• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Biblický večer

  25.4.2018

  POVOLÁNÍ ABRAHÁMA „Abram se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním šel i Lot. Když Abram vyšel z Charanu, bylo mu sedmdesát pět let.“

  Poprvé se setkáváme s výraznou biblickou postavou, k jejíž víře se později budou hlásit nejen Židé, ale i křesťané a muslimové. Postupně se budeme dozvídat o jeho rodinných vztazích, o jeho problémech se ženami i syny, přátelských i nepřátelských vztazích s cizinci, abychom pak s napětím sledovali jeho zápas o syna Izáka, jakož i o záchranu měst, v nichž žije jeho synovec Lot. Opustit rodnou zemi, celé příbuzenstvo a vydat se na cestu neznámo kam. Bůh ho povede…

  Novinky

  Letní pořad bohoslužeb

  31.8.2018

  Středa a pátek v 17:30, neděle pouze v 9:00.

  Více »

  Příprava na manželství od 17:30

  21.8.2018

  Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby.

  Více »

  Farní pouť 2denní

  18.8.2018

  Po stopách sv. Gotharda.

  Více »

  Nešpory 17:00

  17.8.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz