• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Výzdoba kostela

   Bylo to úplně na začátku mého svatogothardského působení, stěží jsem znal několik tváří a jmen a vůbec si neuměl představit, jak bude vypadat naše farní společenství. Komunita, kde se každý bude cítit dobře, ale též komunita, kde si každý (anebo aspoň většina) najde své místo a způsob, jak být druhým užitečný. Paní Kufová mi u fary vyprávěla, že si na velké svátky půjčujeme aranžérku z jiné farnosti, když jsem nesměle pronesl k slečně, která procházela kolem: „A nechtěla byste si to vzít na starost Vy?“ Milý pohled, úsměv, pár vteřin překvapení a pak pohotová odpověď: „Teď ještě pár měsíců studuji v Berlíně, ale jakmile se vrátím, moc ráda.“  A slovo dodržela. A neopustila ho ani přesto, že se mezitím vdala a v tyto dny očekává narození svého prvního potomka. Terezie SEDLÁČKOVÁ:

  Milí farníci,

  jistě mnozí z vás už někdy od otce Miloše slyšeli, že Bohu patří to nejlepší a nejkrásnější. Protože je přece Král.

  Snad by se tak dal shrnout hlavní význam a smysl výzdoby v kostele. Já osobně ho tak vnímám. Nemám žádné květinářské minimum a všechno jsem okoukala v jiných kostelích a v první řadě od paní Kufové, která se výzdobě kostela věnovala mnoho let přede mnou a která mi velmi pomohla zorientovat v záčátcích, kdy jsem nemohla nabídnout nic víc než nadšení. Proto je pro mě zásadní a určující hlavně smysl výzdoby. Pokaždé se musím usmát, když si uvědomím, že květiny jsou vlastně od Boha, a my mu tak vlastně nepřinášíme nic víc než jen to, co On sám stvořil...

  Výzdoba má ještě jeden důležitý rozměr, o němž už ale jednou bylo ve farním časopise psáno, a proto se o něm zmíním jen krátce: je to její liturgická funkce. Každé místo v kostele má svoji důležitost a výzdoba nám může pomoci tuto důležitost rozpoznat. Proto máme v měsíci říjnu a květnu zvlášť nazdobený oltář Panny Marie, 19. března můžeme vidět vázu s květinami u sochy sv. Josefa a v listopadu byl ozdoben pravý zadní kout kostela, kde jsme mohli vzpomínat na naše zemřelé. Stručně řečeno: kde jsou květiny, tam se něco děje. A když květiny zmizí z míst, kde jsme na ně zvyklí (jako třeba nyní v postní době), rovněž to něco znamená.

  Na závěr se možná ptáte, jak (a jestli) byste se i vy sami mohli podílet na zkrášlování našeho kostela. Odpověď zní: jistě! Někteří z vás máte třeba zahrádky, kde po celé jaro, léto i podzim kvete celá řada překrásných květin – kdykoliv můžete tyto své poklady přinést k nám ke sv. Gothardu, aby mohly těšit i Krále a nás ostatní. V kostele naprosto nemusí být jen květiny šlechtěné, kupované. Naopak, luční kvítí a květiny ze zahrádek byly tím, čím své kostely zdobily i naši předkové. Pojďmě je napodobit! A pokud by někdo z vás měl chuť přímo se zapojit do aranžování květin nebo si jen jednorázově vyzkoušet uvázat oltářní kytici, stačí říct: noví lidé přinesou nové nápady a výzdoba bude zase o něco zajímavější!

  Aktivity

 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Dívčí parta
 • Farní mládež
 • Farní charita
 • Výzdoba kostela
 • Noc kostelů
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz