• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Propagace farnosti

  „Nenašli jsme žádnou zprávu na webu…“ „Nemohli byste pravidelněji o Vašich aktivitách referovat i na facebooku“? Není zřídkavostí, že se na mě někdo obrátí touto nebo podobnou otázkou. A já se občas zastavím a přemýšlím, jak rychle jsme si zvykli na informační kanály, jimiž se můžeme dozvídat něco o nás samotných, o našich plánech a aktivitách. Vždyť ještě před dvěma lety jsme neměli ani vývěsku, ani web ani FB. Můj velký dík patří proto té, která v době, kdy jsem o tom všem ještě pouze snil, mi nabídla svou pomoc. Propagaci má od té doby na starosti Marie OPATRNÁ ml.:

  Tyto řádky by měly být věnovány propagaci v naší farnosti. Takto firemní slovo snad pro farní společenství ani nelze použít. Jednoznačně však pojímá tu velkou šíři aktivit, které do něj spadají. Mám na mysli propojování informací napříč celým naším společenstvím. A to jak o akcích, které se připravují, tak o těch, které se již konaly. Každá taková informace má svůj důvod i svého posluchače. 

  Pro mě osobně, i v době internetu a nejnovějších technických vymožeností, je informačním středem farnosti naše farní vývěska. Protože okolo ní musí vskutku projít každý návštěvník našeho kostela. A přináší informace nejen o pravidelných bohoslužbách, akcích ve farnosti i v nejbližším okolí, ale třeba i o nových manželstvích a dalších radostných událostech. Mě samotné pak dává další rozměr. Vždy, když nástěnku v neděli ráno obměňuji, pozdravím se s mnoha spolufarníky a i díky nástěnce se tak dozvím další novinky ze života farnosti.

  Do sdílení informací je však zapojeno velmi mnoho dalších lidí. Svůj díl času vyžaduje plnění webových stránek nejnovějšími informace a aktuálními událostmi. Nově byl také zřízen profil farnosti na sociální síti Facebook, který má na starosti stejně jako farní web rovněž Barbora Bláhová. Sice velmi zřídka, ale někdy je také potřeba informovat o našich událostech prostřednictvím časopisů Prahy 6 či církevních webů.  Aby bylo co vyvěšovat na farní vývěsku i na Facebook a farní web, vzniká velké množství plakátků, jejichž autorů je asi nespočet. Stejně tak je v naší farnosti velké množství fotografů, kteří pro webové stránky zaznamenávají naše bohoslužby, výlety, setkání a mnoho dalšího.

  Propagace v naší farnosti se vyvíjí a především roste společně s naším společenstvím. A spolupracovníků není nikdy dost. Nebojte se tedy, prosím, podělit o své fotografie z farních akcí, grafické nadání pro tvorbu různých materiálů či zájem o tento specifický díl našeho společenství. Každé spolupracující ruce i věnované minutě času jsou dveře otevřeny.

  O farnosti

 • Historie kostela
 • Kostel na historických fotografiích
 • Svatý Gothard
 • Historie kněží ve farnosti
 • Duchovní servis
 • Farní list Gothard
 • Propagace farnosti
 • P. Michal Kimák
 • Novinky

  Biblický večer

  24.10.2018

  OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Bůh řekl: „Vezmi svého syna, své jediné dítě, které miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť!“

  Více »

  Posvícení

  21.10.2018

  Náš kostel byl posvěcen 18. října 1801, a tak si v neděli po tomto dni opět uděláme slavnost, na kterou jsme si pozvali vzácného hosta, ale také uctíme jednoho z našich farníků, kterého vybrala pastorační rada, abychom mu veřejně a společně poděkovali. Hostem letošního posvícení bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný. Mše sv. tuto neděli pouze v 10:30! Po mši se společně sejdeme na farní zahradě u pohoštění, ke kterému může každý z nás přispět.

  Více »

  Modlitba růžence

  19.10.2018

  Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé příležitosti.

  Více »

  Setkání hledačů 18:30

  19.10.2018

  Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, který přesvědčuje, ale ten, který vysvětluje katolický pohled na tyto otázky.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz