Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Synoda 2021-2023

Farní táborák

Modlitba za svět - Angola

První sv. přijímání - Boží hod

Velikonoční Vigilie

Modlitba za svět - Andorra

Kající pouť 2020

Modlitba za svět - Alžírsko

Postní duchovní obnova

Senioři a mládež v divadle

Koncert podané ruky

Ikonopisecký kurz

Dívčí parta, ministranti

Tříkrálová sbírka

Vánoční hra Říše loutek

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.