Aktivity

Mše svatá pro děti


Rodiče, snažící se děti vychovávat ve víře, jsou u nás vítáni. Kromě prázdnin je jim věnován větší prostor během nedělní mše v 10:30, jejímž symbolem je malý oslík, který spolu s dětmi prožívá evangelium i kázání. A proč zrovna oslík? Byl přece u narození Ježíše v Betlémě a doprovázel ho i na poslední cestě do Jeruzaléma.
Příprava materiálu: Eva KLIČKOVÁ, zástupce: Daniela JENDROĽOVÁ;
malyoslik@farnostbubenec.cz

Ministranti


I když není vyloučeno, aby u oltáře někde vypomáhala i děvčata, v sakristii u Sv. Gotharda se povedlo vytvořit pěkné kamarádství malých i větších kluků, kteří se rádi sejdou nejen na mši svaté, ale i na nějaké sportovní akci, na výletě nebo jednou ročně i na dobrodružné výpadovce daleko od Prahy.
Vedoucí: , zástupce: ;
ministranti@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Varhaníci


Jsme jednou z mála pražských farností, kde je zajištěn varhanní doprovod při každé mši svaté, a to i ve všední den. Naši varhaníci jsou rovněž schopni posloužit kvalitním provedením duchovních skladeb jak při svatebních obřadech, tak i při rozloučeních se zemřelými v našem kostele.
Vedoucí varhaníků: Ludmila JURÁNKOVÁ, zástupce: František KOP;
varhanici@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pěvecký sbor


Mnoho slavných zpěváků uvádí, že začínali v chrámových sborech. Kostelní liturgie je odedávna stavěna tak, aby její krása více vynikla při zpěvu. Máte-li tedy rádi klasické duchovní skladby, jste-li ochotni se pravidelně účastnit zkoušek a chcete mít jistotu, že si opravdu zazpíváte, neváhejte a přijďte mezi nás!
Sbormistr: Ondřej FAJSTAVR;
sbormistr@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Žalmisté

Žalm není jedna z mnoha písní, které se v kostele zpívají, ale jde o součást Božího Slova, zachyceného v Bibli. Proto je mu věnována zvláštní pozornost a proto má být dle možností přednášen nikoli z kůru, ale od ambonu nebo z kazatelny. Přednes žalmu při mši svaté zajišťují k tomu knězem vybraní a vyškolení sólisté.
Vedoucí žalmistů: Anna OTRUBOVÁ;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pomocníci eucharistie


Zatímco proměňovat chléb a víno na eucharistii mohou pouze nositelé svátosti kněžství, její distribuci během mše svaté anebo nemocným v domácnostech i nemocnicích s povolením diecézního biskupa zajišťují k tomu určení a vyškolení pomocníci. Tuto službu poskytujeme výlučně na území bubenečské farnosti.
Vedoucí akolytů: Vojtěch DYNYBYL;


Služba v sakristii


Pohodová návštěva kostela věřících je vyvážená obětavou službou několika lidí, kteří zajišťují nejen jeho včasné odemčení a bezpečné zamčení po skončení bohoslužby, ale i přípravu všeho potřebného a pravidelnou kontrolu, v jakém stavu se vše v kostele nachází. Bez vztahu k Bohu a bez vzájemné domluvy si to nelze představit.
Kostelník: Zdeněk KOPKA, zástupce: Peter PÁLENÍK;
kostelnik@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Výzdoba kostela


Květinová výzdoba je nejen projevem našeho vztahu ke kostelu, ale i úcty k samotnému Pánu Bohu. Máte-li možnost darovat do našeho kostela květiny ze své zahrady, z rodinné či osobní oslavy, z promoce, ze svatby nebo pohřbu, budeme rádi za Vaše zapojení a pomoc.
Aranžérka: Terezie SEDLÁČKOVÁ, zástupce: Karolína UHROVÁ;
kvetinarstvi@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Technická správa kostela

Dobrý hospodář domu ví, jak je důležité bedlivé oko, které rozezná i to, co běžný obyvatel nevidí: technický stav budovy, hrozící statická rizika, špatný stav elektřiny nebo nefunkční topení. Když má farnost po ruce někoho, kdo toto oko má, je to velký důvod k vděčnosti Bohu i tomu člověku.
Zodpovědná osoba: Josef MÁRA, pomocník: Prokop SEDLÁČEK;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Než najdeme jinou formu úklidu kostela, prosíme o pomoc každého, kdo může přijít pomoct v úterý ráno v 8 hodin: vítány jsou každé ochotné ruce – čeká nás vymetení špíny z podlahy, její vytření, vysávání koberců, leštění kostelních lavic i seřazení modlitebních knížek. Nic z toho „se“ neudělá samo.
Vedoucí úklidu: , zástupce: ;
uklidkostela@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní charita


Už v počátcích církve poutali křesťané pozornost svého okolí nikoli návštěvou bohoslužeb, dokonce ani pravdami víry, ale především tím, jak fungovalo jejich společenství: nikdo neměl ani v těžkostech zůstat sám, jeden druhému pomáhal, bohatší se starali o chudé… Právě o to se aspoň trochu chceme snažit i my.
Vedoucí charity: , zástupce: ;
farnicharita@farnostbubenec.cz

Návštěvy nemocných


Jako každá rodina, i farnost má nejen své děti a mládež, ale i své staré a nemocné. Nechtěli bychom, aby zůstali zapomenuti, a tak jednou ročně navštěvujeme ty, kteří se nám za poslední rok přestali v kostele objevovat. Cílem je nejen udržet s nimi láskyplný kontakt, ale i zjistit jejich další případné potřeby.
Zodpovědná osoba: Magdalena VODOVÁ;
nemocnifarnici@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní zahrada

Abychom mohli farní zahradu využívat, je nutné se o ni pravidelně starat. Ve spolupráci se zahradní architektkou vzniklo několik oddělení: zatravněná plocha pro posezení a hry dětí, ale i květinové plochy pro výzdobu kostela. Kdo chce aspoň občas s pracemi v zahradě pomoct, je vždy vítán!
Zodpovědná osoba: Šárka KOPOVÁ, pomocník: Milena ANDRADE DNEBOSKÁ;
farnizahrada@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Náboženství dětí


Nejde jen o to, naučit děti základním pravdám víry nebo nejznámějším pasážím z Bible, ale i o to, aby se už od malička učily žít v církvi: pouze v širší komunitě než je vlastní rodina vznikají kamarádství, přátelství i láska. Náboženství se realizuje ve skupinách od předškolního věku až do poslední, deváté třídy ZŠ.
Vedoucí katechetů: Daniela STOLAŘOVÁ, pomocník: Kristýna LOVECKÁ;
nabozenstvi@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Biblický večer


Ve středu večer po mši v 17.30 se kromě prázdnin cca na 1,5 hodiny sejdeme, abychom si přečetli jednu kapitolu z bible, poslechli si historický i současný výklad a na závěr se podělili i o své postřehy či vjemy. Jednou měsíčně hledáme zajímavé pasáže z již přečteného textu samostatně, bez kněze.
Zodpovědná osoba: Patrik BENDA, zástupce: Kateřina TRLIFAJOVÁ; biblickyvecer@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní mládež


Možná už brzy převezmeme zodpovědnost nejen za svou vlastní budoucnost, ale i za budoucnost svých vlastních farností. Kromě jiných kamarádů se jednou za 14 dnů scházíme i s těmi, které potkáváme v kostele: chystáme si jídlo, bavíme se spolu, ale především diskutujeme o své víře a nebojíme se ani svých pochybností.
Vedoucí mládeže: Vojtěch DYNYBYL, zástupce: Karolína UHROVÁ;
vedoucimladeze@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Modlitba růžence

Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. Michala Kimáka, který pět let ležel v komatu u sester boromejek v Nemocnici Pod Petřínem. V modlitbě růžence se pokračuje i po jeho smrti v roce 2019: především na úmysly celé bubenečské farnosti, zejména v rámci Modlitby za svět.
Zodpovědná osoba: Karel ŽIŽKOVSKÝ, zástupce: Marie BÍLKOVÁ;
modlitbaruzence@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Páteční nešpory

Ke kněžím a řeholníkům, kteří se breviář modlí povinně, se může přidat kdokoli: zhruba ve stejnou dobu se tak stejnými slovy modlí tisíce lidí na celém světě. Od listopadu 2019 se k těmto tisícům přidávají i farníci u Sv. Gotharda, a to každý pátek večer přede mší svatou (od 17:00).
Zodpovědná osoba: Josef DATEL, zástupce: Dagmar DYNYBYLOVÁ;
modlitbanespor@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Otevřený kostel


Každý z nás ocenil zejména v zahraničí, když sáhl na kliku kostela, dveře se otevřely a mohl si na chvíli sednout do lavice či kleknout před svatostánek. Jen tak, v tichu, mimo bohoslužbu. A právě tento zážitek a tuto možnost chceme nabídnout komukoli z nás i kolemjdoucím každý pátek odpoledne v čase 15:00-17:30.
Zodpovědná osoba: Veronika BENEŠOVÁ, zástupce: ;
otevrenykostel@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pěší pouť


Naučili jsme se Boha prosit, možná mu umíme i poděkovat. Nicméně prosba Boha za odpuštění a pokání za svá provinění již takovou samozřejmostí není. Přitom je k tomu tolik důvodů! Jednu postní sobotu se proto zájemci mohou vydat na některé duchovní místo, přičemž součástí dne je i ticho, půst a pěší putování.
Zodpovědná osoba: , zástupce: ;
pesipout@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Cyklovýlet


Všichni amatérští milovníci kol se mohou jednu z prázdninových sobot vydat spolu s námi na poznávání bližšího či vzdálenějšího okolí Prahy a v některém zajímavém kostele nebo kapli prožít „cyklistickou“ mši svatou. Součástí celodenní akce je i společný oběd a povídání u jednoho stolu.
Vedoucí: Ondřej BERÁNEK, zástupce: Ivana SVATOŠOVÁ;
cyklovylet@farnostbubenec.cz

Motorkářská pouť


Motorka nemusí být pouze zálibou, ale i prostředkem hledání cesty k sobě samotnému, ke svým bližním i k samotnému Bohu. Několik motorkářů vyráží každé léto na pár dnů do míst, kde se společně modlí za sebe, za své blízké i za svou farnost. A učí se být na cestách jeden druhému skutečným bratrem.
Vedoucí: Ivo GREGOR;
motorkari@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Dívčí parta


Holčičí témata jsou vždy záležitostí, o níž se klukům zkrátka neříká, stejně by to nepochopili. A tak jsme se rozhodli vytvořit dobrou dívčí partu nejen proto, že jsou katoličky, ale především proto, že chtějí být dobré kamarádky. Není to jednoduché, ale proč bychom to nezkusily?
Vedoucí: ;
divciparta@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Mužské aktivity


Bohem stvořenou realitu nemá právo nikdo měnit, a o tom, že mužská spiritualita je zkrátka jiná, by mohly dějiny lidstva i křesťanství vyprávět. Proto se několikrát ročně chceme sejít, abychom spolu prožili třeba postní duchovní obnovu anebo nějaké sportovní odpoledne. A pak se vrátili zpět ke svým ženám.
Zodpovědná osoba: ;
farnostpromuze@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Maminky s dětmi


Taková malá farní školka ve středu od 9 hodiny: zatímco si ratolesti hrají nebo pospávají, jejich rodičové se u šálky kávy nebo čaje mohou poradit, jak přiblížit dětem otázky víry nebo jak řešit výchovné problémy. To, že se děti skamarádí a budou se do kostela víc těšit, je pak pouze příjemným bonusem.
Zodpovědná osoba: Daniela JENDROĽOVÁ;
detskaskolka@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

DÁMSKÝ KLUB - Aktivní seniorky

Jste v důchodu a nechce se vám zůstat nečinnými? Na těžké práce se už necítíte, zato byste se nebránila zkusit vyrobit svíčky, malovat kraslice nebo se naučit na stará kolena něco nového? Pojďte vymýšlet něco, čím budete opravdu užitečná. A přitom se vzájemně podělit o koláč nebo si pustit příjemnou hudbu.
Zodpovědná osoba: Václava HILBERTOVÁ;
aktivniseniori@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Vnější vztahy


Farnost, která se uzavře do sebe, přestává plnit jedno z nejdůležitějších poslání: být mezi ostatními lidmi oním kvasem, solí nebo světlem, které se neschovává, ale je veřejně vidět. Chceme proto být užiteční celé městské části nebo jiným organizacím, které s námi budou na dobrých věcech chtít spolupracovat.
Zodpovědná osoba: ;
vnejsivztahy@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

STREAMOVÁNÍ


Ne vždy můžeme být osobně přítomni bohoslužby, na kterou bychom jinak rádi přišli, ne vždy se z práce dostaneme na mši svatou v zasvěcené svátky a ne vždy mohou přijít na naše významné církevní události všichni, které bychom tam rádi měli. Díky profesionální technice a velké obětavosti několika farníků to nemusí být problém: v době koronakrize jsme se naučili streamovat!
Zodpovědná osoba: Martin HOLÝ;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Staromilci sice budou nadále odmítat internet a mluvit o škodlivosti sociálních sítí, nicméně i tento prostor může být využitý pro propagaci a rychlou orientaci při hledání informací. Snažíme se, abyste se na stránkách www.farnostbubenec.cz a FB Farnost Bubeneč dozvěděli včas vše podstatné, co se u nás děje.
Zodpovědná osoba: ;
web@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Časopis Gothard


Dát dohromady všechny texty a články, zajistit jejich korekturu i kvalitní obrazovou přílohu, vše graficky zpracovat a včas odeslat do tiskárny, aby poslední neděli v měsíci měli návštěvníci kostela v rukou nové číslo Gotharda – to je v zkratce příprava našeho farního časopisu.
Zodpovědný redaktor: František ŠTORM; korektura: Vojtěch OTRUBA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Také jste někdy při svých toulkách u nás nebo v cizině přišli ke kostelu a marně jste hledali aspoň základní informace jak o samotné stavbě, tak aktuality, z nichž byste se dozvěděli, kdy bývá kostel otevřen a zda se tam konají mše svaté? Tak přesně tomuto se chceme v Bubenči vyhnout!
Zodpovědná osoba: Barbora RŮŽIČKOVÁ, zástupce: Adéla JAKOVCOVÁ; vyveskakostel@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní kronika


První stránky naší farní kroniky sahají až k počátkům kostela sv. Gotharda, kdy v roce 1801 tehdejší kronikář psal nejdříve vše, co o historii ovenečské farnosti věděl a pak dál pokračoval psaním aktuálně nejdůležitějších událostí. Vzácná kronika je i dnes doplňována zprávami ze současného dění ve farnosti.
Kronikář: Štěpán DUHÁŇ, pomocník: Miroslav KUNŠTÁT;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Propagace farnosti


Některé naše aktivity jsou důležité nejen pro bubenečské katolíky, ale i pro širokou veřejnost. Chceme proto, aby si i ostatní mohli přečíst zprávy o tom, co se již uskutečnilo, a o připravovaných akcích informovat včas, aby se jich mohli zúčastnit všichni, které nějakým způsobem osloví.
Zodpovědná osoba: Tereza HELLEROVÁ, zástupce: Jan KLIČKA;
propagace@farnostbubenec.cz

FARNÍ KUŘÁRNA


Neznamená to, že podporujeme samotné kouření, jak by si to mohli někteří vysvětlit. Chceme jen vyjít vstříc těm farníkům, kteří se k tomuto neduhu hlásí, a dát jim prostor, aby kouřili na vyhrazeném místě a spolu - stejně jako u sklenky vína, i u cigarety může vzniknout řada dobrých nápadů. 
Vedoucí kuřák: František HOLEČEK;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Koncert podané ruky


Není to tak dávná historie, kdy křesťané různých církví spolu válčili a vzájemně si ubližovali. Ekumenismus proto chceme chápat šířeji než společnou modlitbu – přidáváme k ní kulturní zážitek koncertu duchovní hudby v podání našich předních interpretů. Nechybí ani podaná ruka a společné požehnání přítomných duchovních.
Zodpovědná osoba: Václav SIBERA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Jednu páteční noc v roce otevíráme nejen náš kostel, ale především srdce našeho společenství všem příchozím: V Bubenči mohou najít jak modlitbu, tak i zpěv, přednášku, ticho, ale i pohostinnost či dobré slovo. Ochutnávka mešního vína nebo prohlídka s výkladem je příjemným bonusem.
Zodpovědná osoba: Dagmar DYNYBYLOVÁ, zástupce: Veronika BENDOVÁ;

ZOBRAZIT VÍCE ↓Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.