• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  24.4.2018

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Právě dnes začíná dlouho očekávaná a plánovaná rekonstrukce fary!

  23.4.2018

  Prosíme o modlitby za její zdárný průběh... Děkujeme!

  Setkání mládeže od 18:30

  20.4.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Nešpory 17:00

  20.4.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  celá novinka »

  Finální úklid před rekonstrukcí fary od 15 hodin

  19.4.2018

  Prosíme akutně o pomoc při úklidu oratoře a farních prostor, především kanceláře. Děkujeme!

  Biblický večer

  18.4.2018

  OD ŠÉMA K ABRAHÁMOVI „Toto je potomstvo Terachovo: Terach zplodil Abrama, Nachora a Harana. Haran zplodil Lota. Haran umřel ještě před svým otcem Terachem v zemi, kde se narodil, v Uru Chaldejců.“

  celá novinka »

  Příprava na manželství od 18:30

  17.4.2018

  Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby.

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  17.4.2018

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Křest dospělého

  15.4.2018

  Při mši od 9 hodin.

  Příprava na biřmování od 15 hodin

  15.4.2018

  Svátost udělí ve farnosti v neděli 28. října 2018 nový pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

  1 2 3 4 5 6 7 15 28 42 55

  Novinky

  Biblický večer

  30.5.2018

  SMLOUVA S ABRAHAMEM „V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

  Více »

  Ministrantská schůzka

  27.5.2018

  Od 14 hodin.

  Více »

  Májová pobožnost

  25.5.2018

  Před páteční večerní mší svatou bude od 17:00 cca 20minutová pobožnost k úctě Ježíšovy matky.

  Více »

  Noc kostelů

  25.5.2018

  Pokud se chcete jakkoliv podílet, oslovte pí Dynybylovou. Děkujeme!

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz