• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Biblický večer

  18.4.2018

  OD ŠÉMA K ABRAHÁMOVI „Toto je potomstvo Terachovo: Terach zplodil Abrama, Nachora a Harana. Haran zplodil Lota. Haran umřel ještě před svým otcem Terachem v zemi, kde se narodil, v Uru Chaldejců.“

  Šém byl nejmladším Noemovým synem: právě jeho potomstvo bude pokračovat v Bibli jako nositelé Božího příslibu, že lidstvo na Zemi nezahyne až do konce věků. Zatímco se nám předchozí příběhy odehrávají v neurčité oblasti Blízkého Východu, poprvé máme jistotu, že se dostáváme do konkrétního kraje: Chaldejci jsou skutečný historický národ, jenž obýval jižní část starověké Babylonské říše. A Ur bylo jejich nejvýznamnější centrum. Právě zde přichází na svět Abram, budoucí patriarcha Abrahám.

  Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz