Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Potěšit druhé - LDN Na Slupi

Pěší pouť do Hájku u Prahy

Charitní akce - bezdomovci

Tříkrálová sbírka

Mikulášský večer

Biřmování

1. adventní neděle

Posvícení

Výlet s vozíčkáři

Sv. Václav

Pouť za sv. Gothardem

Pouť motorkářů

Cyklovýlet

První svaté přijímání

Noc kostelů

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.