• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  P. Michal Kimák

  Modlíme se za těžce nemocného otce Michala Kimáka    

  - každé úterý v 17.00 růženec (přede mší svatou)

   

  P. Michal KIMÁK

  nar. 22.12.1965

  1980 - absolvoval ZDŠ Praha 9

  1984 - maturita Střední průmyslová škola strojnická Praha 10 (obor letectví)

  1988 - státnice (Ing.) ČVUT Praha Fakulta strojní (obor strojírenské technologie)

  Zaměstnání:

  1988 - 1995 ČKD Trakce, Praha, vývojový technolog

  1995 - 1996 PULS Praha, skladník

  1996 - 2000 DAEWOO AVIA, Praha, samostatný technolog

   

  /ZVS 1989 - 90 v Prachaticích – velitel tankové čety/

   

  2000 - 2006: studium KTF UK v Praze

  vysvěcen na jáhna 09.09.2006

  jáhenská služba: farnost Řevnice

  vysvěcen na kněze 23.06.2007

   

  farní vikář: farnost Vlašim (01.07.2007 - 30.06.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Veliš u Vlašimi (01.07.2007 - 30.06.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Budeničky (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Klobuky v Čechách (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Panenský Týnec (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Peruc (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Slavětín nad Ohří (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Smolnice (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Hobšovice (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Vraný u Slaného (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Vrbno nad Lesy (01.07.2008 - 31.12.2008)

  administrátor excurrendo: farnost Kmetiněves (01.07.2008 - 31.12.2009)

  administrátor excurrendo: farnost Radonice nad Ohří (01.07.2008 - 31.12.2009)

  administrátor: farnost Zlonice (01.07.2008 - 30.06.2011)

  výpomocný duchovní: farnost Kralupy nad Vltavou (15.12.2010 - 30.06.2011)

  administrátor excurrendo in spiritualibus: farnost Praha - Bubeneč (01.07.2011 - 30.06.2013)

  farní vikář: farnost Praha - Holešovice (01.07.2011 - 23.09.2015)

  administrátor: farnost Praha - Bubeneč (01.07.2013 - 14.11.2014)

  O farnosti

 • Historie kostela
 • Kostel na historických fotografiích
 • Svatý Gothard
 • Historie kněží ve farnosti
 • Duchovní servis
 • Farní list Gothard
 • Propagace farnosti
 • P. Michal Kimák
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz