Pravidelné aktivity

Úřední hodiny: čtvrtek 14:00-16:30
Zkouška sboru: pondělí 19:00
Modlitba růžence: úterý 17:00
Biblický večer: středa 18:15
Zpovídání: 30 minut přede mší svatou (kromě neděle a prvního pátku)

Výuka náboženství:
pondělí 15:00 - 15:45 (1.-2. ročník ZŠ)
úterý 15:45 - 16:30 (3. ročník ZŠ)
středa 17:30 - 18.15 (4.-8. ročník ZŠ)

Výstav Eucharistie: první pátek 17:00Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.