Komunitní centrum

Od září 2019 je na zrekonstruované bubenečské faře v provozu komunitní centrum, které má sloužit tomu, aby lidé, kteří se zde pravidelně, občas anebo jednorázově setkají, vytvořili skutečnou komunitu, tedy společenství lidí, kteří se snaží o dobré vztahy mezi sebou. Nemusí jít nutně pouze o náboženská setkání, ale mělo by jít vždy o setkání, jehož cílem je budování rodinné nebo rodině podobné atmosféry.
K dispozici je tzv. učebna (místnost se stoly, židlemi a klavírem, v níž jde také použít vlastní projektor nebo TV monitor), kuchyňka (zde je kromě kuchyňské linky a spotřebičů k dipozici jídelní stůl a deset křesílek), WC (včetně přebalovacího pultu) a pro některé předem domluvené a schválené akce též terasa se zahradním nábytkem.
Komunitní centrum bylo vybudované především z úspor a darů samotných farníků, doplněným dotací z Evropské unie. Proto považujeme za samozřejmost, že každý, kdo tyto prostory bude užívat, je bude šetřit a chránit, aby sloužily co nejdéle.


Projekt č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587 „Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči“ byl spolufinancován Evropskou unií.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.