• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Slovo na měsíc

  LISTOPAD 2018

  Vážení a milí farníci,

  jeden ze tří znaků naší katolicity je kromě společného vyznání víry (a nemyslí se tím jen „Věřím v Boha“ na mši, ale opravdový souhrn toho, co vše jako církev věříme) a přijímání svátostí (a opět nejde o to, abychom je pouze přijímali, ale abychom uznávali řád, který se těmito svátostmi v církvi vytváří a v němž lze svátosti přijmout) uznávání jednoho společného řizení. Právě u tohoto bodu se zastavím trochu déle a neodbydu to jen krátkým vysvětlením v závorce.

  Světská moc se mění každými volbami, případně každým pučem, který předchozí vládu sesadí a nastolí novou. Církevní moc běžný člověk nemůže nijak ovlivnit, jednoduše ji dostává. Počínaje vlastním farářem přes biskupa až po papeže. Když si pohledem do dějin i do současnosti analyzujeme nejen povahy, ale i konkrétní skutky některých představitelů církve, je s podivem, že církev přežila. Nikdy bychom si totiž tyto lidi do čela nevybrali. A přesto církev funguje dál. Někdy zraněná, pošpiněná, oplivaná (a především našimi vlastními hříchy, nikoli našimi nepřáteli), ale jakoby se právě v tom vedení, které příliš ovlivnit nemžeme, ukazovalo, že nad tou veškerou církevní bídou vládne Bůh. Nakonec – on to i slíbil, když Ježíšovými ústy prohlásil, že ji neopustí až do konce věků.

  Pominu sebe jako vašeho kněze i naše biskupy v Čechách a na Moravě. Chci se dnes soustředit na papeže. Poslední roky se spustila lavina kritiky, především z řad praktikujících katolíků, včetně duchovních a mezi nimi včetně nejvýše postavených kardinálů, vyzývající papeže k odstoupení, nebo dokonce přímo hlásající, že tento papež je falešný nebo přinejmenším natolik bludařský, že ho není potřeba jako hlavu církve uznávat a poslouchat.

  Jako kněz jsem prožíval zejména poslední dvě volby na Petrův stolec. Ani v jednom případě jsme hned nejásal, protože jsem ty muže (ani německého kardinála Ratzingera ani argentinského kardinála Bergolia) jendoduše neznal. Pokaždé jsem spíše trochu tápal, zda je budu mít rád. Jakkoli součástí naší víry je umět poslouchat to, co nám naše magisterium a naši představení v otázkách víry a mravů kážou, ve skutečnosti je to naopak: své sympatie vyjádřujeme spíše těm hierachům, kteří konají a mluví podle našich představ. Tím těžší je pak samozřejmě přijímat takovou autoritu (i v církvi), která nám není příliš po chuti.

  Přiznávám, že až do nedávna byla pro mě postava „našeho“ papeže hodně abstraktní. Nikoli proto, že bych ho neuznával, ani proto, že bych s ním měl osobně nějaké vážnější potíže. Ale jendodše proto, že jsem se nikdy nezamýšlel nad tím, zda ho mám i rád. Doopravdy. Zda mu naslouchám. Zda se mu snažím nějak pomáhat. Láska se totiž vždy projevuje konkrétními postoji, konkrétními slovy a konkrétními skutky.

  Kupříkladu – papež nás každý měsíc naléhavě prosí, abychom se modlili na jeho (mimochodem zcela konkrétní) úmysl. Ale ruku na srdce: kolik z nás biskupů a kněží by dokázalo říct, co papeži leží na srdci? Kolik z nás ví, jaký je úmysl, na který nás papež František naléhavě prosí, abychom se modlili?

  Přijímání církevního vedení neznamená tichou pasivitu. Znamená úctu a lásku. Ať jsou naši kněží, biskupové nebo papež jacíkoli. Umění je nenalhávat si, že nemohou být špatní. Ještě větším uměním pak je: a přesto je mít rád, ráda…

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Setkání mládeže od 18:30

  23.11.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Více »

  Pastorační rada

  20.11.2018

  Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

  Více »

  Ministrantská schůzka

  18.11.2018

  Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

  Více »

  Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

  18.11.2018

  Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního obřadu.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz