Pravidelné aktivity

Úřední hodiny: čtvrtek 14:00-16:30
Zkouška sboru: pondělí 19:00
Modlitba růžence: úterý 17:00
Biblický večer: středa 18:15
Zpovídání: 30 minut přede mší svatou (kromě neděle a prvního pátku)

Výuka náboženství:
pro školní rok 2019/2020 bude rozpis oznámen koncem srpna 2019

Výstav Eucharistie: první pátek 17:00Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.