• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Otevřený kostel 14 - 17 hodin

  11.10.2018

  Každý čtvrtek bude tři hodiny kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z reproduktoru znít meditační hudba, které mohou pomoci nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Biblický večer

  10.10.2018

  Izák a Ismael Sára řekla Abrahámovi: Zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem!

  celá novinka »

  Příprava na manželství od 17:30

  9.10.2018

  Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby.

  Příprava na biřmování od 15:00

  7.10.2018

  Svátost udělí ve farnosti v neděli 28. října 2018 nový pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

  Dívčí parta od 15:45

  7.10.2018

  Sraz u kostela. Návštěva šaten hereček a zpěvaček Národního divadla.

  Výstav Eucharistie 17:00

  5.10.2018

  Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

  Setkání hledačů 18:30

  5.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Otevřený kostel 14 - 17 hodin

  4.10.2018

  Každý čtvrtek bude tři hodiny kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z reproduktoru znít meditační hudba, které mohou pomoci nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Biblický večer

  3.10.2018

  Abrahám a Abimelek „Abrahám řekl o své ženě Sáře: „To je má sestra,“ a gerarský král Abimelek si dal Sáru odvést.“

  celá novinka »

  Příprava na biřmování od 15:00

  30.9.2018

  Svátost udělí ve farnosti v neděli 28. října 2018 nový pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

  1 2 3 4 5 16 32 47 62

  Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz