Naše farnost

I naše farnost je součástí celé církve. O tom, že papeži opravdu záleží i na názoru někoho, kdo by se považoval za opomíjeného anebo by neprošel jakýmsi sítem církevní struktury, svědčí skutečnost, že můžeme své podněty a názory posílat i přímo do Vatikánu.
Nicméně zkusíme se v našem společenství bavit otevřeně a nebát se své myšlenky formulovat. Abychom nesklouzli do byrokracie a hromadění papírů, jeden z vás bude celý proces na úrovni farnosti koordinovat, bude to Jiří Václavek.

Chcete-li se do práce synody zapojit, přihlaste se k odběru novinek na emailové adrese farnost.bubenec@gmail.com.


Než budete pokračovat dál, přečtěte si prosím následující slovo:
http://www.farnostbubenec.cz/foto/synoda_011636798081.pdf

A nyní první okruh otázek, nad kterými je vhodné se zamyslet, hledat odpověď a dokázat ji zformulovat: 

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi i ve společnosti kráčíme bok po boku po stejné cestě

1. Předkládá církev jasně a srozumitelně cíl lidského života?
2. Jak rozumíme pojmu "místní církev"?
3. Když říkáme "naše církev", koho tím máme na mysli? 
4. Kdo jsou popravdě ti, koho přijímáme jako spolupoutníky?
5. Je skutečně důležité jít životem k Bohu společně, proč?
6. Proč u nás nefungují anebo přestala fungovat menší společenství?
7. Vnímáme někoho, kdo by s námi rád sdílel společnou cestu, ale nenalézá odvahu?
8. Existují lidé nebo skupiny, kteří jsou úmyslně anebo prakticky opomíjeni ze strany církve?
9. Jak a kdo by je měl oslovit a přitáhnout?
10. Co by pomohlo tomu, aby se i věřící lidé více cítili součástí církve, cítili větší sounáležitost s církví?
Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.