• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Slovo na měsíc

  ZÁŘÍ 2018

  Vážení a milí farníci,

  informační boom posledních desetiletí, kdy se i ta nejodbornější problematika díky moderní technologii stává přístupnou v podstatě komukoli, nese s sebou nejen velké pozitivum v lepší vzdělanosti obyvatelstva, ale i negativum v podobě hrozby širokého amaterismu, který nahrazuje elitní odbornost. Lidově řečeno: „všichni všemu rozumí“. A tak se stáváme svědky, jak i my sami unikáme před těžkými řešeními a preferujeme snadné populistické sliby…

  Nedávno jsem četl první list apoštola Jana, kde je mj. napsáno: „Láska k Bohu spočívá totiž v tom, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká.“ Co nás na první pohled zaujme, je „nejsou těžká“ – jinými slovy (i tak to lze vysvětlit) vše, co by nás ve víře a na cestě k Bohu zatěžovalo, nemůže být Božím přikázáním. Cesta k Bohu by tedy měla být především snadná a radostná.

  To je však v rozporu s Ježíšovým tvrzením, že cesta do nebe je úzká a trnitá (Mt 7,13) a přísným varováním před falešnými proroky, kteří by chtěli co jen nejmenší přikázání jakkoli pozměnit (Mt 5,19). Ten rozpor je však pouze zdánlivý. Abychom našli správný výklad, všichni se musíme nechat vést těmi, kdo byli pověřeni, aby Boží Slovo vykládali, jelikož ono není ponecháno soukromému výkladu (2Pt 1,19). A možná v tom spočívá těžkost, proč se pak někdy ocitáme ve vnitřním zmatku a neumíme sladit zdánlivě nesladitelné Boží zjevení.

  Vlastně by totiž stačilo totálně milovat Boha a uvěřit všem jeho přikázáním. A řídit se jimi. Najednou bychom zjistili, že Bůh odstraňuje nepořádek, neklid a nespravedlnost a naopak zavádí řád, pokoj a spravedlnost. Nevěříme? Aniž bych chtěl sebe i vás zatěžovat dalšími biblickými citáty, je velmi uklidňující vědomí, že v Písmu nalezneme nejen příkazy nebo zákazy, ale i konkrétní návody, jak je realizovat. Kdybychom pak našli odvahu upustit od svých řešení a svých tzv. racionálních úvah, pak bychom zjistili, že rovnováha, řád a klid je mj. právě v tom, že Bůh nás mj. učí nejen dávat, ale i to, jak dávat, stejně jako nejen dostávat, ale i to, jak dostávat. Tedy co má dávání a dostávání doprovázet. Stejně tak jeho přikázání učí jak poslouchat, ale i to, jak řídit a poroučet. Lidskými (tedy našimi, mými) vinami a hříchy způsobený nepokoj a napětí vyřešit jeho příkazem (ano, pro křesťana nejde o žádné doporučení nebo alternativu, ale o přikázání) umět se omluvit, stejně jako příkazem odpustit, když ta omluva přichází.

  Možná právě toto je v dnešní době nejtěžší. Do marketingu, jenž hlásá osobní úspěch jako jeden z nejsilnějších životních cílů, se omluva příliš nehodí (a když, tak do zpovědnice). A tak vlastně nenalezneme nikoho z veřejných činitelů, kdo by nám šel příkladem a uměl se veřejně omluvit. Protože pokud by tak učinil (třeba proto, že by uvěřil Ježíšovi, že jeho – jakýkoli – učedník nemá hledat vinu na druhém, ale na sobě, druhého má naopak považovat za lepšího od sebe a když zjistí, že nějaký vztah nefunguje, má se nejen za něj modlit, ale nechat oběť v kostele obětí a běžet se s tou druhou stranou smířit), pak riskuje to, že si zbytek veřejnosti bude myslet, že je opravdu tím vinníkem. Jelikož nikdo jiný tak neučiní.

  „Mezi vámi to tak nebude“(Mk 10,44). Církev, a v ní farnost jako konkrétní společenství má být platformou, kde se Ježíšova přikázání učíme žít, a to bez toho, abychom si je přizpůsobovali. Spolu s vámi se učím: naslouchat autentickému výkladu Bible, abych ho mohl dál předávat; dávat druhým i od nich dostávat; řídit i poslouchat; učit se omlouvat i přijímat odpuštění.

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Velký úklid kostela

  28.9.2018

  Málokdo z nás si uvědomuje obětavost a velkou lásku k Pánu Bohu i církvi od těch několika málo žen a mužů, kteří často i přes svou velkou vytíženost nebo vysoký věk týden co týden nezištně a zadarmo uklízí náš kostel sv. Gotharda. Po prázdninových pracích v kostele je však potřeba o něco větší úklid než je "pouze" otřít lavice nebo vyluxovat koberce. A proto pokud nebudete dopoledne na pouti ve Staré Boleslavi a budete moct si udělat 1-2 hodiny volna, přijďte prosím pomoct do kostela s úklidem: muži, ženy i děti určitě dostanou práci a mohou se podílet na tom, že i náš kostelík bude uklizený a čistý opravdu v každém koutku, kam lidská ruka dosáhne... Nemusíte se nikam hlásit, stačí přijít! Akce startuje v 10 hodin. Vedoucí úklidu: Věra Kopková, kontakt: 602 965 235

  Více »

  Setkání "bubenečské" mládeže

  28.9.2018

  I když se vysokoškolští mimopražští studenti do Prahy vrátí nejspíše teprve začátkem října, někteří mladí z naší farnosti se chtějí sejít a vidět už co nejdříve. A tak vznikl nápad prožít některý den a podniknout něco milého a užitečného zároveň. Někteří se sejdou na svatého Václava (pátek 28.9.2018) před desátou hodinou, aby pomohli s úklidem, pak si spolu někde udělají polední piknik, vyšlápnou si na malou túru, posedí a popovídají, kdo co zažil a celý den zakončí na Suchdolu v kapli svatého Václava, kde bude večer v 17:30 mše svatá, na níž se sejdou s Terkou Neradovou, která na Suchdolu bydlí a peče, a jak jinak, s koláčky přijde i v tento den. I když jste nikdy mezi bubenečskými mladými (18-30 let) třeba nebyli, není potřeba se ostýchat, je to společenství otevřené a rádo uvítá další mladé věřící, kteří chtějí lépe poznat svou víru i vzájemně se povzbudit v křesťanském chování, které dnes není vždy úplně snadné žít. Bližší (anebo i jiné) informace rád podá vedoucí tohoto společenství. Vedoucí farní mládeže: Vojtěch Otruba, kontakt: vojtaotruba@seznam.cz

  Více »

  Svatováclavská pouť

  28.9.2018

  Ne každý v tento den poputuje do Staré Boleslavi na celonárodní pouť, ale i pro ty, kteří si našeho národního světce svatého Václava chtějí připomenout v nějakém jiném svatováclavském kostele nebo kapli, máme nabídku: na území Prahy 6 (na Suchdolu) je v polích kaple sv. Václava, kde již nebývají mše svaté. A protože ze Suchdolu jezdí k nám do kostela několik lidí, tak vznikl nápad v tento den nemít naši farní mši svatou u nás, ale ve stejnou dobu (17:30) právě na Suchdolu: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3701003&y=50.1431523&z=18&l=0&source=base&id=1893324 Kaple se nachází na odbočce vpravo z ulice Ke Kozím hřbetům, můžete se tam dostat autem, MHD ze zastávky Výhledy (ze stanice Dejvická nebo Čínská linky 147 nebo 160) anebo odněkud (třeba od Zázračné studánky v Lysolajích:-)) pěšky.

  Více »

  Pěšky na Suchdol - společně

  28.9.2018

  Na svátek sv. Václava můžeme na Suchdol putovat i společně. Z Levého Hradce od kostela sv. Klimenta přes Únětice ke kapli sv. Václava, je to asi 10 km. Sejdeme se ve vestibulu Masarykova nádraží pod cedulí s odjezdy vlaků ve 12.50 (s již koupenými jízdenkami - stanice Žalov), vyrážíme pěšky ze Žalova ve 13.30. Všichni jste srdečně zváni!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz