Pastorační rada


Pastorační (farní) rada má tyto členy:


Miloš Szabo, farář – předsedající
Jiří Václavek – místopředseda
Eva Kličková – zapisovatelka
Anežka Holečková  vedoucí charitní činnosti
Matej Jendroľ  zástupce ekonomické rady
Patrik Benda
Eva Červená
Ondřej Fajstavr
Šárka Kopová
Kateřina Trlifajová


Pětileté funkční období Pastorační rady farnosti u kostela sv. Gotharda v Praze-Bubenči začalo v říjnu 2021.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.