• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Biblický večer

  18.10.2017

  Staré víry

  Některé příkazy a zákazy Starého Zákona nám mohou připadat jako velmi přísné až nelidské; naopak někdy se naše dnešní chování ve světle tehdejších předpisů může zdát být téměř modloslužbou. Pokusíme se velmi stručně představit hlavní tehdejší náboženství, jakož i rozdíly, které velmi zásadním způsobem oddělovaly Izrael od všech ostatních kultur a tehdejších národů.

  Novinky

  Nešpory 17:00

  29.6.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Te Deum

  24.6.2018

  Na konci školního roku poděkujeme i u sv. Gotharda stejným zpěvem při mši v 10:30.

  Více »

  Sbírka na bohoslovce

  24.6.2018

  Při obou nedělních mších.

  Více »

  Setkání hledačů od 18:30

  22.6.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz