• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Slovo na měsíc

  ÚNOR 2018

  Vážení a milí farníci,

  I když už na Vánoce pouze vzpomínáme, jesličky a betlémy jsou již dávno uložené ve sklepě nebo komoře, určitě si každý dokáže vzpomenout na obrázek Ježíška v jeslích. Již v únoru vstupujeme do jiného důležitého období liturgického roku, a tím je postní doba. Je zvláštní shodou okolností, že tento začátek letos splývá se svátkem zamilovaných. Právě na svatého Valentýna tak budeme moct prokázat nejen svou přízeň a lásku k někomu z našich milých nebo nejmilejších, ale i samotnému Ježíši. Popeleční středa, s níž se Valentýn letos překrývá, je totiž dnem pokání a přísného půstu. A jakkoli se nám to zdá být ironické nebo zlomyslné, pokání, odříkání i půst jednoduše k lásce doopravdy patří.

  Toužíme po romantice, sníme o trvalém vztahu, meditujeme nad nenaplněnými ideály, anebo naopak odháníme jakékoli myšlenky na to, čeho se nám buď nedostává anebo co nás v minulosti zranilo. Naše představa lásky se velmi často neshoduje s obsahem, který tomuto slovu dává Bůh. I proto tolik zklamání či rozchodů. Když se i do vztahu dostane naše vlastní dobro nad dobro toho druhého, když naše plány, naše ambice a naše seberealizace přebíjí plány, ambice a realizace toho druhého. Když se ve vztahu oboustranně bojuje o vlastní vítězství místo toho, aby se oboustranně hledalo, jak podpořit a pozvednout toho druhého.

  Láska až po smrt. Znovu se můžeme od Boha učit, že to jde. Učit se však může pouze ten, kdo připouští, že ještě něco neumí. Ten, kdo je přesvědčen, že dosáhl nejvyšší možné znalostní úrovně, už stagnuje a nebude přijímat žádné nové nápady a impulsy. Ani od Boha. Ani od církve. Ani od učitele.

  Je tedy na nás, zda najdeme nikoli někde či u někoho kolem nás, ale v nás samotných, co nám ještě v lásce jde ztuha a v které oblasti jsme se zkrátka zasekli a už s tím nechceme hnout. Čtyřicet postních dnů včetně zmíněné Popeleční středy bude takovým testem lásky. Zda se ještě umím přemoct (a nedát to na sobě znát) a zda umím něco udělat pro druhého (a ještě navíc anonymně anebo bez možnosti, aby mi to ten druhý jakkoli mohl vrátit).

  Tak jako po jiné roky, i letos bude v kostele kasička „postní almužny“, více o ní se dočtete na str. 10, kdy jindy bývá povídání o mši svaté. A ten, kdo chce tento rok udělat další krok a postoupit o další úroveň výš, může zkusit ještě další věc. Najít v kostele někoho, s kým si nikdy moc nepopovídal anebo kdo mu přijde osamělý. Anebo jednoduše někoho, koho neodvážil oslovit, i když mu přijde jako velmi sympatický člověk. A pozvat ho k sobě domů. Na oběd, na večeři, na kafe. Zrealizovat slova, která zaznívají při některých modlitbách a liturgických úkonech: že jsme si navzájem bratři a sestry. Protože nejen kdysi v Betlémě, ale i dnes necháváme často Ježíše (v našich bližních) před prahem svých domovů…

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Postní almužna

  30.3.2018

  Postní doba má být dobou modlitby, sebezapření a almužny.Pro věřícího člověka by tak odříkání nemělo být zaměřeno pouze na jeho vlastní zdokonalení, ale ke službě a pomoci druhému. Toto „dávání ze sebe sama“ (a ze svého času či peněženky) tak může zároveň naplnit Ježíšův příkaz lásky k bližnímu. K někomu, kdo je nuznější než my.

  Více »

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  27.2.2018

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Více »

  Zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého

  27.2.2018

  Otec Jaroslav Zrzavý byl farářem v Bubenči deset let (1992–2002) a mnozí farníci, kteří ho osobně znali, na jeho působení dodnes s láskou a úctou vzpomínají. Ve stejném období (od roku 1992) byl zároveň členem Kněžského bratrstva sv. Kříže (v rámci Opus Dei), kde se i pod jeho vlivem formovala nová kněžská povolání. Mnozí mladí kněží z prelatury Opus Dei za ním jezdili do Bubenče a dodnes se v den výročí jeho smrti scházejí u jeho hrobu. Někteří z nich budou opět po roce účastní zádušní mše, kterou naše farnost bude děkovat za jeho život i požehnanou práci u Sv. Gotharda v 17:30.

  Více »

  Příprava na manželství od 18:30

  27.2.2018

  Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz