Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Timotej a TitusZora8:00 revize elektřiny v kostele
18:30 biblický večer (Interiér svatyně)
17:30
27.1. 2022
sv. Anděla MericiIngrid18:30 setkání synodální skupiny6:30
28.1. 2022
sv. Tomáš AkvinskýOtýlie15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 modlitba nešpor
17:30 (za + P. Sobotku)
29.1. 2022
sv. SulpiciusZdislavanení
30.1. 2022
4. neděle v mezidobí/
sv. Martina
Robin9:00
10:30
31.1. 2022
sv. Jan BoskoMarika18:30 zkouška pěveckého sborunení
31.1. 2022
sv. Jan BoskoMarika18:30 zkouška pěveckého sborunení
31.1. 2022
sv. Jan BoskoMarika18:30 zkouška pěveckého sborunení

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.