• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Křesťan je svědkem poslušnosti a pokud se neubíráme cestou růstu v dosvědčování poslušnosti, pak nejsme křesťané.“

  Historie kostela

  Kostel svatého Gotharda v Bubenči je drobnější církevní stavba, vystavěná v klasicistním stylu. Jedná se o jedinou sakrální stavbu tohoto druhu na území Prahy. V sousedství kostela stojí bývalá škola a bývalá radnice (nyní obchodní akademie). V bezprostřední blízkosti je též legendární hospoda Na Slamníku. 

  I když nevíme nic bližšího o první sakrální stavbě na území Ovence (Bubenče), zasvěcení bubenečského kostela svatému Gothardovi je poměrně silným důkazem toho, že to bylo poměrně brzy, jelikož úctu k tomuto světci do našich zemí přinesli benediktinští mniši z Niederaltaichu (kde byl Gothard opatem), kteří tvořili první osídlení nedalekého břevnovského kláštera (993) a kromě jiných založili také klášter na Ostrově u Davle (999). Je tedy velmi pravděpodobné, že zde (možná na stejném místě, jako stojí dnešní kostel) stávala prostá kaplička, u níž se ovenečtí modlili. Jakkoli jde pouze o dohady bez historického podkladu, zbožnost místních lze vyvodit i z toho, že někde nedaleko dnešního Krupkova náměstí stával dvůr, kde se ve 12. století narodil a vyrůstal blahoslavený Hroznata, pozdější opat premonstrátského kláštera v Teplé. 

  První zmínky o existenci kostela jsou již z roku 1313, kdy byl zdejším farářem jakýsi kněz Vlk. Husitské války zasáhly do historie farnosti a na více jak tři století se farní život zastavil. Zdejší lokalitou procházela četná vojska, obléhající Prahu, takže k plenění došlo jak během třicetileté války, tak i v letech 1741 a 1742.

  Bubenečská farnost byla tenkrát přifařena k farnosti libocké a později k Bohnicím. Farnost u zbytků starého kostela byla obnovena v roce 1786 a záhy vznikla iniciativa pro výstavbu nového kostela s původním zasvěcením sv. Gotharda. V dubnu 1801 byla stará budova zbourána a už o měsíc později byl posvěcen základní kámen nového chrámu. Stavba pokračovala velmi rychle, nový kostel byl posvěcen už 18. října roku 1801.

  Nepříliš vhodné místo s nestabilním podložím způsobilo, že stavba byla už v roce 1810 opravována a také upravována Josefem Zoblem, k dalším úpravám došlo v roce 1861. V roce 1870 byly ve věži osazeny hodiny, které financoval rytíř Adalbert (Vojtěch) Lanna.

  Původně se u kostela sv. Gotharda nacházel i hřbitov, ten byl zrušen v roce 1888.

  O farnosti

 • Historie kostela
 • Svatý Gothard
 • Historie kněží ve farnosti
 • Duchovní servis
 • Farní list Gothard
 • Svatý rok milosrdenství v Bubenči
 • P. Michal Kimák
 • Novinky

  Promítání

  20.10.2017

  Film o P. Aloisi Kánském se promítá od 18:30.

  Více »

  Biblický večer

  18.10.2017

  Staré víry

  Více »

  Posvěcení kostela 1801

  18.10.2017

  Od 17:30 mše svatá - v den výročí.

  Více »

  Otevřený kostel 15:00 - 17:00

  17.10.2017

  Dvě hodiny pro každého, kdo chce jen tak přijít do otevřeného kostela, aby tam pobyl s Ježíšem i se sebou samotným. Nasvícený svatostánek a meditační hudba mohou pomoct nejen samotnému soustředění, ale i k utišení mysli či duše.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz