Pravidelné aktivity

Úřední hodiny: čtvrtek 14:00-16:30


Zkouška sboru: pondělí 19:00
Modlitba růžence: úterý 17:00
Biblický večer: středa 18:15
Modlitba nešpor: pátek 17:00 (kromě prvního pátku)
Výstav Eucharistie: první pátek 17:00

Zpovídání: 30 minut přede mší svatou (kromě neděle a prvního pátku)

Výuka náboženstvíCopyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.