Pravidelné aktivity

Úřední hodiny: středa 14:00-16:30
Zkouška sboru: pondělí 19:00 (od 18.5.)
Modlitba růžence: úterý 17:00
Biblický večer: středa 18:15 (v květnu každých 14 dnů)
Modlitba nešpor: pátek 17:00 (kromě prvního pátku)
Výstav Eucharistie: první pátek 17:00

Zpovídání: 30 minut přede mší svatou (kromě neděle a prvního pátku)

Výuka náboženství: úterý 15:00 (skupina A - 1.-2. třída ZŠ)
                                   středa 15:15 (skupina B - 3. třída ZŠ a příprava ke svátostem)
                                   úterý 17:30 (skupina C - 4.-9. třída ZŠ) Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.