• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Biblický večer

  9.5.2018

  ABRAHAM A LOT „Lot si vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili: Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“

  Chtělo by se nám říct, že po opuštění rodného kraje a po dlouhém putování z Uru do Kenaanu před Cháran a Egypt nemohli mít Abraham a Lot příliš mnoho majetku. Přesto se v další kapitole knihy Genezis dozvídáme, že těmto dvěma příbuzným již nestačila země a půda, kterou obývali společně a jejich služebnictvo se mezi sebou hádalo. Poprvé si můžeme uvědomit, že Lot nebyl ve všem podřízený Abrahamovi, ačkoli jeho autoritu uznával, stejně jako skutečnost, že Abraham nechává Lotovi vybrat si lepší a bohatší část kenaanského území.

  Novinky

  Setkání mládeže od 18:30

  23.11.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Více »

  Pastorační rada

  20.11.2018

  Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

  Více »

  Ministrantská schůzka

  18.11.2018

  Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

  Více »

  Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

  18.11.2018

  Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního obřadu.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz