• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Nestačí, že druhým neprokazujeme zlo, nýbrž je třeba si zvolit konání dobra a využívat k tomu úplně všech příležitostí.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Biblický večer

  31.1.2018

  Adam a Eva - „Tehdy utvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí.“

  celá novinka »

  Koncert podané ruky od 17 hodin

  27.1.2018

  Druhý ročník ekumenického setkání u duchovní hudby v kostele sv. Gotharda: přijďte se nejen zaposlouchat do umění pěvců Opery Národního divadla Jany a Václava Siberových, ale na závěr koncertu se společně pomodlit a podat si ruku s ostatními křesťanskými církvemi a sbory na Praze 6. Nebo co chceme letos udělat proto, abychom si jako křesťané byli blíž? V sobotu 27. ledna 2018 v 17 hodin můžete i vy zažít blízkost a krásu Ježíšovy modlitby za jednotu křesťanů.

  Nešpory 17:00

  26.1.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  celá novinka »

  Biblický večer

  24.1.2018

  Stvoření - „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná, nad hlubinou byla tma a Boží Duch se vznášel nad vodami.“

  celá novinka »

  Nešpory 17:00

  19.1.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  celá novinka »

  Setkání hledačů od 18:30

  19.1.2018

  Již od dubna 2017 se setkává skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  16.1.2018

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Příprava na manželství

  16.1.2018

  Od 18:30

  Příprava na biřmování od 15 hodin

  14.1.2018

  Svátost dospělých – tak se jí v latinské církve říká proto, že jde obvykle o navázání na svátost křtu, který většina z nás přijala jako malé dítě. Po dosažení dospělého věku se můžeme rozhodnout každý sám za sebe, že závazku následování Ježíše Krista a plnění Božích přikázání chceme dostát i za cenu, že nás to bude něco stát. A k tomu potřebujeme Boží sílu, Božího Ducha. Dospělý katolík (i v starším věku), který už absolvoval první svaté přijímání, může přijít na první přípravné setkání, i když o samotném biřmování a jeho potřebě mnoho neví.

  Příprava rodičů ke křtu dítěte

  14.1.2018

  pokud máte v plánu pokřtít své dítě (do 7 let), přijďte dnes v 17 hodin (oba rodiče bez dětí) na cca hodinové setkání na faře

  « 1 2 3 4 12 22 33 43

  Novinky

  Biblický večer

  31.1.2018

  Adam a Eva - „Tehdy utvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí.“

  Více »

  Koncert podané ruky od 17 hodin

  27.1.2018

  Druhý ročník ekumenického setkání u duchovní hudby v kostele sv. Gotharda: přijďte se nejen zaposlouchat do umění pěvců Opery Národního divadla Jany a Václava Siberových, ale na závěr koncertu se společně pomodlit a podat si ruku s ostatními křesťanskými církvemi a sbory na Praze 6. Nebo co chceme letos udělat proto, abychom si jako křesťané byli blíž? V sobotu 27. ledna 2018 v 17 hodin můžete i vy zažít blízkost a krásu Ježíšovy modlitby za jednotu křesťanů.

  Více »

  Nešpory 17:00

  26.1.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Biblický večer

  24.1.2018

  Stvoření - „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná, nad hlubinou byla tma a Boží Duch se vznášel nad vodami.“

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz