• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Výzdoba kostela

  Bylo to úplně na začátku mého svatogothardského působení, stěží jsem znal několik tváří a jmen a vůbec si neuměl představit, jak bude vypadat naše farní společenství. Komunita, kde se každý bude cítit dobře, ale též komunita, kde si každý (anebo aspoň většina) najde své místo a způsob, jak být druhým užitečný. Paní Kufová mi u fary vyprávěla, že si na velké svátky půjčujeme aranžérku z jiné farnosti, když jsem nesměle pronesl k slečně, která procházela kolem: „A nechtěla byste si to vzít na starost Vy?“ Milý pohled, úsměv, pár vteřin překvapení a pak pohotová odpověď: „Teď ještě pár měsíců studuji v Berlíně, ale jakmile se vrátím, moc ráda.“  A slovo dodržela. A neopustila ho ani přesto, že se mezitím vdala a v tyto dny očekává narození svého prvního potomka. Terezie SEDLÁČKOVÁ:

  Milí farníci,

  jistě mnozí z vás už někdy od otce Miloše slyšeli, že Bohu patří to nejlepší a nejkrásnější. Protože je přece Král.

  Snad by se tak dal shrnout hlavní význam a smysl výzdoby v kostele. Já osobně ho tak vnímám. Nemám žádné květinářské minimum a všechno jsem okoukala v jiných kostelích a v první řadě od paní Kufové, která se výzdobě kostela věnovala mnoho let přede mnou a která mi velmi pomohla zorientovat v záčátcích, kdy jsem nemohla nabídnout nic víc než nadšení. Proto je pro mě zásadní a určující hlavně smysl výzdoby. Pokaždé se musím usmát, když si uvědomím, že květiny jsou vlastně od Boha, a my mu tak vlastně nepřinášíme nic víc než jen to, co On sám stvořil...

  Výzdoba má ještě jeden důležitý rozměr, o němž už ale jednou bylo ve farním časopise psáno, a proto se o něm zmíním jen krátce: je to její liturgická funkce. Každé místo v kostele má svoji důležitost a výzdoba nám může pomoci tuto důležitost rozpoznat. Proto máme v měsíci říjnu a květnu zvlášť nazdobený oltář Panny Marie, 19. března můžeme vidět vázu s květinami u sochy sv. Josefa a v listopadu byl ozdoben pravý zadní kout kostela, kde jsme mohli vzpomínat na naše zemřelé. Stručně řečeno: kde jsou květiny, tam se něco děje. A když květiny zmizí z míst, kde jsme na ně zvyklí (jako třeba nyní v postní době), rovněž to něco znamená.

  Na závěr se možná ptáte, jak (a jestli) byste se i vy sami mohli podílet na zkrášlování našeho kostela. Odpověď zní: jistě! Někteří z vás máte třeba zahrádky, kde po celé jaro, léto i podzim kvete celá řada překrásných květin – kdykoliv můžete tyto své poklady přinést k nám ke sv. Gothardu, aby mohly těšit i Krále a nás ostatní. V kostele naprosto nemusí být jen květiny šlechtěné, kupované. Naopak, luční kvítí a květiny ze zahrádek byly tím, čím své kostely zdobily i naši předkové. Pojďmě je napodobit! A pokud by někdo z vás měl chuť přímo se zapojit do aranžování květin nebo si jen jednorázově vyzkoušet uvázat oltářní kytici, stačí říct: noví lidé přinesou nové nápady a výzdoba bude zase o něco zajímavější!

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz