Opravy a rekonstrukce

I.

REKONSTRUKCE FARY NA KOMUNITNÍ CENTRUM A BYT FARÁŘE


Katolická farnost v Bubenči chce být v rámci svých personálních i finančních možností užitečná lidem, kteří budou potřebovat společenství – mladí, matky s dětmi, vícedětné rodiny, senioři… Prostory fary se proto rekonstruují tak, aby se zde mohl rozvíjet komunitní život i charitativní a humanitární činnost.

V přízemí se buduje komunitní centrum (učebna, kuchyňka, setkávací místnost), vedle stávající barokní budovy v nové přístavbě sociální zázemí, přístupné jak od kostela, tak i z fary a farní zahrady.

odhadovaná cena: 11 866 270 Kč

zhotovitel: AMO Praha, a.s.Projekt CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587 „Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči“ je spolufinancován Evropskou unií a Operačním programem Praha – Pól růstu

 REKONSTRUKCE FARY NA KOMUNITNÍ CENTRUM A BYT FARÁŘE (plakat-fara-eu.pdf)

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.