• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Slovo na měsíc

  ČERVENEC 2018

  Vážení a milí farníci,

  mým prvním působištěm po kněžském svěcení se staly Levice, město na jihozápadním Slovensku s pestrou nabídkou křesťanských církví. Po nás katolících tou nejaktivější byl tenkrát sbor Bratrské církve, v níž už fungovala řada aktivit, které jsme tenkrát v naší farnosti teprve rozjížděli. Pěvecký sbor, setkávání seniorů, práce s dětmi, mládežnické biblické hodiny apod. Jejich zapálení pro evangelium bylo pro mě jako pro začínajícího kněze velmi inspirativní.

  Poprvé jsem se však tenkrát setkal se „seznamem členů“ tamního sboru. Pan farář, vzdělaný a uznávaný biblista, mi ve své kanceláři ukazoval archy se jmény, daty narození, povoláním i adresami těch, kteří se do levického sboru hlásili. Pamatuji si, že jsem podobnou praxi odmítal. Chtěl jsem, aby naše farnost zůstala otevřená, aby se v ní nikdo necítil svázán povinností, nebo aby si do budoucna někdo nemohl vybrat takové společenství, které bude nejvíce vyhovovat jeho spiritualitě a nejlépe přispívat k jeho duchovnímu růstu. Tenkrát mě poprvé napadla jiná možnost, jak „své ovečky“ lépe poznat. Po skončení mše svaté se postavit před kostel, podávat jim při východu z kostela ruku a osobně se s nimi pozdravit. Netuše, že podobný styl je v některých jiných zemích a kulturách již dávno známý, jsem ho rychle přijal za svůj. Neuplynul ani půlrok, a většinu pravidelných návštěvníků našich nedělních bohoslužeb jsem znal alespoň podle tváře osobně.

  Dodnes mám ty nedělní chvíle před kostelem rád. Jsem si dobře vědom toho, že někteří po mši svaté spěchají ke zbytku své rodiny, která zůstala doma, další se už těší na výlet s kamarády, jiní mají domluvené setkání u pozdní snídaně, a někdo jen jednoduše nemá na dlouhé čekání s ostatními ve frontě chuť nebo náladu… Proto bývá otevřený i boční vchod (resp. v tomto okamžiku spíše východ).

  Nepopírám, že mě těší skutečnost, že většinu z vás i díky tomuto svatogothardskému zvyku znám osobně a že se následně můžeme pozdravit, oslovit, nebo aspoň usmát i mimo kostel, na ulici, v metru či supermarketu, aniž bychom přemýšleli, odkud se vlastně známe.

  Zdá se však, že v důsledku nových českých i evropských norem, které mají chránit osobní údaje kohokoliv z nás před možným zneužitím, dojde i na výše zmíněný seznam. Vzadu za kostelními lavicemi najdete připravený formulář s několika údaji, které můžete (a nemusíte) vyplnit. Budu-li chtít na vaši elektronickou adresu nebo na telefonní číslo poslat nějaké informace nebo nějakou zprávu jako farář, rád bych měl k tomu váš souhlas. Je možné, že bych potřeboval poradit anebo pomoct v některé z oblastí, které nerozumím a v níž se lépe vyznáte nebo pracujete právě vy – proto v tom formuláři prosím o informaci i o vašem povolání. Je ale také možné, že kdokoli, bez ohledu na věk, se najednou může ocitnout v situaci, kdy bude z různých důvodů potřebovat návštěvu kněze. Proto prosím i o adresu a datum narození.

  Budu tedy moc rád, když mi v průběhu léta své kontaktní údaje na předepsaném formuláři sdělíte (každý za sebe) a svým podpisem stvrdíte, že je mohu pro výše zmíněné účely používat. A já i veřejně prohlašuji nejen to, že je nikdy nechci zneužít, ale i to, že členem farnosti je a bude nadále každý, kdo to tak bude cítit a chtít, bez ohledu na to, zda daný formulář vyplní nebo ne. Zmíněná podaná ruka před kostelem a vzájemný úsměv je pro mě nadále mnohem víc než jakákoli právní norma.

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Letní pořad bohoslužeb

  31.8.2018

  Středa a pátek v 17:30, neděle pouze v 9:00.

  Více »

  Žehnání automobilů

  29.7.2018

  Ti, kteří občas či pravidelně sedají za volant svých aut, mohou přistavit svá (doposud nepožehnaná) vozidla na přilehlém parkovišti u kostela sv. Gotharda, kde po nedělní mši svaté (která je nejblíže k svátku patrona řidičů svatého Kryštofa, 25. července) proběhne krátká pobožnost žehnání aut, a to v neděli 29. července 2018 v 10:00.

  Více »

  Žehnání motorek a motorkářská pouť

  22.7.2018

  Poprvé se vydá několik fanoušků motorek na společnou spanilou jízdu, aby si na několika zajímavých místech sdělili nejen své zážitky z cest, vzájemné dosavadní zkušenosti s cestováním, ale se i pomodlili za naši farnost. Motorkářská pouť do klášterů Altenburg, Melk, Mariazell a Zwettl začne požehnáním motorek v neděli 22. července 2018 v 10:00. Návrat z cest se předpokládá v úterý 24. července 2018 ve večerních hodinách.

  Více »

  Nešpory 17:00

  20.7.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz