• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Varhaníci

  Když jsme letos při posvícení děkovali veřejně v kostele dlouholetému varhaníkovi panu Františku Kopovi, měl jsem slzy na krajíčku. Nevím, zda někdy dostatečně vyjádříme vděk někomu, kdo na mši nechodí jen tehdy, když se mu chce, a aktivně se do ní nezapojuje podle toho, jakou má právě náladu, ale naopak on sám (nebo ona sama) často tu atmosféru duchovní i kulturní pohody v kostele vytváří. Najít druhého varhaníka, který s ním a jednou po něm převezme otěže svatogothardského regenschori, nebylo jednoduché. Povedlo se. Už nyní v tichosti a bez velkých slov zajišťuje, aby varhany zněly při každé mši svaté, na každém pohřbu či na každé svatbě v kostele. Ludmila JURÁNKOVÁ

  Co si vybavíte jako první, milí přátelé, když se řekne „varhany“?

  S takovou otázkou jsem překvapila nemálo lidí, když jsem před psaním tohoto článku prováděla průzkum. Odpovědi byly někdy milé, někdy úsměvné: kostel (nejčastější), andělé, svátek, libozvuk (milé), „Jen si tak trochu písknout“ (film), kamenný útvar, píšťaly, kadidlo, vlhkost, baroko, Bach, zuby (úsměvné je slabé slovo), umění, dunění, …

  Musím se však přiznat, že mě nejvíc pobavila odpověď jiné varhanice, která jen pokrčila rameny a suše řekla: „Davy Jones z Pirátů“. Dlouho jsem se tomu ze srdce smála, ale pak mi došlo, že má vlastně pravdu. I mě se ta scéna, kdy chápavý (myšleno plný chapadel, nikoliv vnímavý) Davy Jones sedí v plném soustředění u lodních varhan, vryla do paměti. Scéna totiž ve skutečnosti není daleko od pravdy.

  Varhaníci jsou taky taková chápavá (myšleno obojetně) stvoření. Nemáme sice bradu plnou chapadel (pouze ve výjimečných případech), zato máme obvykle dvě ruce o deseti prstech a dvě nohy, a to vše se ke hře na varhany dá použít, nejlépe vše zároveň. I proto jsme občas nazýváni pavouky, prostě samá ruka, samá noha, případně chapadlo.

  Ač se to tak může zdát, být varhaníkem na plný (i částečný) úvazek není lehký úděl. Totiž, jako to při hře na varhany neměl jednoduché Davy Jones – burácení větru, hromy, blesky, kymácení lodi, všude samá voda – stejně tak to nemá jednoduché „normální“ varhaník. Ať se venku třeba č*rti žení, ať je chřipková sezóna, léto, prázdniny, rýma, ať je v kostele +30 nebo -30, varhaník hraje svůj koncert nebo doprovází při mši svaté.

  Pokud nyní začali mladší čtenáři nabývat dojmu, že být varhaníkem nikdy nechtějí, a ti starší, co už své povolání více či méně dávno mají, že to nikdy svým dětem nebo vnoučatům nedovolí, pak Vás možná závěrem překvapím. Sedět za varhanami a rozeznít tento královský nástroj na „plný pecky!“ je extrémní zážitek, pocit velké síly a pokory zároveň. Až člověk zapomene, že má zmrzlé prsty. Jak jsme sami malincí, zatímco hudba je nesmrtelná!

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz