Papež a církev

Papež František rozhodl o konání celocírkevní synody v roce 2023. Celá staletí jsme si zvykli, že když se řeklo synoda, jednalo se především o jakési zasedání kardinálů či biskupů, kteří rozhodovali o celé církvi, i když většinu církevního společenství tvoří ti, kteří se nazývají věřící laikové.
Tentokrát však František oslovuje právě laiky. Biskupové a kněží jsou pouze prostředníci, aby Svatému Otci předložili náměty a myšlenky laiků z různých částí světa.
Proto se připravovaná synoda týká opravdu všech, kterým není jedno, že katolická církev ve většině kontinentů neumí šířit evangelium a ztrácí nejen na počtu svých členů, ale především na prestiži.

Synoda nemá za cíl měnit to, co je dáno Ježíšem, jenž ustanovil ze svého vlastního rozhodnutí a svou vlastní a nezaměnitelnou mocí učitelský úřad církve, jenž jako jediný může rozhodnout 
a) o tom, co je pravda katolické víry, tedy dogma
b) o tom, co je správné podle Božího Slova, a co je naopak morálně špatné, tedy hřích.
Synoda se však vrací k prvotní praxi rané církve, kdy to byli především laičtí věřící, kteří hledali v konkrétních životních situacích formu a způsob, jak body a) a b) šířit a ohlašovat.
Proto se vydáváme společně na tuto cestu a je tentokrát nikoli na kněžích a biskupech, ale na každém katolíkovi, zda se synoda setká s úspěchem anebo zanikne v zapomnění.   

Zde je odkaz na přípravný dokument, vydaný generálním sekretářem biskupské synody, která byla přípravou pověřena:
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32503_32503/pripravny-dokument-synoda-2021-2023.pdf

Můžete si rovněž přečíst úvodní projev papeže k zahájení celého procesu - věřím, že nikomu nebude vadit slovenština:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211009002

A abychom měli inspiraci i v jiných diecézích v ČR, podívejte se na pozvání plzeňského biskupa Tomáše Holuba:
https://www.youtube.com/watch?v=__MWZqKn8EI (pripravny-dokument-synoda-2021-20231635282762.pdf)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.