• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Postní doba

  Bohoslužby v postní době 2018

  Úterý         17.30   (od 17.00 modlitba růžence za P. Kimáka)          

  Středa       17.30   (od 17.00 zpovídání)

  Čtvrtek        6.30   (od 6.00 zpovídání)

  Pátek        17.30   (od 17.00 zpovídání)

  Neděle        9.00 ;  10.30

   

  Křížová cesta: každý pátek 17.00 

  Postní duchovní obnova: 23. března 2019, vede P. Petr Beneš

  Postní pěší pouť (Strahov - Hájek): 16. března 2019, vede P. Miloš Szabo a Matěj Dynybyl

   

  Příležitost k svátosti smíření:

  každý den (kromě neděle) 30 minut přede mší svatou, v úterý 16. dubna 2019 také v čase 15.00-17.30 (zpovídají P. Szabo a P. Málek)

   

  Návštěvy starých a nemocných v domácnosti: pátek 12. dubna 2019 dopoledne, nahlašujte je do neděle 7. dubna 2019 na adresu farnost.bubenec@gmail.com

  Bohoslužby

 • Adventní doba
 • Vánoční doba
 • Postní doba
 • Velikonoční doba
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz