• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Archiv novinek

  RSS novinek

  sbírka na bohoslovce

  6.12.2015

  peníze, vybrané dnes v kostele, jsou zaslány na podporu pražských bohoslovců a kněžského semináře

  do Bubenče přijde sv. Mikuláš

  6.12.2015

  po mši svaté se nejen děti, ale celé naše nedělní společenství setká s postavou sv. Mikuláše, děti k tomu (možná) také něco od něho dostanou:-)

  farní kafe

  6.12.2015

  tak jako každou první neděli, i dnes můžeme na chvíli spolu pobýt v prostorách fary a setkat se jeden s druhým i se svým farářem na neformálním setkání po mši svaté

  skutečné roráty v Bubenči

  3.12.2015

  přemoct se a ráno vstát dříve, abychom aspoň jeden den v adventním týdnu začali den spolu s Ježíšem (6.30 krátká mše svatá)

  modlitba za otce Michala

  1.12.2015

  30 minut přede mší svatou (17.00) se začíná modlit růženec za nemocného otce Michala Kimáka

  Žehnání adventních věnců

  29.11.2015

  Žehnání adventních věnců

  slavnostní mše na Karlštejně

  29.11.2015

  výjimečná příležitost zúčastnit se mše svaté v hradní kapli sv. Mikuláše na Karlštejně

  křest knihy Deset slov v Olomouci

  23.11.2015

  dnes večer v 17 hodin v kapucínském kostele v Olomouci otec Miloš uvádí svou novou knihu Deset slov

  neděle Krista Krále

  22.11.2015

  při nedělní mši svaté zpívá náš farní sbor

  křest - Ignác Kotrba

  22.11.2015

  při mši svaté bude pokřtěn Ignác Kotrba - syn Václava Kotrby a Lucie, roz. Cicialové

  1 17 34 50 63 64 65 66 »

  Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz