Galerie pro rok 2020
Modlitba za svět - Alžírsko

Postní duchovní obnova

Senioři a mládež v divadle

Koncert podané ruky

Ikonopisecký kurz

Dívčí parta, ministranti

Tříkrálová sbírka

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.