Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Cyklovýlet

První svaté přijímání

Noc kostelů

Přijetí do katechumenátu

Farní pouť

Setkání mládeže

Ministrantská výpadovka

Křest Jany Karasové

Výlet mládeže na Říp

Velikonoční triduum

Ranní modlitba s katechumeny

Kající pouť do Římova

Setkání s katechumeny

Postní duchovní obnova

Komentovaná prohlídka AP

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.