Modlitba za svět

Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Něco přece jen udělat můžeme. V několikaletém projektu Modlitba za svět putujeme doslova po celém světě: každé první pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi, po níž následuje přednáška a krátká diskuse, ukončena představením státní hymny. Celý měsíc se pak společně i osobně modlíme na úmysly, týkající se této země. Chceme prosit Boha za bezpečný svět, aby byl místem života nejen pro nás, ale i pro ty, kteří se teprve narodí.

Faerské ostrovy

1. července 2024 – 4. srpna 2024

„A proto poklekám před tebou, Bože, v modlitbě, dopřej mi mír a ušetři mě ztrát a trápení. Ve věčné slávě ať je očištěná moje duše. Prosím tě o požehnání, když pozdvihnu svůj prapor a půjdu kvůli tobě riskovat. Symbol mého úkolu ať je pozdvižen a střežil tebe, moje Faerská vlasti.“ To jsou závěrečná slova národní hymny Faerských ostrovů, která vznikla v roce 1906. Už v té době bylo souostroví 526 let součástí Dánského království, které je získalo od Norska v rámci dánsko-norské dohody v roce 1380. V dubnu 1940 překročila německá armáda dánské hranice ve snaze obsadit tuto zemi a připojit ji k Říši. Reakce západních mocností nenechala na sebe dlouho čekat a Faerské ostrovy jako důležitý vojensko-strategický bod obsadila Velká Británie. Ta je po skončení druhé světové války roku 1945 bez průtahů vrátila Dánsku, a už v roce 1948 získaly Faerské ostrovy rozsáhlou autonomii, která jim zaručuje vlastní vládu a rozhodování o svém území, zatímco Dánsko má mj. právo rozhodovat o mezinárodních smlouvách a má prioritní právo na obchodování.

Je to zejména obchod s rybami, ale i samotné rybářství, které se z času na čas stává kamenem úrazu ve vzájemných vztazích Faerů a Dánů. Celých 97 % příjmů země tvoří zisky z rybářství, přičemž zbytek do „státní kasy“ kromě chovu ovcí přivezou každoročně turisté, přijíždějící jak za přírodními krásami, tak za poznáním specifické místní kultury. Protože Dánsko podle vzájemné dohody má právo na část těchto zisků, pravidelně se mezi obyvateli objevují tendence a úvahy o plném osamostatnění se. Zatím naštěstí ve 33členném parlamentu převažuje racionální politika, která si je vědoma křehkosti své nezávislosti v rámci globálního světa, v němž stále více přibývá agresivity spojené s touhou některých velmocí po obsazení nových území, hlavně v oceánech.

Svoji autonomii na Dánsku však obyvatelé jednoznačně projevili už v roce 1973, kdy se vyjádřili proti členství v Evropské unii. Už před více než 50 lety totiž na starém kontinentu převládaly snahy zakázat komerční a posléze jakýkoli neregulovaný lov velryb, který byl odedávna tradicí faerských obyvatel. Doložitelný je už z doby, kdy osady byly pod správou Norska (do roku 1380) a trvá nepřetržitě dodnes. V létě se zde koná tzv. grindadráp, kdy se dohodnou místní komunity na harmonogramu lovu velryb, a poté se každá osada snaží ulovit co nejvíce těchto mořských zvířat: nejedná se o komerční lov, ale o společenský jev. Účastnit se jich může každá rodina, která má na Faerských ostrovech domovské právo a úlovek si spravedlivě rozdělí mezi sebe. Každoročně takto skončí v místních kuchyních a mrazácích maso ze zhruba tisícovky kytovců, což se nelíbí jak Evropské unii, tak mezinárodním organizacím, bojujícím za záchranu a ochranu zvířat.

To je pouze jedna ze zajímavostí tohoto území. Další informace, perličky a poznatky z dějin i současnosti Faerských ostrovů si přijděte vyslechnout první pondělí v červenci 2024.

Večer věnovaný Faerským ostrovům – 1. července 2024:

17:30 mše svatá s úmyslem za Cookovy ostrovy, 18:15 prezentace základních informací (Šimon Slivanský), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Jiří Václavek)

 (faerske_ostrovy_primluvy1719731952.pdf)

Cookovy ostrovy

Gabon

Francie

Finsko

Filipíny

Fidži

Etiopie

Estonsko

Eritrea

Ekvádor

Britské Panenské ostrovy

Britské indickooceánské teritorium 

Bermudy

Egypt

Džibutsko

Dominikánská republika

Dominika

Dánsko

Čína

Česko

Černá Hora

ČAD


Kromě mezinárodně uznaných států je ve světěně kolik menších i větších společenství či národů, které se z různých důvodů ocitly v určité izolaci, ať už ekonomické či politické. Ostrovy, ale i kontinentální území, jejichž obyvatelstvo buď usilovalo o vyhlášení státní nezávislosti, ale nebylo jim vyhověno a jejich samostatnost buď neuznává žádný jiný stát či pouze několik států, anebo se nacházejí v situaci, kdys nimi jejich mateřská země udržuje minimální kontakt, což může v budoucnu způsobit velké problémy.

Protože tato území jsou tedy mnohem větším rizikem občanských nepokojů, válek či mezinárodních sporů, letní měsíce budeme v modlitbě věnovat právě jim.

 

Aruba

Arcach

Americká Samoa

Burundi

Burkina Faso

Bulharsko

Brunej

Brazílie

Botswana

Bosna a Hercegovina

Bolívie

Bhútán

Kromě mezinárodně uznaných států je ve světě několik menších i větších společenství či národů, které se z různých důvodů ocitly v určité izolaci, ať už ekonomické či politické. Ostrovy, ale i kontinentální území, jejichž obyvatelstvo buď usilovalo o vyhlášení státní nezávislosti, ale nebylo jim vyhověno a jejich samostatnost buď neuznává žádný jiný stát, či pouze několik států, anebo se nacházejí v situaci, kdy s nimi jejich mateřská země udržuje minimální kontakt, což může v budoucnu způsobit velké problémy.

Protože tato území jsou tedy mnohem větším rizikem občanských nepokojů, válek či mezinárodních sporů, letní měsíce budeme v modlitbě věnovat právě jim.

Abcházie (součást Gruzie)

Anguilla (součást Spojeného království)

Bahrajn

Bahamy

Ázerbájdžán

Austrálie

Arménie

Argentina

Antigua a Barbuda

Angola

Andorra

Alžírsko

Albánie

AfghánistánCopyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.