Archív aktualit

7. 10. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

27. 10. 2019

Misijní neděle

Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli – je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími modlíme za ty národy, které ještě neznají křesťanství anebo kde křesťané prožívají i v dnešní době útisk, nesvobodu a p...

20. 10. 2019

Biřmování

Po křtu je to druhá významná svátost, zanechaná Ježíšem pro všechny, kteří jsou již pokřtěni a chtějí být ve světě dobrými a silnými svědky své víry. Slib, učiněný apoštolům, že jim pošle svého, Božího Ducha, aby to...

25. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

18. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

11. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

30. 10. 2019

Biblický večer

GENESIS 39-42 Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky, otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými texty pomůže výklad předchozích týdnů. Večer vede Patrik Benda.

23. 10. 2019

Biblický večer

PRVNÍ CESTA DO EGYPTA Josef byl správcem země. Právě on prodával obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a hluboce se mu poklonili. Když je Josef uviděl, hned je poznal, ale choval se k nim cize… Genesis 42 Obsah faraonový...

16. 10. 2019

Biblický večer

FARAONOVY SNY Minula dvě léta a faraon měl sen. Stál u Nilu. Najednou z Nilu vystoupilo sedm krav. Byly pěkné na pohled a vykrmené. Začaly se pást na mokřině. Za nimi vystoupilo sedm jiných krav. Byly ošklivé na pohled a vyhublé. ...

9. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF VE VĚZENÍ Jedné noci měli oba (číšník i pekař) sen – každý z nich měl určitý smysl pro číšníka a pro pekaře egyptského krále, dva vězně v žaláři. Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou rozrušení. ...

4. 10. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

2. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF V POTIFAROVĚ DOMĚ Josef žil v domě svého egyptského pána. A jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všechno, co dělá, Hospodin provází zdarem. Tak si Josef získal jeho přízeň a směl mu přisluhovat. Dokonce ho ustanov...

6. 10. 2019

Sbírka na splátku půjčky

Po obou nedělních mších proběhne pravidelná měsíční sbírka na splátku nedávno zrekonstruované fary.

4. 10. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

30. 9. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

13. 10. 2019

Farní charita

Začíná podzim a krátce poté zima – ne každý člověk je však na tato chladná a sychravá roční období připraven. Ať už vlastní vinou anebo v důsledku těžkých životních situací se ocitají v nouzové situaci i matky s dětmi, ...

6. 10. 2019

Sčítání věřících

Velmi prosíme, kdybyste tuto neděli přišli – pokud možno – do našeho kostela, pokud se cítíte být součástí bubenečské farnosti, protože jde o důležité podklady pro informace o životě farnosti. Děkujeme!

29. 9. 2019

Dívčí parta

Děvčata od 10 do 18 let mají 16 hodin svou dívčí partu, kromě příjemného povídání budou také malovat na plátěné tašky!

22. 9. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

17. 9. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

5. 10. 2019

Farní brigáda

Práce na farní i kostelní zahradě, vynášení nepořádku, prořezané stromy, štípání dříví, první velký úklid fary, stěhování starého nábytku atd. Začátek je v 9 hodin.

10. 9. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárné zasedání. Děkujeme!

6. 9. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

5. 9. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání ERF. Děkujeme!

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Ode dneška každý týden od 17 hodin se modlíme za nemocného otce Michala Kimáka.

31. 8. 2019

Bohoslovec v zahraničí

Prosíme o modlitby za bohoslovce, který dnes odlétá na roční studijní pobyt do zahraničí. Děkujeme!

1. 9. 2019

Opět dvě nedělní mše

S měsícem září se opět vracíme k pravidelnému bohoslužebnému řádu, již tuto neděli se tedy sejdeme na obou mších, přičemž ta druhá (10:30) je víc zaměřena na rodiny s dětmi.

24. 8. 2019

Pouť rodin

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh pouti mladých rodin. Děkujeme!

29. 9. 2019

Sbírka na církevní školství

I když není křesťan povinen své dítě přihlásit do církevní školky nebo školy, tam, kde jsou pro to vhodné podmínky (tzn. nejen dostatek věřících, ale především dostatek věřících a odborně vzdělaných učitelů) církev dop...

22. 9. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

15. 9. 2019

Farní táborák

Není-li někdo odcestovaný nebo nemocný, neděli co neděli se obvykle schází členové farnosti každou neděli, aby se dozvěděli něco nového z Bible, ale rovněž proto, aby se povzbudili navzájem ve víře, případně si pomohli, kdyby ...

8. 9. 2019

Veni Sancte

Všichni víme, že ke školnímu roku patří nejen čas, který žáci, studenti, učitelé (ale i rodiče nebo prarodiče) tráví v budově školy, ale i ten, který slouží na přípravu. Odejít na hodinu nebo dokonce na zkoušku, aniž bychom...

6. 9. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Po letní pauze se do kostela navrací klasický řád bohoslužeb, tedy nejen i další mše svaté, které v červenci a srpnu chyběly (úterý 17:30, čtvrtek 6:30, neděle 10:30), ale i některé pravidelné aktivity. Hned v úvodu měsíce, na ...

24. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

17. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

10. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

15. 8. 2019

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o zasvěcený den, mše bude od 6.30 ráno!

14. 8. 2019

Otevřený kostel

Pro všechny, kteří se i o prázdninách chtějí ztišit nebo se v klidu zastavit na modlitbu před svatostánkem, je i dnes v čase 15:00 - 17:30 otevřený kostel sv. Gotharda.

7. 8. 2019

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne bude pro volnou návštěvu otevřený kostel sv. Gotharda; přijít můžete v čase 15:00-17:30.

20. 8. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře podzimní přípravný kurz pro manželství - páry, které se ho chtějí zúčastnit, ať se co nejdříve přihlásí na emailovou adresu farnosti (farnost.bubenec@gmail.com).

11. 8. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

25. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

18. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

11. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

4. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

28. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

21. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

14. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

7. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

17. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne (15:00 - 17:30) je otevřený kostel sv. Gotharda pro každého, kdo se v něm chce zastavit, sednout si nebo kleknout, přemýšlet, modlit se nebo jen tak být, prožít svou radost či vyplakat svou bolest...

21. 7. 2019

Farní motorky

Již podruhé vyrazíme společně na svých motorkách nejen proto, že nás to baví, ale i proto, abychom se spolu modlili na několika místech v Čechách, na Moravě a tentokrát i v Rakousku a Maďarsku. Cílem je benediktinský klášter Pan...

2. 7. 2019

5. 7. 2019

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Dnešní slavnost slovanských věrozvěstů můžete prožít i mší svatou v Bubenči - začíná tradičně v podvečer v 17:30

3. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne je otevřený kostel sv. Gotharda pro tichou návštěvu či modlitbu - od 15:00 do 17:30, kdy začíná mše svatá

13. 7. 2019

Farní cyklovýlet

Cílem je tentokrát hrad Karlštejn, sraz je na stanici metra Stodůlky ráno v 7:45!

7. 7. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

9. 7. 2019

Letní provoz

Celé léto budou mše pouze ve středu a v pátek večer, v neděli bude mše pouze v 9 hodin. Otevřený kostel bude ve středu od 15 hodin.

29. 6. 2019

Slavnost sv. Petra a Pavla

Mše mimořádně v sobotu od 17.30 hodin.

24. 6. 2019

Narození sv. Jana Křtitele

Dnes mimořádně mše od 17.30 hodin.

28. 6. 2019

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Od 17 hodin pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu.

26. 6. 2019

Biblický večer

JUDA A TAMAR Když Juda uviděl Tamar, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Děj Bible se ...

18. 6. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

14. 6. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

12. 6. 2019

Biblický večer

Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“ Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zpráv...

16. 6. 2019

Setkání vedoucích

Žádná farní aktivita by nemohla existovat, kdyby ji někdo neměl na starosti a dostatečně včas ji nepřipravil nebo pak náležitě nezpropagoval či pečlivě nevedl. To se netýká pouze pravidelných aktivit, jakými jsou zkoušky pěveck...

20. 6. 2019

Mše sv. s adorací

Slavnost Božího Těla je letošním vyvrcholením pražského eucharistického kongresu, který svolal kardinál Dominik Duka: večerní mše svatá v katedrála začíná v 17 hodin, po ní následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzet...

23. 6. 2019

Te Deum

Nejen prosit, ale i děkovat má umět každý slušně vychovaný člověk. Tak nás to učili rodiče, tak to učíme děti i my. A toto pravidlo se týká nejen lidí, ale i Boha. Toho prosíme téměř denně za naše osobní i společenské pot...

30. 6. 2019

Sbírka na bohoslovce

Arcibiskupství pražské pořádá každoročně dvě sbírky na bohoslovce, tzv. Mikulášskou v prosinci a Svatopetrskou v červnu. Peníze, vysbírané při sbírce tuto neděli ve všech kostelích pražské arcidiecéze tak neslouží na pokryt...

8. 6. 2019

Přijetí do katechumenátu

V katedrále od 16:30.

8. 6. 2019

1. zpověď dětí

7. 6. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

5. 6. 2019

Biblický večer

Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do seírské země. Opět se nám na scénu dostává star...

16. 6. 2019

Kurz první pomoci

Cca hodinový kurz se koná od 15 hodin.

9. 6. 2019

První svaté přijímání dětí

8 dětí z naší farnosti poprvé přistoupí ke sv. přijímání, a to při mši v 10:30.

13. 6. 2019

Benefiční koncert

Druhou akcí ve spolupráci s evangelickým sborem v Dejvicích bude benefiční koncert evangelického pěveckého sboru s africkým sborem.

19. 5. 2019

Sbírka na arcidiecézi

Tzv. svatojánská sbírka na pražskou arcidiecézi představuje jeden z několika podílů farníků ze všech farností na výdajích pražského arcibiskupství. Peníze, vysbírané v kostelích tuto neděli, tedy nezůstávají na účtech farn...

22. 5. 2019

Biblický večer

PROROK Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka." Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospod...

24. 5. 2019

Noc kostelů

Prosíme všechny, kdo mohou pomoci (s organizací, hlídáním kostela i s napečením malého občerstvení pro návštěvníky), ať se přihlásí u Dagmar Dynybylové (viz webové stránky).

31. 5. 2019

Tisíckráte tisíc

Tento měsíc se nebude konat sbírka na rekonstrukci fary. Kdo se chce do akce zapojit, může si vzít z kostela domů letáček, položený vzadu za lavicemi.

29. 5. 2019

Ekumenická bohoslužba

Otevřením nově zrekonstruované fary končí naše neobvyklá spolupráce s evangelickým sborem v Dejvicích, kde jsme mohli využívat jejich sborové prostory. Tuto etapu ukončíme dvěma akcemi: tou první je právě společná ekumenická bo...

14. 5. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

15. 5. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ PRAMATKY Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, povst...

12. 5. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

12. 5. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

11. 5. 2019

Albánská mše

Od 11 hodin v našem kostele.

10. 5. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

31. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

24. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

17. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

10. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

4. 5. 2019

Svatá Hora

Při mši v 11:30 bude náš bohoslovec Michal Hladík přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Hlavním celebrantem je Dominik kardinál Duka.

1. 5. 2019

Farní vycházka rodin

V 10 hodin je sraz na Nádraží Podbaba. Rodiny pojedou vlakem do Roztok a poputují přes Žalov do Úholiček.

3. 5. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

5. 5. 2019

Farní pouť

Hostem bude P. Jiří Korda, po mši svaté pak bude možnost společně pobýt na kostelní zahradě, kde bude postavený stan. Jídlo a nápoje se budou přebírat přede mší svatou v čase 9:30-10:15. MŠE V 9 HODIN ODPADÁ.

28. 4. 2019

Pouť ke sv. Jiří v Libušíně

Poutní mše ve starobylém kostelíku začíná v 16.00. Putování pro děti s hrami začíná ve 13.00 u kostela v Kladně - Rozdělově. Hlavním celebrantem bude P. Miloš Szabo, Th.D.

18. 4. 2019

Zavřený kostel

Výjimečně bude kostel otevřený až před večerními obřady.

18. 4. 2019

Není ranní mše

Koná se pouze Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9.30 hodin. Doporučujeme nechat si časovou rezervu s ohledem na kontroly na Hradě.

16. 4. 2019

Odpadá náboženství

15. 4. 2019

Mše sv.

Od 17:30.

24. 4. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO PUTOVÁNÍ I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu slovy: "Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael." A dal mu jméno Izrael. Poté, co Jakubovi synové S...

14. 4. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

12. 4. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

9. 4. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

10. 4. 2019

Biblický večer

MOUDROST Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s up...

3. 4. 2019

Biblický večer

ZNEUCTĚNÍ DINY Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla navštívit místní dívky. Když jí uviděl Šekem, syn knížete té země, vzal si jí násilím, spal s ní, a tak jí zneuctil. Další z těžko pochopitelných biblický...

13. 4. 2019

Žehnání motorek

Všichni motorkáři jsou zváni na společnou akci v létě, je již ale potřebné přihlásit se u Michala Hladíka (motorkari@farnostbubenec.cz); zahájení sezony bude v sobotu 13.4. na letišti v Panenském Týnci, kde otec Miloš požehná mot...

26. 5. 2019

Požehnání nových prostor farního komunitního centra

Přijde mezi nás apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Mše v 10:30, NENÍ MŠE V 9 HODIN!!!

7. 4. 2019

Otevřená fara

V čase 15:00-18:00 bude otevřena rekonstruovaná fara k prohlídce všem farníkům; požehnání nových prostor farního komunitního centra se bude konat v neděli 26.5., kdy mezi nás přijde apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

5. 4. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

5. 4. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

7. 4. 2019

Třetí skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodla jedna dospělá katechumenka Anička Macurová. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétní...

2. 4. 2019

Odpadá náboženství

29. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

27. 3. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO SETKÁNÍ S EZAUEM Jakub pokojně dorazil do kanaánského města Šekemu a utábořil se před městem. Potom postavil oltář a nazval jej ´El je Bůh Izraele´. Zdá se, že příběh dvojčat Jakuba a Ezaua končí šťastně – ...

25. 3. 2019

Slavnost Zvěstování Páně

Mše od 17:30.

22. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

13. 3. 2019

Biblický večer

JAKUB MÁ STRACH ZE SVÉHO BRATRA Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se…“ Když se Jakub blí...

31. 3. 2019

Vojenská mše

K poctě bl. Karla I. Rakouského. Od 9 hodin.

15. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

16. 4. 2019

Zpovídání před Velikonocemi

Zpovědní služba otců Vladimíra Málka a Miloše Szabo v čase 15:00-18:00 pro všechny, kteří se před svátky chtějí smířit s Bohem i mezi sebou navzájem. Výjimečně se nekoná modlitba růžence za otce Michala Kimáka.

31. 3. 2019

Sbírka na Arcidiecézní charitu

Sbírka proběhne během obou mší.

26. 3. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

19. 3. 2019

Slavnost sv. Josefa

Mše v Bubenči začíná v 17:30.

17. 3. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

17. 3. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

17. 3. 2019

Druhé skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

24. 3. 2019

Pomazání nemocných

Každý, kdo se ocitá v ohrožení života buď vážnou nemocí nebo stářím (kdy bez léků by pravděpodobně brzy umřel), dostává přímo od Ježíše nabídku přijmout svátost nemocných. Podmínkou je kromě výše popsaného stavu a v...

10. 3. 2019

Křest

Svátost křtu bude udělena malému Peterovi Páleníkovi, synovi mladých kostelníků, a to při mši v 10:30.

3. 3. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Dnes opět proběhne po obou mších.

6. 3. 2019

Postní kasička

Po celou postní dobu je možné přispět do postní kasičky umístěné v kostele.

20. 3. 2019

Povídání o Panamě

Srdečně zveme! - s bohoslovcem Michalem Hladíkem a kameramanem Janem Hellerem.

23. 3. 2019

Postní duchovní obnova

Jeden z nejvyhledávanějších pražských kazatelů, redemptorista Petr Beneš, zavítá do bubenečské farnosti, aby svými promluvami, modlitbou i svátostí smíření doprovodil každého z nás, kteří se toto sobotní dopoledne rozhodneme p...

16. 3. 2019

Pěší pouť do Hájku

Není to jen vycházka do přírody ani pouhá společná modlitba – společné překonávání překážek během 16 km poutě, nějaké postní předsevzetí i několik minut mlčení: možná i vy máte za co Bohu děkovat nebo ho za co odprosit...

10. 3. 2019

První skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

8. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

12. 4. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

29. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

22. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

15. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

8. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

7. 3. 2019

Společné zasedání PRF a ERF

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.

6. 3. 2019

Popeleční středa

Dnes je den přísného půstu, začátek čtyřicetidenního postního období: každý, kdo se rozhodne něco ve svém životě změnit, očistit svůj život od některé nepravosti anebo zrekonstruovat jakýkoli nabouraný vztah, může se v tent...

1. 3. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

26. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

27. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV NÁVRAT Když se zeťovi, který je navíc z cizí země, začne dařit lépe než tchánovi, je problém v jejich vzájemném vztahu doslova na spadnutí. A přesně to se stane Jakubovi: Lában, otec jeho dvou manželek, se s nelibostí d...

15. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

24. 2. 2019

Haléř sv. Petra

Tradice vznikla v 8. století mezi anglickými křesťany, kteří se rozhodli podpořit ze svých příjmů římskou církev, která jménem celé katolické církve pak pomáhá těm nuznějším. V roce 1871 papež Pius IX. tuto tradici, která s...

8. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

7. 2. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

6. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBOVY ŽENY Už první věty 29. kapitoly knihy Genezis vyvolávají řadu otázek: proč začíná věta obratem, že se „Jakub postavil na nohy“? Má nějaký význam, že se odvalil studniční kámen teprve poté, co se u studny shromáž...

17. 2. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

3. 2. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Pravidelní sbírka proběhne po obou nedělních mších.

3. 2. 2019

Žehnání křestních svící prvokomunikantů

Při mši v 10:30 proběhne žehnání křestních svící dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.

3. 2. 2019

Žehnání svící

Proběhne při mši v 9 hodin.

1. 2. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

30. 1. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV SEN „Když se Jakub probudil ze snu, usoudil: ´Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.´“ Jakub je na útěku a zastavuje se na pohanském posvátném místě. Před spaním si klade pod hlavu kámen – předmět...

25. 1. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

22. 1. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání PRF.

23. 1. 2019

Biblický večer

IZÁKOVO POŽEHNÁNÍ JAKUBOVI „Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: ´Požehnej také mě otče!´ On ale řekl: ´Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.´“ Když se Izák chystá po...

25. 2. 2019

Farní charitní akce

Sejdeme se na adrese Žitná 51 v 17.30, kde pomůžeme připravit teplé nápoje pro lidi bez domova, poté se odebereme do kostela sv.Štěpána, kde se pomodlíme. V 19 hodin se přesuneme k bezdomovcům, kde pomůžeme rozdat jídlo a nápoje. K...

20. 1. 2019

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

1. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

16. 1. 2019

Biblický večer

IZÁK A ABÍMELEK „Pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali: ´Ta voda je naše!´ Izák tu studnu pojmenoval Esek, protože se tam s ním hádali.“ Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pas...

15. 1. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

13. 1. 2019

Víkend mladých rodin

Cílem tohoto výletu do Broumovských skal a následně v neděli návštěva poutní svatyně v polských Wambierzycích je nejen společná mše a modlitba, ale především neformálně poznat další mladé rodiny (ty, kde je aspoň jedno dítě...

3. 2. 2019

Svatoblažejské požehnání

Jedno z mála tradičních požehnání, které i po liturgické reformě druhého vatikánského koncilu zůstalo jako alternativa ke společnému požehnání na závěr mše: kněz se zkříženými svícemi uděluje jednotlivcům osobní požehn...

13. 1. 2019

Setkání rodičů prvokomunikantů

Začínáme v 18:30 v kostele.

13. 1. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

13. 1. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Tento měsíc výjimečně až druhou neděli, a to jako obvykle po obou mších.

9. 1. 2019

Biblický večer

MOUDROST Biblický večer vede bohoslovec Michal Hladík. Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma ví...

27. 1. 2019

Koncert podané ruky

Již tradičně se v době, kdy se mají věřící více zamýšlet nad tím, co dělají pro jednotu křesťanů, v Bubenči koná koncert, který může potěšit nejen nás od Sv. Gotharda, ale i všechny, kteří přijmou naše pozvání. A pozv...

13. 1. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

8. 1. 2019

Úklid kostela po Vánocích

Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoční doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý a společně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do skříně stojany a osvětlení, ...

5. 1. 2019

Hledáme koledníky

zejména rodiče - přihlašte se s dětmi u Terky Neradové: 734 326 354; neradova.tereza@centrum.cz

6. 1. 2019

Tři králové

Při obou mších bude žehnána voda, křída a kadidlo a po nich je možné nechat si požehnat zlaté nebo jiné náboženské předměty. Při druhé mši v 10:30 budou křtiny Jana Žďárka. Po obou mších proběhne Tříkrálová sbírka.

4. 1. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

1. 1. 2019

Matky Boží Panny Marie

Mše v 9 a 10:30 hodin. Jde o zasvěcený svátek.

31. 12. 2018

Poděkování na konci roku

Pokud máte za co děkovat anebo proč Pána Boha odprosit, přijďte do našeho společenství večer v 17:30, abychom touto bohoslužbou ukončili uplynulý rok 2018.

30. 12. 2018

Obnovení manželských slibů

Obnovit slib lásky, úcty a věrnosti mohou všechny přítomné páry (příp. doprovázeny svými dětmi nebo další rodinou) na obou mších - v 9:00 i v 10:30

27. 12. 2018

Ranní mše

Obvykle jako každý jiný čtvrtek, i tento vánoční (dnes navíc svátek sv. Jana Evangelisty) je u Sv. Gotharda ranní mše v 6:30

28. 12. 2018

Poslední společné nešpory

Srdečně zveme v 17 hodin na poslední společnou modlitbu večerních chval (nešpor) v kostele sv. Gotharda. V roce 2019 se vracíme k původnímu zpovídání přede mší svatou od 17.00 - s výjimkou prvních pátků, kdy společně poklekneme ...

26. 12. 2018

svátek sv. Štěpána

Dnes je pouze jedna mše svatá - v 9:00

25. 12. 2018

Boží Hod vánoční

Vánoční stromky, koledy, jesličky... neodmyslitelná součást vánočních svátků i v našem kostele sv. Gotharda. Na Boží Hod vánoční (25.12.2018) jsou mše svaté jako v neděli, tj. v 9:00 a v 10:30; na druhý vánoční svátek (sv. ...

24. 12. 2018

Půlnoční mše

Jak jinak ukončit Štědrý den, než právě půlnoční mší svatou - přesně o půlnoci, již tradičně u nás v Bubenči doprovázenou Českou mší vánoční od J. J. Ryby

23. 12. 2018

Čtvrtá adventní neděle

Poslední neděle letošního adventu, můžete přijít společně s ostatními farníky rozsvítit poslední svíčku na adventním věnci a vyslechnout si Boží Slovo na dnešní den (9:00 nebo 10:30)

20. 12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

20. 12. 2018

Potěšit druhé...

Pojďte zazpívat klientům LDN Na Slupi několik vánočních koled. Drobné dárky i kopie textů budou zajištěny, stačí přijet. Více info na neradova.tereza@centrum.cz.

18.12. 2018

Předvánoční zpovídání

Možnost svátosti smíření od 15 hodin. Zpovídat budou P. Miloš Szabo a P. Vladimír Málek.

21.12. 2018

Návštěvy starých a nemocných

Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto ...

14.12. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

13.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

12.12. 2018

Biblický večer

KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, ž...

9.12. 2018

Dívčí parta od 16 hodin

Tentokrát se dozvíme něco o práci stylistky či módním nakupování.

9.12. 2018

Sbírka na bohoslovce

Možnost přispění při obou mších sv.

8.12. 2018

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mše sv. v 9 hodin dopoledne.

7.12. 2018

Výstava Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

7.12. 2018

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

6.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

5.12. 2018

Sv. Mikuláš

Slíbil, že po mši sv. opět po roce zavítá...

2.12. 2018

1. neděle adventní

Před oběma nedělními bohoslužbami je možné přinést k požehnání adventní věnec.

2.12. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších.

2.12. 2018

Mše sv. na Karlštejně

Odpoledne ve 14 hodin můžete zavítat na hrad Karlštejn, kde bude tentokrát nejen mše svatá koncelebrovaná karlštejnskými kanovníky, ale během ní zpívá náš farní pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra. Připomíná...

30.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

30.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

28.11. 2018

Biblický večer

ANDĚLÉ V BIBLI „Bůh slyšel chlapcův hlas: Boží anděl zavolal na Hagar z nebe.“ Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali s anděly. Střeží rád poté, co o něj člověk svým hříchem přišel, navštívili Ab...

23.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

23.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

22.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

21.11. 2018

Biblický večer

ZÁVĚR ABRAHÁMOVA CYKLU „Abraham vydechl naposled a zemřel v požehnaném stáří, jako stařec nasycený životem, a byl připojen ke svému lidu.“ Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě další manželku a po Izá...

20.11. 2018

Pastorační rada

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

18.11. 2018

Ministrantská schůzka

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

18.11. 2018

Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního ob...

16.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

16.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

15.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

14.11. 2018

Biblický večer

HLEDÁNÍ NEVĚSTY PRO IZÁKA „Zavazuji tě přísahou při Jahvovi, Bohu nebe a země, že nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, uprostřed nichž bydlím.“ V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme se starodávn...

11.11. 2018

Sbírka na farní i arcidiecézní charitu

Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě spočítány paní pokladní, podepsány zástupci ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný účet v bance. Nedělní sb...

9.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

9.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

7.11. 2018

Biblický večer

KOUPĚ DĚDIČNÉHO POHŘEBIŠTĚ Sára se dožila sto dvaceti sedmi let, a zemřela v Kirjat-Arbě, to je v Hebronu, v kanaánské zemi. Abrahám zahájil smuteční slavnosti a nářek nad Sárou. Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi,...

6.11. 2018

Vikářská vizitace farnosti

Jednou ročně má okrskový vikář povinnost vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček. Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kost...

4.11. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších je možnost přispět do kasičky ministrantovi stojícímu u hlavního vchodu do kostela.

2.11. 2018

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Jako v předchozích letech, i letos společně s celou církví (a v ní s naší farností) můžeme pomáhat nejen živým, ale i zemřelým: právě dobrý skutek (návštěva hřbitova) spojený se společnou modlitbou a sjednocením se s papež...

2.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.10. 2018

Biřmování

Několik dospělých křesťanů přijme svátost biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Wasserbauera. V tento den bude pouze jedna společná bohoslužba, a to v 10:30.

26.10. 2018

Modlitba růžence

Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé př...

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.