Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodením životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
slavnost Těla a Krve Páně/sv. SilveriusKvěta7:00 - 7:30 adorace
14:00 - 16:30 otevřený kostel
6:30
21.6. 2019
sv. Alois GonzagaAlois18:30 setkání mládeže na faře17:30
22.6. 2019
sv. Jan Fisher a Tomáš More/sv. Paulín NolánskýPavla
23.6. 2019
12. neděle v mezidobí/sv. Josef CafassoZdeňka10:30 Te Deum9:00
10:30
24.6. 2019
slavnost Narození sv. Jana KřtiteleJan17:30
25.6. 2019
sv. Vilém/ct. IvanIvankontrola čerpání evropských dotací
17:00 modlitba růžence (za P. Kimáka)
17:30

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.