Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

STREAMOVANÉ BOHOSLUŽBY

NOUZOVÝ PROVOZ VE FARNOSTI BUBENEČ

JAK MŮŽETE POMÁHAT S NÁMI


NEMOCNÝ S COVIDEM NENÍ NÁŠ NEPŘÍTEL,

ALE NÁŠ BLIŽNÍ, KTERÝ NÁM MUŽE POMOCT NA BOŽÍM SOUDU.

PROTO DÁVEJME POZOR, JAK O NĚM MLUVÍME

A JAK SE K NĚMU CHOVÁMENEDĚLE 29.11.2020:

mše svaté ( s požehnáním adventních věnců):

sobota 17:30; neděle 7:00 a 10:30

streamovaná mše svatá v neděli 9:00:

https://www.youtube.com/watch?v=YbeQpWi3Jso&feature=youtu.be

podávání svatého přijímání na kostelní zahradě:

vždy cca 30-40 minut po začátku mše v kostele,

tj. sobota cca 18:00-18:10; neděle 7:30-7:40, 9:30-9:40 a 11:00-11:10Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
svátek sv. OndřejeOndřejnení
1.12. 2020
sv. Edmund KampiánIva15:00 náboženství (A)
16:00 náboženství (B)
17:00 modlitba růžence (za Bahamy)
17:30 náboženství (C)
17:30
2.12. 2020
sv. BibiánaBlanka9:00 maminky s dětmi
15:00-17:00 otevřený kostel
18:30 biblický večer (Vyjití z Egypta)
17:30
3.12. 2020
sv. František XaverskýSvatoslav9:00 dámský klub6:30 roráty

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.