Bohoslovec

Milí farníci,

po několika měsících vám píšu tento pozdrav opět z České republiky, kam jsem se v polovině března vrátil. Situace ohledně koronaviru donutila představitele irských institucí, vládních i nevládních, uzavřít nejen univerzity, včetně té mojí v Maynooth, ale také přilehlý seminář, kde probíhá tento akademický rok moje formace ke kněžství.

Odletěl jsem tedy domů vyčkávat, jestli se do Irska ještě vrátím studovat, nebo – až to jen bude možné – vystěhovat pokoj a vrátit klíče.

V době, kdy tyto řádky čtete, je situace pravděpodobně trochu, nebo zcela jiná. Nikdo moc neví, co bude. A možná právě tato nejistota nám všem umožňuje a nabízí prostor k zamyšlení se nad podstatami věcí, které běžně děláme a nyní nemůžeme.

Nemůžeme se shromažďovat, ale přesto nesmíme zapomínat, že tvoříme jedno společenství a jednu rodinu božích dětí.

Nemůžeme cestovat a objevovat krásy naší planety, ale o to více můžeme objevovat potřeby druhých.

Nemůžeme jít jen tak nakupovat a mít, na co si teď vzpomeneme, a přesto nesmíme zapomenout, že ten největší poklad, který se nedá koupit, je nám dáván každé Velikonoce – vzkříšení a život věčný, přestože letos nejspíš nebude slaveno tak, jak jsme zvyklí.

Nemůžeme mnoho věcí jakkoli naplánovat, ale přesto nesmíme ztrácet víru, že celou naši životní pouť má Bůh pevně ve svých rukou…

MichalCopyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.