Aktivity

Mše svatá pro děti


Rodiče, snažící se děti vychovávat ve víře, jsou u nás vítáni. Kromě prázdnin je jim věnován větší prostor během nedělní mše v 10:30, jejímž symbolem je malý oslík, který spolu s dětmi prožívá evangelium i kázání. A proč zrovna oslík? Byl přece u narození Ježíše v Betlémě a doprovázel ho i na poslední cestě do Jeruzaléma. příprava materiálu: Eva KLIČKOVÁ, zástupce: Daniela JENDROĽOVÁ; malyoslik@farnostbubenec.cz

Ministranti


I když není vyloučeno, aby u oltáře někde vypomáhala i děvčata, v sakristii u Sv. Gotharda se povedlo vytvořit pěkné kamarádství malých i větších kluků, kteří se rádi sejdou nejen na mši svaté, ale i na nějaké sportovní akci, na výletě nebo jednou ročně i na dobrodružné výpadovce daleko od Prahy. vedoucí: Matěj DYNYBYL, zástupce: Jakub SOBOTKA; ministranti@farnostbubenec.cz

Varhaníci


Jsme jednou z mála pražských farností, kde je zajištěn varhanní doprovod při každé mši svaté, a to i ve všední den. Naši varhaníci jsou rovněž schopni posloužit kvalitním provedením duchovních skladeb jak při svatebních obřadech, tak i při pohřebních rozloučeních v kostele. vedoucí varhaníků: Ludmila JURÁNKOVÁ, zástupce: František KOP; varhanici@farnostbubenec.cz

Pěvecký sbor


Mnoho slavných zpěváků uvádí, že začínali v chrámových sborech. Kostelní liturgie je odedávna stavěna tak, aby její krása více vynikla při zpěvu. Máte-li tedy rádi klasické duchovní skladby, jste-li ochotni se pravidelně účastnit zkoušek a chcete mít jistotu, že si opravdu zazpíváte, neváhejte a přijďte mezi nás! sbormistr: Ondřej FAJSTAVR; sbormistr@farnostbubenec.cz

Žalmisté


Žalm není jedna z mnoha písní, které se v kostele zpívají, ale jde o součást Božího Slova, zachyceného v Bibli. Proto je mu věnována zvláštní pozornost a proto má být dle možností přednášen nikoli z kůru, ale od ambonu nebo z kazatelny. Přednes žalmu při mši svaté zajišťují k tomu vybraní a vyškolení sólisté. vedoucí žalmistů: Anna OTRUBOVÁ; zalmiste@farnostbubenec.cz

Pomocníci eucharistie


Zatímco proměňovat chléb a víno na eucharistii mohou pouze nositelé svátosti kněžství, její distribuci během mše svaté anebo nemocným v domácnostech i nemocnicích s povolením diecézního biskupa zajišťují k tomu určení a vyškolení pomocníci. Tuto službu zajišťujeme výlučně na území bubenečské farnosti. vedoucí akolytů: Vojtěch DYNYBYL; farniakolyta@farnostbubenec.cz

Služba v sakristii


Pohodová návštěva kostela věřících je vyvážená obětavou službou několika lidí, kteří zajišťují nejen jeho včasné odemčení a bezpečné zamčení po skončení bohoslužby, ale i přípravu všeho potřebného a pravidelnou kontrolu, v jakém stavu se vše v kostele nachází. Bez vztahu k Bohu a vzájemné domluvy si to nelze představit. kostelník: Zdeněk KOPKA, zástupce: Peter PÁLENÍK; kostelnik@farnostbubenec.cz

Výzdoba kostela


Květinová výzdoba je nejen projevem našeho vztahu ke kostelu, ale i úcty k samotnému Pánu Bohu. Máte-li možnost darovat do našeho kostela květiny ze své zahrady, rodinné či osobní oslavy, z promoce, ze svatby nebo pohřbu, budeme rádi za Vaše zapojení a pomoc. aranžérka: Terezie SEDLÁČKOVÁ, zástupce: Karolína UHROVÁ; kvetinarstvi@farnostbubenec.cz

Technická správa kostela


Dobrý hospodář domu ví, jak je důležité bedlivé oko, které rozezná i to, co běžný obyvatel nevidí: technický stav budovy, hrozící statická rizika, špatný stav elektřiny nebo nefunkční topení. Když má farnost po ruce někoho, kdo toto oko má, je to velký důvod k vděčnosti Bohu i tomu člověku. zodpovědná osoba: Josef MÁRA, pomocník: Prokop SEDLÁČEK; udrzbakostela@farnostbubenec.cz

Úklid kostela


Než najdeme jinou formu úklidu kostela, prosíme o pomoc každého, kdo může přijít pomoct ve středu ráno v 8 hodin: vítány jsou každé ochotné ruce – čeká nás vymetení špíny z podlahy, její vytření, vysávání koberců, leštění kostelních lavic i seřazení modlitebních knížek. Nic z toho „se“ neudělá samo. vedoucí úklidu: Věra KOPKOVÁ, zástupce: Maria MILGROM; uklidkostela@farnostbubenec.cz

Farní charita


Už v počátcích církve poutali křesťané pozornost svého okolí nikoli návštěvou bohoslužeb, dokonce ani pravdami víry, ale především tím, jak fungovalo jejich společenství: nikdo neměl ani v těžkostech zůstat sám, jeden druhému pomáhal, bohatší se starali o chudé… Právě o to se aspoň trochu chceme snažit i my. vedoucí charity: Tereza NERADOVÁ, zástupce: Václava HILBERTOVÁ; farnicharita@farnostbubenec.cz

Návštěvy nemocných


Jako každá rodina, i farnost má nejen své děti a mládež, ale i své staré a nemocné. Nechtěli bychom, aby zůstali zapomenuti, a tak jednou ročně navštěvujeme ty, kteří se nám za poslední rok přestali v kostele objevovat. Cílem je nejen udržet s nimi láskyplný kontakt, ale i zjistit jejich další případné potřeby. zodpovědná osoba: Eliška KOSMÁKOVÁ; nemocnifarnici@farnostbubenec.cz

Farní zahrada


Abychom mohli farní zahradu využívat, je nutné se o ni pravidelně starat. Ve spolupráci se zahradní architektkou vzniklo několik oddělení: zatravněná plocha pro posezení a hry dětí, ale i květinové plochy pro výzdobu kostela. Kdo chce aspoň občas s pracemi v zahradě pomoct, je vždy vítán! zodpovědná osoba: Šárka KOPOVÁ, pomocník: Milena ANDRADE DNEBOSKÁ; farnizahrada@farnostbubenec.cz

Náboženství dětí


Nejde jen o to, naučit děti základním pravdám víry nebo nejznámějším pasážím z Bible, ale i o to, aby se už od malička učily žít v církvi: pouze v širší komunitě než je vlastní rodina vznikají kamarádství, přátelství i láska. Náboženství se realizuje ve skupinách od předškolního věku až do poslední, deváté třídy ZŠ. vedoucí katechetů: Daniela STOLAŘOVÁ, pomocník: Kristýna LOVECKÁ; nabozenstvi@farnostbubenec.cz

Biblický večer


Ve středu večer po mši v 17.30 se kromě prázdnin cca na 1,5 hodiny sejdeme, abychom si přečetli jednu kapitolu z bible, poslechli si historický i současný výklad a na závěr se podělili i o své postřehy či vjemy. Jednou měsíčně hledáme zajímavé pasáže z již přečteného textu samostatně, bez kněze. zodpovědná osoba: Patrik BENDA, zástupce: Kateřina TRLIFAJOVÁ; biblickyvecer@farnostbubenec.cz

Farní mládež


Možná už brzy převezmeme zodpovědnost nejen za svou vlastní budoucnost, ale i za budoucnost svých vlastních farností. Kromě jiných kamarádů se jednou za 14 dnů scházíme i s těmi, které potkáváme v kostele: chystáme si jídlo, bavíme se spolu, ale především diskutujeme o své víře a nebojíme se ani svých pochybností. vedoucí mládeže: Vojtěch OTRUBA; vedoucimladeze@farnostbubenec.cz

Růženec za P. Michala Kimáka


Když v září 2015 tehdejší administrátor farnosti P. Michal Kimák upadl do kómatu, nikdo netušil, jak dlouho tento stav potrvá. Každé úterý v 17 hodin se můžete přidat k těm farníkům, kteří na něho nezapomínají a s láskou věnují modlitbu růžence tomu, který nám určitě ve svém utrpení pomáhá. zodpovědná osoba: Karel ŽIŽKOVSKÝ, zástupce: Marie BÍLKOVÁ; modlitbaruzence@farnostbubenec.cz

Páteční nešpory


Ke kněžím a řeholníkům, kteří se breviář modlí povinně, se může přidat kdokoli: zhruba ve stejnou dobu se tak stejnými slovy modlí tisíce lidí na celém světě. Od listopadu 2019 se k těmto tisícům přidávají i farníci u Sv. Gotharda, a to každý pátek večer přede mší svatou (od 17:00). zodpovědná osoba: Josef DATEL; modlitbanespor@farnostbubenec.cz

Modlitební společenství


Modlit se může každý. A jelikož Ježíš slíbil vyslyšet modlitby přednášené aspoň 2-3 lidmi, jednou týdně (v pondělí v 17:00) se na faře schází ti, kteří se modlí společně na úmysly papeže, za potřeby farnosti, za nové kněze, za naše zemřelé, ale i na úmysly, které můžete vhodit v kostele do označené krabice. zodpovědná osoba: Ivana SVATOŠOVÁ; spolecnamodlitba@farnostbubenec.cz

Otevřený kostel


Každý z nás ocenil zejména v zahraničí, když sáhl na kliku kostela, dveře se otevřely a mohl si na chvíli sednout do lavice či kleknout před svatostánek. Jen tak, v tichu, mimo bohoslužbu. A právě tento zážitek a tuto možnost chceme nabídnout komukoli z nás i kolemjdoucím každou středu odpoledne v čase 15:00-17:30. zodpovědná osoba: Veronika BENEŠOVÁ, zástupce: Ludmila LUDVÍKOVÁ; otevrenykostel@farnostbubenec.cz

Pěší pouť


Naučili jsme se Boha prosit, možná mu umíme i poděkovat. Nicméně prosba Boha za odpuštění a pokání za svá provinění již takovou samozřejmostí není. Přitom je k tomu tolik důvodů! Jednu postní sobotu se proto zájemci mohou vydat na některé duchovní místo, přičemž součástí dne je i ticho, půst a pěší putování. zodpovědná osoba: Adam a Anna PODOJILOVI, zástupce: Matěj DYNYBYL; pesipout@farnostbubenec.cz

Cyklovýlet


Všichni amatérští milovníci kol se mohou jednu z prázdninových sobot vydat spolu s námi na poznávání bližšího či vzdálenějšího okolí Prahy a v některém zajímavém kostele nebo kapli prožít „cyklistickou“ mši svatou. Součástí celodenní akce je i společný oběd a povídání u jednoho stolu. vedoucí: Ondřej BERÁNEK, zástupce: Ivana SVATOŠOVÁ; cyklovylet@farnostbubenec.cz

Motorkářská pouť


Motorka nemusí být pouze zálibou, ale i prostředkem hledání cesty k sobě samotnému, ke svým bližním i k samotnému Bohu. Několik motorkářů vyráží každé léto na pár dnů do míst, kde se společně modlí za sebe, za své blízké i za svou farnost. A učí se být na cestách jeden druhému skutečným bratrem. vedoucí: Michal HLADÍK; motorkari@farnostbubenec.cz

Dívčí parta


Holčičí témata jsou vždy záležitostí, o níž se klukům zkrátka neříká, stejně by to nepochopili. A tak jsme se rozhodli vytvořit dobrou dívčí partu nejen proto, že jsou katoličky, ale především proto, že chtějí být dobré kamarádky. Není to jednoduché, ale proč bychom to nezkusily? vedoucí: Anna VOBECKÁ; divciparta@farnostbubenec.cz

Mužské aktivity


Bohem stvořenou realitu nemá právo nikdo měnit, a o tom, že mužská spiritualita je zkrátka jiná, by mohly dějiny lidstva i křesťanství vyprávět. Proto se několikrát ročně chceme sejít, abychom spolu prožili třeba postní duchovní obnovu anebo nějaké sportovní odpoledne. A pak se vrátili zpět ke svým ženám. zodpovědná osoba: Luboš ŘEZNÍČEK; farnostpromuze@farnostbubenec.cz

Maminky (a tatínkové) s dětmi


Taková malá farní školka ve středu v 10 hodin: zatímco si ratolesti hrají nebo pospávají, jejich rodičové se u šálky kávy nebo čaje mohou poradit, jak přiblížit dětem otázky víry nebo jak řešit výchovní problémy. To, že se děti skamarádí a budou se do kostela víc těšit, je pak pouze příjemným bonusem. zodpovědná osoba: Daniela JENDROĽOVÁ; detskaskolka@farnostbubenec.cz

Aktivní senioři


Jste v důchodu a nechce se vám zůstat nečinnými? Na těžké práce se už necítíte, zato byste se nebránili zkusit vyrobit svíčky, malovat kraslice nebo se naučit na stará kolena něco nového? Pojďte vymýšlet něco, čím budete opravdu užiteční. A přitom se vzájemně podělit o koláč nebo si pustit příjemnou hudbu. zodpovědná osoba: Václava HILBERTOVÁ; aktivniseniori@farnostbubenec.cz

Vnější vztahy


Farnost, která se uzavře do sebe, přestává plnit jedno z nejdůležitějších poslání: být mezi ostatními lidmi oním kvasem, solí nebo světlem, které se neschovává, ale je veřejně vidět. Chceme proto být užiteční celé městské části nebo jiným organizacím, které s námi budou na dobrých věcech chtít spolupracovat. zodpovědná osoba: Petr GREGER; vnejsivztahy@farnostbubenec.cz

Web a facebook


Staromilci sice budou nadále odmítat internet a mluvit o škodlivosti sociálních sítí, nicméně i tento prostor může být využitý pro propagaci a rychlou orientaci při hledání informací. Snažíme se, abyste se na stránkách www.farnostbubenec.cz a FB Farnost Bubeneč dozvěděli včas vše podstatné, co se u nás děje. zodpovědná osoba: Barbora BLÁHOVÁ; web@farnostbubenec.cz

Časopis Gothard


Dát dohromady všechny texty a články, zajistit jejich korekturu i kvalitní obrazovou přílohu, vše graficky zpracovat a včas odeslat do tiskárny, aby poslední neděli v měsíci měli návštěvníci kostela v rukou nové číslo Gotharda – to je v zkratce příprava našeho farního časopisu. zodpovědný redaktor: Jakub SOBOTKA; casopisgothard@farnostbubenec.cz

Vývěska u kostela


Také jste někdy při svých toulkách u nás nebo v cizině přišli ke kostelu a marně jste hledali aspoň základní informace jak o samotné stavbě, tak aktuality, z nichž byste se dozvěděli, kdy bývá kostel otevřen a zda se tam konají mše svaté? Tak přesně tomuto se chceme v Bubenči vyhnout! zodpovědná osoba: Barbora RŮŽIČKOVÁ, zástupce: Adéla KONÁRKOVÁ; vyveskakostel@farnostbubenec.cz

Farní kronika


První stránky naší farní kroniky sahají až k počátkům kostela sv. Gotharda, kdy v roce 1801 tehdejší kronikář psal nejdříve vše, co o historii ovenečské farnosti věděl a pak dá pokračoval psaním dalších aktuálně nejdůležitějších událostí. Vzácná kronika je i dnes doplňována zprávami ze současného dění. kronikář: Štěpán DUHÁŇ, pomocník: Miroslav KUNŠTÁT; kronikar@farnostbubenec.cz

Propagace farnosti


Některé naše aktivity jsou důležité nejen pro bubenečské katolíky, ale i pro širokou veřejnost. Chceme proto, aby si i ostatní mohli přečíst zprávy o tom, co se již uskutečnilo, a o připravovaných akcích informovat včas, aby se jich mohli zúčastnit všichni, které nějakým způsobem osloví. zodpovědná osoba: Tereza HELLEROVÁ, zástupce: Jan KLIČKA; propagace@farnostbubenec.cz

Koncert podané ruky


Není to tak dávná historie, kdy křesťané různých církví spolu válčili a vzájemně si ubližovali. Ekumenismus proto chceme chápat šířeji než společnou modlitbu – přidáváme k ní kulturní zážitek koncertu duchovní hudby v podání našich předních interpretů. Nechybí ani podaná ruka a společné požehnání přítomných duchovních. zodpovědná osoba: Václav SIBERA; podanaruka@farnostbubenec.cz

Noc kostelů


Jednu páteční noc v roce otevíráme nejen náš kostel, ale především srdce našeho společenství všem příchozím: V Bubenči mohou najít jak modlitbu, tak i zpěv, přednášku, ticho, ale i pohostinnost či dobré slovo. Ochutnávka mešního vína nebo prohlídka s výkladem je příjemným bonusem. zodpovědná osoba: Dagmar DYNYBYLOVÁ, pomocník: Tomáš DOČKAL; nockostelu@farnostbubenec.cz

Připravuje se:


modlitba za svět: prayerfortheworld@farnostbubenec.czCopyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.