• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Biblický večer

  9.5.2018

  ABRAHAM A LOT „Lot si vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili: Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“

  Chtělo by se nám říct, že po opuštění rodného kraje a po dlouhém putování z Uru do Kenaanu před Cháran a Egypt nemohli mít Abraham a Lot příliš mnoho majetku. Přesto se v další kapitole knihy Genezis dozvídáme, že těmto dvěma příbuzným již nestačila země a půda, kterou obývali společně a jejich služebnictvo se mezi sebou hádalo. Poprvé si můžeme uvědomit, že Lot nebyl ve všem podřízený Abrahamovi, ačkoli jeho autoritu uznával, stejně jako skutečnost, že Abraham nechává Lotovi vybrat si lepší a bohatší část kenaanského území.

  Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz