Svátky a slavnosti

V celé církvi:1. ledna 2023 – Panna Maria, Matka Boží (Nový rok)

6. ledna 2023 – Zjevení Páně (Tři králové)

22. února 2023 – začátek postní doby (Popeleční středa)

20. března 2023 – sv. Josef

25. března 2023 – Zvěstování Páně

2. dubna 2023 – Květná neděle

7. dubna 2023 – Velký pátek

9. dubna 2023 – Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)

16. dubna 2023 – neděle Božího milosrdenství

18. května 2023 – Nanebevstoupení Páně

28. května 2023 – Seslání Ducha Svatého

4. června 2023 – Nejsvětější Trojice

8. června 2023 – Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 

16. června 2023 – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

29. června 2023 – sv. Petr a Pavel

15. srpna 2023 – Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu 2023 – Všech svatých

26. listopadu 2023 – Ježíše Krista Krále

3. prosince 2023 – začátek adventu (1. adventní neděle)

8. prosince 2023 – Neposkvrněné početí Panny Marie

25. prosince 2023 – Narození Páně (Vánoce)


V České republice:5. července 2023 – sv. Cyril a Metoděj

28. září 2023 – sv. Václav


V naší farnosti:


5. května 2023 – sv. Gothard

18. října 2023 – posvěcení kostela sv. Gotharda (1801)Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.