Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Felix z ValoisNikola10:00 maminky s dětmi
15:00-17:30 otevřený kostel
15:15 náboženství
(skupina B)
16:15 náboženství
(skupina D)
18:15 biblický večer
(třetí cesta do Egypta)
17:30
21.11. 2019
Zasvěcení Panny Marie v JeruzaléměAlbert9:00 aktivní senioři6:30
22.11. 2019
sv. CecílieCecílie18:30 setkání mládeže17:30
23.11. 2019
sv. Klement I./sv. KolumbánKlementnení
24.11. 2019
slavnost Ježíše Krista Krále/
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
Emílie17:00 příprava rodičů
ke křtu dítěte
9:00
10:30
25.11. 2019
sv. Kateřina AlexandrijskáKateřina17:30 společná modlitba
na faře
19:00 zkouška sboru
není

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.