• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Opravy a rekonstrukce

  I.

  REKONSTRUKCE FARY NA KOMUNITNÍ CENTRUM A BYT FARÁŘE

  Katolická farnost v Bubenči chce být v rámci svých personálních i finančních možností užitečná lidem, kteří budou potřebovat společenství – mladí, matky s dětmi, vícedětné rodiny, senioři… Prostory fary se proto rekonstruují tak, aby se zde mohl rozvíjet komunitní život i charitativní a humanitární činnost.

  V přízemí se buduje komunitní centrum (učebna, kuchyňka, setkávací místnost), vedle stávající barokní budovy v nové přístavbě sociální zázemí, přístupné jak od kostela, tak i z fary a farní zahrady. 

  odhadovaná cena: 11 866 270 Kč

  zhotovitel: AMO Praha, a.s.

   

  Projekt CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587 „Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči“ je spolufinancován Evropskou unií a Operačním programem Praha – Pól růstu

   

   

   

   

   

  Přiložené soubory

  název typ velikost
  PDF plakat-fara-eu(1).pdf PDF dokument 124.4 kB

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz