• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Každý z nás, když jde na mši, má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží slovo, které je pak správně vyloženo v kázání.“

  Historie kostela

  Kostel svatého Gotharda v Bubenči je drobnější církevní stavba, vystavěná v klasicistním stylu. Jedná se o jedinou sakrální stavbu tohoto druhu na území Prahy. V sousedství kostela stojí bývalá škola a bývalá radnice (nyní obchodní akademie). V bezprostřední blízkosti je též legendární hospoda Na Slamníku. 

  I když nevíme nic bližšího o první sakrální stavbě na území Ovence (Bubenče), zasvěcení bubenečského kostela svatému Gothardovi je poměrně silným důkazem toho, že to bylo poměrně brzy, jelikož úctu k tomuto světci do našich zemí přinesli benediktinští mniši z Niederaltaichu (kde byl Gothard opatem), kteří tvořili první osídlení nedalekého břevnovského kláštera (993) a kromě jiných založili také klášter na Ostrově u Davle (999). Je tedy velmi pravděpodobné, že zde (možná na stejném místě, jako stojí dnešní kostel) stávala prostá kaplička, u níž se ovenečtí modlili. Jakkoli jde pouze o dohady bez historického podkladu, zbožnost místních lze vyvodit i z toho, že někde nedaleko dnešního Krupkova náměstí stával dvůr, kde se ve 12. století narodil a vyrůstal blahoslavený Hroznata, pozdější opat premonstrátského kláštera v Teplé. 

  První zmínky o existenci kostela jsou již z roku 1313, kdy byl zdejším farářem jakýsi kněz Vlk. Husitské války zasáhly do historie farnosti a na více jak tři století se farní život zastavil. Zdejší lokalitou procházela četná vojska, obléhající Prahu, takže k plenění došlo jak během třicetileté války, tak i v letech 1741 a 1742.

  Bubenečská farnost byla tenkrát přifařena k farnosti libocké a později k Bohnicím. Farnost u zbytků starého kostela byla obnovena v roce 1786 a záhy vznikla iniciativa pro výstavbu nového kostela s původním zasvěcením sv. Gotharda. V dubnu 1801 byla stará budova zbourána a už o měsíc později byl posvěcen základní kámen nového chrámu. Stavba pokračovala velmi rychle, nový kostel byl posvěcen už 18. října roku 1801.

  Nepříliš vhodné místo s nestabilním podložím způsobilo, že stavba byla už v roce 1810 opravována a také upravována Josefem Zoblem, k dalším úpravám došlo v roce 1861. V roce 1870 byly ve věži osazeny hodiny, které financoval rytíř Adalbert (Vojtěch) Lanna.

  Původně se u kostela sv. Gotharda nacházel i hřbitov, ten byl zrušen v roce 1888.

  O farnosti

 • Historie kostela
 • Svatý Gothard
 • Historie kněží ve farnosti
 • Duchovní servis
 • Farní list Gothard
 • Propagace farnosti
 • P. Michal Kimák
 • Novinky

  Postní almužna

  30.3.2018

  Postní doba má být dobou modlitby, sebezapření a almužny.Pro věřícího člověka by tak odříkání nemělo být zaměřeno pouze na jeho vlastní zdokonalení, ale ke službě a pomoci druhému. Toto „dávání ze sebe sama“ (a ze svého času či peněženky) tak může zároveň naplnit Ježíšův příkaz lásky k bližnímu. K někomu, kdo je nuznější než my.

  Více »

  Výběrové řízení

  22.3.2018

  na rekonstrukci fary - dnes od 14 hodin.

  Více »

  Úřední hodiny

  21.3.2018

  Tento týden v čase 14 - 16 hodin.

  Více »

  Biblický večer

  21.3.2018

  NOE A BOŽÍ SMLOUVA „…všechna divoká zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co se plazí po zemi, i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu...“

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz