Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Setkání akolytů

Farní pouť

Kandidatura jáhenství&kněžství

Výlet rodin

Předávání diplomů

Pletení pomlázek

Boží hod velikonoční

Bílá sobota

Beránci pro azylový dům

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Otevřená (nově opravená) fara

Voj. mše k poctě bl. Karla R.

Pomazání nemocných

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.