Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč


Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. LydieMilušenení
4.8. 2021
sv. Jan Maria VianneyDominikden s bohoslovci, 17:00 zpovídání17:30
5.8. 2021
posvěcení římské baziliky Panny MarieKristiánnení
6.8. 2021
svátek Proměnění PáněOldřiška15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 výstav Eucharistie
17:30
7.8. 2021
sv. Kajetán/
sv. Sixtus II. a druhové
Lada17:30 (nedělní)
8.8. 2021
19. neděle v mezidobí/
sv. Dominik
Soběslav10:30 příprava k biřmování9:00

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.