• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Biblický večer

  9.5.2018

  ABRAHAM A LOT „Lot si vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili: Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“

  celá novinka »

  Farní výlet

  6.5.2018

  Po stopách sv. Gotharda: 18. - 19. srpna 2018.

  celá novinka »

  Výstav Eucharistie

  4.5.2018

  Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

  Setkání mládeže od 18:30

  4.5.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Biblický večer

  2.5.2018

  ABRAHAM A SÁRA „Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: "Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si: »To je jeho žena.« Mne zabijí a tebe si ponechají živou.“

  celá novinka »

  Svatba Šrank - Tomagová

  28.4.2018

  Od 13 hodin.

  Svatba Laššák - Karasová

  28.4.2018

  Od 14:30.

  Setkání hledačů od 18:30

  27.4.2018

  Druhé setkání nových dospělých hledačů - nepokřtěných, nevedených ve víře anebo těch, kteří si opět chtějí projít základy katolické víry; poslední možnost připojit se k této skupině.

  Nešpory 17:00

  27.4.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  celá novinka »

  Biblický večer

  25.4.2018

  POVOLÁNÍ ABRAHÁMA „Abram se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním šel i Lot. Když Abram vyšel z Charanu, bylo mu sedmdesát pět let.“

  celá novinka »
  1 2 3 4 5 6 15 28 42 55

  Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz