• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  první hodina náboženství - skupina B

  12.9.2017

  děti 3. třídy ZŠ (a starší, kteří nebyli u prvního sv. přijímání) se dnes v 16 hodin poprvé sejdou na úvodním setkání k náboženství (na faře)

  povídání o Arménii

  12.9.2017

  večerní mší, při níž si připomeneme dnešní Jméno Panny Marie, zahájí otec Miloš své povídání o Arménii, kterou koncem letošního června navštívil

  křty ve farnosti

  10.9.2017

  dnešním dnem přibudou do našeho farního společenství Barbora Kličková (v 10:30) a Max Stupčuk (v 11.45)

  farní táborák

  10.9.2017

  přijďte mezi nás společně u ohně utužit stávající a vytvořit nové vztahy mezi námi navzájem: příprava táboráku od 15.00, samotné posezení 16.00-20.00

  Veni Sancte

  10.9.2017

  při mši svaté v 10:30 prosíme Ducha Svatého o pomoc v nastávajícím školním roce

  svátek Narození Panny Marie

  8.9.2017

  na dnešní sváteční den zveme k eucharistii v 17:30 u Sv. Gotharda

  zasedání farní rady

  5.9.2017

  večerní mší (17:30) začíná pravidelné zasedání pastorační rady farnosti

  pokračuje růženec za otce Kimáka

  5.9.2017

  i po dvou letech otec Michal Kimák zůstává v kómatu a naše farnost neustává v modlitbě svatého růžence za něj; každé úterý v 17 hodinu Sv. Gotharda

  křest Matildy Ořešníkové

  3.9.2017

  dnes se po dvouměsíční pauze koná rovněž druhá mše svatá v 10:30, při níž zároveň pokřtíme Matildu Ořešníkovou jmény Matilda, Maria a Johanka z Arku

  Jana Sibera v Šárce

  3.9.2017

  odpoledne ve 14 hodin můžete svou účasti podpořit výkon Jany Sibera v Jakobínovi, který se hraje a zpívá v přírodním amfiteátru v Šárce; vstup je zdarma

  1 17 31 32 33 34 35 36 37 50 66

  Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz