Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

STREAMOVANÉ BOHOSLUŽBY

NOUZOVÝ PROVOZ VE FARNOSTI BUBENEČ

JAK MŮŽETE POMÁHAT S NÁMI

KONCERT PODANÉ RUKY - 31. 01. 2021 V 17 HODIN

https://youtu.be/gL9UJaA0WIQ


NEMOCNÝ S COVIDEM NENÍ NÁŠ NEPŘÍTEL,

ALE NÁŠ BLIŽNÍ, KTERÝ NÁM MUŽE POMOCT NA BOŽÍM SOUDU.

PROTO DÁVEJME POZOR, JAK O NĚM MLUVÍME

A JAK SE K NĚMU CHOVÁME3. POSTNÍ NEDĚLE - 7.3.2021:

mše svaté:  

sobota 17:30 (s nedělní platností), neděle 7:00 a 10:30

streamovaná (neveřejná) mše svatá v 9:00:

https://youtu.be/Oopr54Sys9E 

 


podávání svatého přijímání na kostelní zahradě:

vždy cca 30-40 minut po začátku mše v kostele,

sobota 18:00-18:10, neděle 7:30-7:40, 9:30-9:40 anebo 11:00-11:10Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Teofil (Bohumil)Kazimír17:00 výstav Eucharistie
18:30 setkání hledačů (14)
17:30
6.3. 2021
bl. FriedrichMiroslavudělování pomazání nemocných17:30 (nedělní)
7.3. 2021
3. neděle postní/
sv. Perpetua a Felicita
Tomášudělování pomazání nemocných7:00
9:00
10:30
8.3. 2021
sv. Jan z BohaGabrielanení

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.