• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  Květná neděle

  20.3.2016

  liturgie Květné nebo Pašijové neděle začíná průvodem s ratolestmi (můžete si přinést vlastní!); služby při mši svaté rozděluje pan Michael Heres

  slavnost sv. Josefa

  19.3.2016

  patron celé církve i patron umírajících - to je sv. Josef: slavnostní mše svatá je u nás jako v neděli, tj. v 9 hodin dopoledne

  první setkání (farní) mládeže

  19.3.2016

  jste ve věku 15-30 let a svobodní, navíc cítíte se doma v naší farnosti? Přijďte k nám a mezi nás na faru dnes v 18 hodin

  Křížová cesta u Sv. Gotharda

  18.3.2016

  spolu s ostatními farníky a otcem Milošem můžete dnes v 17 hodin projít meditativní křížovou cestu

  nové ozvučení kostela sv. Gotharda

  17.3.2016

  dnes při ranní mši (6.30) bude možné vyzkoušet nové ozvučení v kostele - na jeho rekonstrukci lze přispět finančním darem na číslo farního účtu 201333389/0800

  otec Miloš v kanceláři

  17.3.2016

  úřední hodiny před velikonoční dobou: ve čtvrtek 14.00-17.00 na faře u Sv. GOtharda

  vikariátní konference

  15.3.2016

  kněžská konference II. pražského vikariátu se dnes koná v Nových Butovicích

  modlitba za otce Michala Kimáka

  15.3.2016

  jako každé úterý i dnes zveme na společnou modlitbu růžence za O. Michala (17.00 Sv. Gothard)

  ranní mše u Gotharda

  10.3.2016

  jako každý čtvrtek, i dnes můžete s otcem Milošem a dalšími farníky začít den společnou účastí na Eucharistii (6:30)

  přednáška pro MSKA Brno

  10.3.2016

  dnes odpoledne a večer přednáší otec Miloš pro Křesťanskou akademii v Brně

  1 16 32 47 51 52 53 54 55 56 57 62

  Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz