S kluky se pravidelně scházíme na ministrantských schůzkách, kde probíráme jak duchovní věci, tak ale i praktické části liturgie. Podnikáme společně i jiné aktivity. Byli jsme společně na bowlingu, měli jsme přednášku o sportovním šermu a v neposlední řadě jsme letos byli na pětidenním výletu u sv. Anny u Kraselova. Tento výlet byl pro mě opravdu krásným zážitkem především proto, že jsme se ještě více dali dohromady a tvoříme teď prostě skvělou partu.

   

  Chcete-li patřit mezi tyto chlapce a mladé muže u nás v Bubenči, neváhejte osobně anebo elektronicky kontaktovat otce Miloše (farnost.bubenec@gmail.com).

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz