Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodením životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Cyril JeruzalémskýEduard:15:00 náboženství (skupina A)
19.3. 2019
slavnost sv. JosefaJosef:15:45 náboženství (skupina B)
17:00 modlitba růžence (za P. Kimáka)
20.3. 2019
sv. ArchipSvětlana17:30 náboženství (skupina C)
18:15 biblický večer
21.3. 2019
sv. SerapionRadek
22.3. 2019
sv. EpafroditLeona17:00 křížová cesta
18:30 setkání hledačů (19)
23.3. 2019
sv. Turibius z MongrovejaIvona9:00 postní duchovní obnova (P. Petr Beneš)

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.