• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Modlitba růžence

  Každá stavba potřebuje mít dobré základy a pilíře. Ale co by to bylo za stavbu, kdyby měla pouze základy a pilíře? Chceme-li farnost nejen pasivně mít (jsme jejími členy), ale opravdu ji vytvářet (tedy stavět), budeme si muset vyhrnout rukávy, opustit zasloužené dny odpočinku a pustit se do práce. Abychom ale nevyhořeli, potřebuje mít i tato stavba dobré základy a pilíře. Proto jsem od počátku hledal někoho, kdo se bude pravidelně ve farnosti modlit. A protože jedním z těchto pilířů je určitě i otec Michal Kimák se svou nemocí a utrpením, chtěl jsem to propojit. Pravidelná modlitba růžence za otce Kimáka. Hned první, koho jsem oslovil a poprosil ho o to, neodmítl. Obdivuhodný pan Karol ŽIŽKOVSKÝ:

  Při jednom rozhovoru s páterem Milošem Szabo jsem se přiznal, že nemám rád modlitbu růžence. Důvod? Příliš mi to opakování zdrávasů připomíná tibetské modlitební mlýnky, u kterých člověk nemusí moc myslet, a také si vždy vzpomenu, jak jsem jako malý musel drmolit před májovými pobožnostmi zdrávasy spolu s babičkami, které to braly takovým fofrem, že asi ani nemohly vědět, co se modlí.

           Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že jsem byl pověřen modlitbou růžence za otce Michala Kimáka před úterní mší svatou. V duchu jsem se zasmál a vzpomněl jsem si na vyprávění přítele Štěpána, který chodil ke svátosti smíření k vynikajícímu knězi P. Reinsbergovi a ten mu za pokání zadal nosit „hubertus“, který Štěpán nenáviděl a svůj hněv přenášel i na maminku, která mu ten odporný kabát stále vnucovala. Dobré, že? A tak jsem se pokorně zapojil do modlitby růžence, spolu s manželkou Ludmilou a Maruškou Bílkovou se snažíme o klidný průběh pobožnosti a já si pomalu uvědomuji, že růžencová pobožnost má své půvaby a začíná mě duchovně oslovovat. Dokonce se doma modlím alespoň jeden desátek a snažím se připomínat si Kristův život, tak jak jej prožíval od narození v Betlémě až po zmrtvýchvstání.

           Trochu mě mrzí malá účast věřících (o mladých nemluvím, jsou příliš vytíženi a časově zaneprázdněni), přesto, že páter Miloš k účasti na modlitbě každou neděli vybízí a na modlitbu upozorňuje. Škoda, určitě by půlhodinka nikoho příliš nezatížila a možná byste přišli té mariánské modlitbě na chuť, stejně jako já. Tak prosím, přijďte někdy v úterý, určitě půjdeme z kostela sv. Gottharda potěšeni a s dobrou náladou.

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz