Aktuality


9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento p...

10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM Exodus 17, 8–16 Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští naraz...

12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuá...

14. 3. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí ...

14. 3. 2021

Příprava ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dě...

17. 3. 2021

Biblický večer

111. JETHROVO POŽEHNÁNÍ A RADA Exodus 18, 1–27 Zajímavá postava, která se najednou vynoří v biblickém prostředí, je Mojžíšův tc...

19. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nem...


Sledujte nás na
našem facebookuPravidelné aktivity

Úřední hodiny: středa 14:00-16:30
Zkouška sboru: pondělí 19:00
Modlitba růžence: úterý 17:00
Biblický večer: středa 18:15 (od října 2020)
Modlitba nešpor: pátek 17:00 (kromě prvního pátku)
Výstav Eucharistie: první pátek 17:00

Zpovídání: 30 minut přede mší svatou (kromě neděle a prvního pátku)

Výuka náboženství: úterý 15:00 (skupina A - 0.-2. třída ZŠ)
                                   úterý 16:00 (skupina B - 3. třída ZŠ a příprava ke svátostem)
                                   úterý 17:30 (skupina C - 4.-9. třída ZŠ) Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.