• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Slovo na měsíc

  KVĚTEN 2018

  Vážení a milí farníci,

  mnohým z vás bezpochyby neunikla soška zmrtvychvstalého Ježíše, která je v této době položena na tzv. „hlavním oltáři“ v presbytáři. Celých padesát dnů od slavení velikonoční vigilie (tedy až do slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 20. května 2018) tak budeme mít před očima zobrazení události, jíž nelze uchopit a pochopit ludským rozumem. Vždyž kdo kdy z lidí po svém smrti opustil hrob a vrátil se zpět mezi živé?

  Představa, že Kristovi učedníci byli touto událostí nadšeni, je zcestná. Evangelia nám je představuji úplně jinak: ustrašení se ukrývají před veřejností. Jakkoli byli tolikrát svědky Ježíšových zázraků a jakkoli ústy svého nepsaného vůdce apoštola Petra vyznali víru, že Ježíš je Boží Syn, v tento rozhodující okamžik, který předělí dějiny lidstva na éru existence církve, nevědí, co a jak dál.

  Kdyby se zmrtvýchvstání odehrálo za bílého dne a před zraky tisíců Židů, měli by to mnohem jednodušší: samotné vzkříšení by nemuseli dokazovat, pouze by vysvětlili, kdo Ježíš je a přidali k tomu vše, co s ním prožili, když byl ještě s nimi. Takto ho nikdo vstát z mrtvých na vlastní oči neviděl, vše se dozvídají pouze od těch, kteří našli v neděli ráno prázdný hrob, bez Ježíšova těla.

  Aby se pohli z místa svého strachu, bylo zapotřebí víry. Buď doopravdy uvěří tomu, co jim Ježíš říkal (a mj. jim ohlašoval, že třetího dne po smrti vstane zmrtvých), a to bez možnosti jakéhokoli rozumového ověření či důkazu, anebo budou donekonečna tápat, jaký smysl má jejich život, který tak či tak skončí smrtí… Bez ohledu na to, zda ho prožijí v souladu s Božími přikázaními anebo je budou více nebo méně, tajně nebo veřejně porušovat.

  Ježíšovo zmrtvýchvstání však nejen pro ně, ale i pro každého, kdo se stejným způsobem rozhodne naplno uvěřit tomuto prazvláštnímu jevu, přineslo nevídanou naději: pravý život není ten, který je omezen hmotným tělem, ale ten, který dává každému člověku samotný Bůh a který se po okamžiku smrti bude moct naplno projevit v přítomnosti Boží.

  Není důvod pochybovat, že tomu tak bude: když Boží Syn dokázal přemoct smrt, má moc proměnit každou smrt na přechod do plnosti věčného života. Toho života, který v sobě nosíme v zárodku již od chvíle, když nás naši rodiče anebo když jsme se my sami rozhodli pro svátost křtu. Otevřel se tím v nás pomyslný „prostor“, v němž díky Ježíšovi a jeho svátostem můžeme žít vztah s Pánem Bohem. Tedy nejen po smrti, ale již nyní, nejlépe bezodkladně a dnes…

  Vztah však nikdy není jednostranná záležitost. Vzájemnost se projevuje především blízkostí a hledáním dobra toho druhého. O tom, že Ježíš naše dobro nejen hledá, ale pro něj a kvůli němu daroval každému z nás úplně všechno, když obětoval sám sebe za naši záchranu, můžeme přemýšlet pokaždé, když se podíváme na kříž. O tom, zda i my hledáme Boha a jeho dobro, se zase naopak projevuje v reálných skutcích, které jsou (anebo nejsou) v souladu s Božími životními pravidly.

  I život Boží v nás však může skončit a umřít. I život Boží v nás však může opět být vzkříšen Boží sílou svátostí. Na rozdíl od vykoupení, které je za nás již obětováno, tak o našem vlastním zmrtchvýchstání rozhodujeme my sami, a to každou upřímnou svátostí smíření.

  Domů

 • Slovo na měsíc
 • Pravidelné akce a aktivity
 • Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz