• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Kněžská rada pražského arcibiskupa

  1.9.2016

  otec Miloš se účastní úzkého jednání kněžské rady pražského arcibiskupa, proto jsou úřední hodiny přeloženy na zítřejší den

  cyklovýlet

  27.8.2016

  vezměte kolo a dobrou náladu, a pojďte něco udělat pro sebe, pro společenství, pro Krista: farní cyklovýlet začíná v 7 hodin u pokladen na Masarykově nádraží

  ranní mše svatá

  25.8.2016

  jako každý čtvrtek, i dnes můžete začít den s Kristem: přichází k nám v Božím Slově, v eucharistii i v církvi

  nedělní mše svatá

  21.8.2016

  opět se scházíme - jako každou neděli - ve farním společenství v 9 hodin

  příprava rodičů ke křtu

  21.8.2016

  (oba) rodiče, očekávající narození potomka, anebo ti, kterým se již děťátko narodilo, mohou dnes přijít na přípravu k jeho křtu

  svatba u Sv. Gotharda

  13.8.2016

  ve 14.00 si vymění celoživotní slib lásky, úcty a věrnosti Anežka Kyralová a Marek Tkáč

  ranní mše svatá

  11.8.2016

  celý srpen můžete spolu rozhodnout o tom, zda ranní čtvrteční mše svatá zůstane od září v 6.30 nebo se posune na dřívější či pozdější hodinu

  nový Gothard k dostání

  9.8.2016

  srpnový farní list spolu s aktuálním měsíčním skutkem milosrdenství si můžete vyzvednout kdykoli v kostele v průběhu celého měsíce

  nedělní setkání farníků

  7.8.2016

  každá nedělní mše nemá být pouze povinností katolíka, ale příležitosti sejít se před Bohem s ostatními křesťany - i dnes v 9.00 u sv. Gotharda

  nedělní setkání

  31.7.2016

  v 9 hodin se každou nedělí schází naše společenství při poslechu Božího Slova a slavení eucharistické oběti

  1 17 34 47 48 49 50 51 52 53 66

  Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz