Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
svátek sv. OndřejeOndřej17:00 modlitba růžence (za Bosnu a Hercegovinu)17:30
1.12. 2021
sv. Edmund KampiánIva14:30-16:30 úřední hodiny
18:15 biblický večer (Boží přítomnost)
17:30
2.12. 2021
sv. BibiánaBlanka16:00-18:00 možnost převzetí andílků
pro Strom splněných přání
6:30 (roráty při svíčkách)
3.12. 2021
sv. František XaverskýSvatoslav15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 výstav Eucharistie
18:30 setkání hledačů (13)
17:30
4.12. 2021
sv. Jan Damašský/
sv. Barbora
Barboranení
5.12. 2021
2. neděle adventní/
sv. Sába
Jitkasbírka na bohoslovce/
příchod sv. Mikuláše
7:00
9:00
10:30

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.