Aktuality


dnes

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebookuSlovo na měsíc

SRPEN

Vážení a milí farníci,

jeden z mých kněžských kolegů si četl náš časopis z minulého měsíce, a pak mi při setkání kamarádsky vyčetl: víš, že sis tím úvodníkem strašně naběhl? V Bubenči máš intelektuálskou farnost, a ani vlastně nevíš, kolik z tvých farníků píše blogy anebo různé komentáře na sociálních sítích, dokonce někteří možná profesně, jsou za to placeni…

Zarazilo mě to, a tak jsem si ten úvodník ještě jednou přečetl, co tam mohlo některého z vás (pokud jste mezi těmi výše jmenovanými) urazit anebo se nevhodně dotknout. V mé úvaze jsem přeci nezpochybňoval ani důležitost internetu, ani výhodu sociální komunikace na něm, ale upozorňoval jsem na nešvar, který se může právě z virtuálního světa dostávat do toho světa reálného, v kterém žijeme a který v extrémních případech může někoho tak ovlivnit, že ten reálný svět přestane vlastně tvořit, ale začne ho pouze hodnotit z jakési falešné pozice pozorovatele.

Tím „pozorovatelem“ a hodnotitelem světa, nás samotných v něm a našich vztahů je jediné bytí – Bůh. Ten, který není pouze autorem všehomíru a pak pasivně sleduje, jak se vyvíjí, ale naopak ten, který ho obdarovává zákonitostmi, které ho udržují v chodu a následně do něho vkládá člověka jako jedinečného živého tvora, který se Bohu může podobat. Svobodou v rozhodování a žitím pro druhé. Proto člověku dává své Slovo, posílá mu vůdce, a nakonec i sám Bůh vstupuje do lidské komunity, aby se jeho lidský život stal Cestou, jakou má člověk kráčet, aby ke svému cíli dospěl nejen jako jednotlivec, ale s celým vesmírem a společenstvím, do kterého byl v konkrétní době a na konkrétním místě počat a narozen.

Ježíš žil reálný život, skutečné vztahy, včetně těch, které nebyly opětované anebo dokonce naopak nepochopené, nepřijaté a odmítnuté. Právě v těchto situacích se nejvíce i dnes projeví, nakolik je Kristus v nás přítomen a nakolik jsme jeho učedníci, tedy křesťané. Ježíš je velmi čitelný nejen ve svých slovech, ale především ve svých skutcích.

A to je i naše poslání: slovo se snadno devalvuje, jeho nadužíváním se může dosáhnout toho, že přestane být autentické a užitečné. Křesťan je ten, který má nejen své, ale především to Boží Slovo proměňovat do života. O tom, jak má vypadat společnost nesmí pouze mluvit, ale on sám za pomocí svátostí ji má vytvářet, vstupovat do ní i přesto, že dnešní společnost může v některých oblastech hlásat jiné představy než ty, které společnost předchozích generací držely pohromadě.

Po několika desetiletích jsme svědky válek a různých konfliktů. Nepleťme se, není to záležitost Ruska, Ukrajiny, Srí Lanky, Čadu, Mali, ani nejde pouze o politické hrátky mocných. Každé společenství se tvoří zespodu a do každé vedoucí (nejen politické) funkce se dostává někdo, koho to konkrétní lidské společenství vygeneruje. Proto je naše zodpovědnost větší, než pouze jít k volbám anebo dokonce (nejednou správně) mluvením či psaním poukazovat na to, co je nesprávné a špatné. Farnost je to naše „políčko“ vztahů, do kterého zaséváme

Boží Slovo a které se pak společně učíme žít. Není to jednoduché, protože jsme různí, a leckdy může mít někdo tendenci to společenství vyčistit podle svých představ o katolicitě a zbavit ho těch, kteří v něčem vyčnívají. Není to jednoduché i proto, že možná opravdu je v našem kruhu větší procento intelektuálů, kteří nepociťují potřebu být s druhými častěji a více. Když jsme si však toho vědomí, můžeme s tím pracovat. Aby se Slovo proměňovalo nejen v chlebě a víně při Eucharistii, ale i v nás, když společně vyrážíme na výlet, povídáme si po mši anebo uklízíme kostel. Teprve tehdy, když sami dokážeme aktivně nějaké společenství vytvořit (nejen být jeho pasivními členy), můžeme ukázat na to, co je někde jinde špatné...

 

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.