• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Křesťan je svědkem poslušnosti a pokud se neubíráme cestou růstu v dosvědčování poslušnosti, pak nejsme křesťané.“

  Slovo na měsíc

  SRPEN 2017

  Nevím, zda mě za celou dobu mého života něco dokázalo tak silně vnitřně rozhodit, jako je otázka kolem uprchlíků, která již pár let bez jasné odpovědi nejen rezonuje ve světových zprávách, ale zároveň vyvolává další otázky, související s nárůstem terorismu nejen v Malé Asii, odkud tito lidé utíkají, ale i v Evropě, kde hledají svůj nový domov.

  Otázka, která silně rozděluje nejen politiky, ale i řadové občany všech evropských států. Otázka, jíž se nelze vyhnout ani v našich farnostech. Otázka, která by chtěla jasnou odpověď. A přesto se nám této jasné odpovědi nedostává. Na jednu stranu vidíme papeže, který o Zeleném čtvrtku myje nohy muslimům a letí povzbudit uprchlíky na ostrov Lesbos, na druhou stranu nelze nevidět velmi opatrné až nesouhlasné reakce některých biskupů a kardinálů vůči tomuto Františkovu postoji.

  Islám expanduje. Kdo tvrdí opak, nevidí realitu. Teoretikové a filosofové, kteří kladou důraz na to, že ne všichni muslimové jsou teroristé a že všechny útoky a vraždy posledních měsíců, vykonané jménem Alláha, odsoudili i představitelé islámských center a univerzit, mají sice pravdu, ale zároveň nesmějí zapomenout, že i někteří křesťané, kteří byli kdysi u moci, zneužívali náboženství na potlačování práv jiných národů, útisk otroků nebo dokonce s důrazem na poslušnost a úctu k duchovním autoritám prznili nevinné, včetně dětí. A nic na této skutečnosti nemění fakt, že Písmo a katolická nauka hlásají něco úplně jiného. Že se i církevní hierarchie vzdalovala od Ježíšova vzoru.

  Stejně tak nám intelektuální chlácholení příliš nepomůže: spíše vnese ještě větší zmatek do našich vlastních řad, a s každým dalším útokem a vybouchnutou bombou bude růst nevraživost a odpor části věřících nejen k muslimům, ale i k druhým křesťanům, kteří nesdílí jejich postoj a dnes už téměř nenávist vůči přicházejícím cizincům.

  Papež Benedikt XVI. v září 2006 na univerzitě v Regensburgu vyvolal doslova poplach, když jasně pojmenoval nebezpečí, které v sobě islám ukrývá. Do té doby tak neučinil nikdo z vrcholných politiků a dnes emeritní římský biskup  nikdy svá slova neodvolal, i když vyjádřil lítost nad tím, že jeho slova byla pochopena jako nenávist vůči muslimům. Dnes jako prorok Jeremiáš v ústraní vatikánského kláštera mlčí. Slíbil, že se bude za svého nástupce modlit. A já mu věřím. Věřím jeho slovům i osobnímu postoji.

  Proto věřím i papeži Františkovi. To, co dělá, to, co říká, není pouze jeho dílo, ale - pokud myslím svá předchozí slova vážně - pak je to i dílo papeže Benedikta. Zvláštní kombinace bývalého (modlícího se) a stávajícího (činného) papeže by pro nás katolíky měla být povzbuzením, abychom v dnešní době nepodlehli falešným a nic neřešícím jednoduchým řešením. Mnozí by byli rádi, kdyby uprchlíci nebyli. I já. Mnozí by byli rádi, kdyby nebyla válka. I já. Mnozí by byli rádi, kdybychom nemuseli nic měnit na svém dosavadním (relativně pohodlném) způsobu prožívání víry. I já.

  Přesto je potřeba vidět, že války jsou. Že počátek uprchlíků opravdu nebyl organizovaný, ale lidé utíkali z oblastí, kde nejen kdysi, ale i dnes stále mnozí křesťané přicházejí o život. Desítky povražděných koptů nebo téměř vyvraždění chaldejci v Sýrii, stejně jako atentáty v Kábulu či Bagdádu s námi však tolik nehýbou (neohrožují nás bezprostředně, i když vyvolaly první vlnu utečenců) jako vraždy a atentáty blízko nás: v Nice, v Mnichově, v Saint-Etienne-de Rouvray...

  Ve vlastním ohrožení však hrozí i to, že zapomeneme na podstatnou část své víry, a tou je láska. Ano, i láska k nepřátelům. Ano, i pomoc a dobré skutky těm, kteří nás nenávidí. Jsme, nebo lépe a správněji řečeno, spíše měli bychom dnes být Ježíšovými učedníky mnohem jasněji než v minulosti. Je možné, že opravdu započala nová válka a my křesťané jsme či budeme terči nejen islámistům, ale i mnohým bezvěrcům či falešným prorokům, kteří si přivlastňují i v církvi kompetence, které jim nikým a nikdy nebyly dány.

  Ve válce je obvykle jasný i nepřítel. Bohužel jej asi vidíme všichni. Kdo poslouchá papeže (nejen toho předchozího), musí slyšet i jeho smutek z tohoto faktu. Kdo sleduje jeho činy, musí vidět, že ví, kde je nepřítel a že nasazuje vlastní život, aby jako Kristus šel mezi vlky a usiloval o mír bez zbraní. Miluje nepřítele, líbá mu nohy, prosí jej za odpuštění. Je to slabost? Nebo síla, kterou nikdo jiný než křesťan nemůže ani nalézt ani pochopit?

  Bojím se, že islámu se již povedlo rozdělit nejen Evropu, ale i nás katolíky. Najde Kristus při svém druhém příchodu víru? Najde ještě nějaké své žáky a učedníky? Nezávidím politikům, kteří musejí hledat řešení v situaci, do které jsme se dostali v honbě za ekonomickými výhodami. Ani nevím, zda jej najdou. I proto, že jsou bombardováni nenávistnými názory svých politických odpůrců, kteří by je klidně ve svém vzteku věšeli na šibenice a hnali před vojenské soudy.

  Ať už se jim to podaří nebo nikoli, my máme svou víru žít. Nejen v míru, ale i ve válce. Nejen v blahobytu, ale i ve vypálených kostelích. Nejen při církevních slavnostech, ale i v uprchlických či zajateckých táborech. Krista kvůli jeho postoji zbožní židé zabili. Učedník není nad svého učitele. Vzpomínáte na tato Kristova slova?

  MILOŠ SZABO  

   

   

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Promítání

  20.10.2017

  Film o P. Aloisi Kánském se promítá od 18:30.

  Více »

  Biblický večer

  18.10.2017

  Staré víry

  Více »

  Posvěcení kostela 1801

  18.10.2017

  Od 17:30 mše svatá - v den výročí.

  Více »

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  17.10.2017

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz