• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Setkání mládeže od 18:30

  23.2.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Biblický večer

  21.2.2018

  Kain a Ábel - „Tu pravil Kain Hospodinovi: Větší je můj trest, než mohu snést. Hle, vyháníš mě dnes z úrodné půdy, musím se před tebou skrývat, budu pobíhat a toulat se po zemi. Kdo mě najde, zabije mě.“

  celá novinka »

  Úřední hodiny

  21.2.2018

  Tento měsíc jsou úřední hodiny ve středu místo obvyklého čtvrtku. Děkujeme za pochopení!

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  20.2.2018

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Příprava na manželství od 18:30

  20.2.2018

  Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby.

  První skrutinium

  18.2.2018

  V neděli při mši v 9:00.

  celá novinka »

  Příprava na biřmování od 15 hodin

  18.2.2018

  Poslední příležitost přidat se ke skupině, která se připravuje na biřmování. To udělí ve farnosti v neděli 28. října 2018 nový pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

  Pobožnost Křížové cesty 17:00

  16.2.2018

  Jde o tradiční katolickou (lidovou) pobožnost, při níž se lidé přesouvají od jednoho zastavení k druhému (dohromady jich je 14) a u každého z nich přemýšlejí nad Ježíšovým utrpením a smrtí. Začíná se odsouzením Ježíše u Piláta a končí Ježíšovým pohřbem. V celé postní době se budeme i my zamýšlet nejen nad tím, co známe z historie nebo tradice, ale i nad námi samotnými a našimi hříchy.

  Setkání hledačů od 18:30

  16.2.2018

  Již od dubna 2017 se setkává skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Není náboženství

  15.2.2018

  Tento týden jsou na Praze 6 jarní prázdniny.

  1 2 3 4 5 6 7 13 25 37 49

  Novinky

  Postní almužna

  30.3.2018

  Postní doba má být dobou modlitby, sebezapření a almužny.Pro věřícího člověka by tak odříkání nemělo být zaměřeno pouze na jeho vlastní zdokonalení, ale ke službě a pomoci druhému. Toto „dávání ze sebe sama“ (a ze svého času či peněženky) tak může zároveň naplnit Ježíšův příkaz lásky k bližnímu. K někomu, kdo je nuznější než my.

  Více »

  Výběrové řízení

  22.3.2018

  na rekonstrukci fary - dnes od 14 hodin.

  Více »

  Úřední hodiny

  21.3.2018

  Tento týden v čase 14 - 16 hodin.

  Více »

  Biblický večer

  21.3.2018

  NOE A BOŽÍ SMLOUVA „…všechna divoká zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co se plazí po zemi, i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu...“

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz