• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Historie kněží ve farnosti

  • 1313: Vlk
  • 1356: Mikuláš Holubec
  • ?: Ctibor
  • 1374: Racek
  • 1384: Mikuláš
  • 1415: interdikt nad Prahou
  • 1421: zánik farnosti
  • 1770: obnovení činnosti kněze v Ovenci z Bohnic
  • 1778: obnovení farnosti
  • 1784-1788: administrátor Jan Nepomuk Kautzky
  • 1789: kooperátor Martin Deabis, OCarm.
  • 1825-1840: kaplan Karel Uhlik
  • 1826-1830: farář Ludovik Sedlický
  • 1841-1852: farář Antonín Hora
  • 1841-1852: kaplan František Tingel
  • 1858: farář: Alex. Urban
  • 1858: kaplan František Liebich
  • 1865-1867: farář Josef Menzl
  • 1865-1867: kaplan Antonín Malec
  • 1869-1874: administrátor Antonín Malec
  • 1874-1911: farář Antonín Malec
  • 1874-1885: kaplan Antonín Hermann
  • 1886-1892: kaplan František Vacek
  • 1905: kaplan Jan Vystrčil
  • 1893-1911: kaplan Josef Sobotka
  • 1912-1919: farář Josef Sobotka (nar. 14. 1. 1863, zemřel 28. 1. 1920)
  • 1912-1922: kooperátor František Krupka (nar. 30.6.1884 Hořepník)
  • 1920-1922: administrátor František Krupka
  • 1922-25.11.1942: farář-děkan František Krupka (nar. 30.6.1884 Hořepník, zemřel 25.11.1942 Zásmuky)
  • 1942-1945: administrátor ThDr. Alois Wyka
  • 1.3.1946 - 18.6.1955: farář-arciděkan Jan (Ladislav) Petrásek (nar. 18.5.1882 Čestín, zemřel 18.6.1955 Praha-Bubeneč), pohřben v Praze Bubenči
  • 1.11.1944 - 31.5.1956: kooperátor Karel Merth (nar. 31.10.1912 Jindřichův Hradec, zemřel 6.4.1984 Hrusice-Senohraby), pohřben ve Svatém Janu u Sedlčan
  • 1.7.1955 - 31.1.1957: administrátor Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek)
  • 1.2.1957-14.2.1958: administrátor ThDr. Stanislav Novák (nar. 14.6.1917 Vlašim, zemřel 2.10.2006 Praha), pohřben v Praze na Vyšehradě 
  • 1.2.1957-14.2.1958: kaplan Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek)
  • 15.2.1958 - 30.4.1960: administrátor Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek, zemřel 25.12.2002 Slaný), pohřben v Praze na Malvazinkách
  • 15.2.1958-31.10.1958: kaplan Vojtěch Homola (nar. 13.6.1930 Bratislava-Devín, zemřel 22.3.1999 Praha), pohřben v Praze na Malvazinkách
  • 1.11.1958-31.3.1961: kaplan Josef Pekárek (nar. 5.11.1910 Obděnice, zemřel 1.10.1978 Praha), pohřben v Obděnicích
  • 1.6.1960-31.8.1975: administrátor ThDr. Miroslav Rajmon (nar. 26.3.1919 Sendražice u Hradce Králové)
  • 1.9.1975-31.8.1985: farář ThDr. Miroslav Rajmon (nar. 26.3.1919 Sendražice u Hradce Králové, zemřel 3.1.1993), pohřben v Praze na Olšanech
  • 1.9.1985-31.7.1990: administrátor excurrendo Mons. Jan Baxant
  • 1.9.1985-31.7.1995: výpomocný duchovní Antonín Šorm
  • 1.8.1990-31.8.1990: administrátor excurrendo Pavel Maria Baxant
  • 1.9.1990-30.11.1991: administrátor Alois Kánský (nar. 20.10.1954 Praha)
  • 1.3.1992-14.3.1997: administrátor PhDr. Jaroslav Zrzavý (nar. 23.8.1924 Křížová)
  • 15.3.1997-25.2.2002: farář PhDr. Jaroslav Zrzavý (nar. 23.8.1924 Křížová, zemřel 25.2.2002), pohřben v Praze Bubenči
  • 7.3.2002-31.12.2006: administrátor excurrendo (z Holešovic) Alois Kánský (nar. 20.10.1954 Praha)
  • 1.7.2002-30.6.2003: farní vikář excurrendo (z Holešovic) Zdzislaw Ciesielski
  • 2.9.2002-31.12.2006: výpomocný duchovní ThDr. Bogdan Stanislaw Pelc
  • 1.7.2003-31.8.2005: farní vikář excurrendo Ing. Marek Miškovský
  • 1.1.2005-31.12.2006: výpomocný duchovní (z Holešovic) Alois Kánský
  • 1.9.2005-30.6.2007: farní vikář excurrendo (z Holešovic) RNDr. Vladimír Kalík
  • 1.7.2006-30.6.2008: farní vikář excurrendo (z Holešovic) RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.
  • 1.1.2007-30.8.2008: administrátor ThDr. Bogdan Stanislaw Pelc
  • 1.7.2008-30.6.2009: farní vikář excurrendo (z Holešovic) Martin Vlček
  • 1.9.2008-31.10.2008: administrátor excurrendo (z Holešovic) Alois Kánský (nar. 20.10.1954 Praha, zemřel 31.10.2008 Praha), pohřben v Praze na Vinohradech
  • 1.9.2008-31.8.2009: farní vikář excurrendo (z Holešovic)  ThLic. Jaroslav Ścieraszewski
  • 7.11.2008-31.12.2008: administrátor excurrendo (z Karlína) Miroslav Cúth
  • 1.1.2009-30.6.2011: administrátor excurrendo (z Holešovic) Pavel Semela
  • 1.7.2009-30.6.2011: farní vikář excurrendo (z Holešovic) MUDr. Jiří Korda
  • 1.7.2011-30.6.2013: administrátor excurrendo (z Holešovic) Ing. Mgr. Michal Kimák
  • 1.7.2013-14.11.2014: administrátor  Ing. Mgr. Michal Kimák
  • 1.11.2014-31.10.2015: výpomocný duchovní (z Holešovic) Mgr. Michael Jan Špán
  • 15.11.2014-30.9.2015: administrátor excurrendo (z Holešovic) Pavel Semela
  • 1.10.2015-: farář ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

  O farnosti

 • Historie kostela
 • Kostel na historických fotografiích
 • Svatý Gothard
 • Historie kněží ve farnosti
 • Duchovní servis
 • Farní list Gothard
 • Propagace farnosti
 • P. Michal Kimák
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz