Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Biřmování, posvícení

Sbírka oblečení pro azyl. domy

Ministrantská výpadovka

Farní táborák

Pouť rodin

Pouť motorkářů 2019

Cyklovýlet Karlštejn

Setkání farních pomocníků

Kurz 1. pomoci

1. sv. přijímání

Žehnání komunitního centra

Setkání akolytů

Farní pouť

Kandidatura jáhenství&kněžství

Výlet rodin

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.