• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Biblický večer

  25.4.2018

  POVOLÁNÍ ABRAHÁMA „Abram se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním šel i Lot. Když Abram vyšel z Charanu, bylo mu sedmdesát pět let.“

  Poprvé se setkáváme s výraznou biblickou postavou, k jejíž víře se později budou hlásit nejen Židé, ale i křesťané a muslimové. Postupně se budeme dozvídat o jeho rodinných vztazích, o jeho problémech se ženami i syny, přátelských i nepřátelských vztazích s cizinci, abychom pak s napětím sledovali jeho zápas o syna Izáka, jakož i o záchranu měst, v nichž žije jeho synovec Lot. Opustit rodnou zemi, celé příbuzenstvo a vydat se na cestu neznámo kam. Bůh ho povede…

  Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz