Slovo na měsíc

DUBEN

Milí čtenáři,

zatímco se měsíc březen téměř celý kryl s postní dobou, ten další – duben – se naopak téměř celý kryje s dobou velikonoční. Čtyřicet postních dnů jsme letos mohli prožívat společně s evangeliem, církví, farností, ale i jeden s druhým v rodinách či partnerstvích jako cvičení v ctnostech, jejichž pravým opakem jsou ne-ctnosti, neboli hříchy. A to kardinální. Pokaždé jsem si připravoval promluvy a několik hodin studoval nejen Bibli, ale i křesťanské spisovatele, především ty z raných dob, kteří byli velmi blízcí Ježíšově době a mohli ještě v tradici poznávat i předávat, jak Ježíšovým slovům rozuměl nejen on sám, ale i jeho první učedníci. Stejně tak jsem dlouho procházel dostupné prameny o konkrétních ctnostech a hříších v jiných náboženstvích (zejména hinduismus, islám a židovství), jakož i ve filozofických směrech, hlavně starověkého Řecka. A byl jsem překvapen, jak hodně společného mají v tomto směru všechny tyto ideové a ideologické systémy. Zároveň však nelze nevidět, že mezi nimi existuje „něco“, co tvoří nejen propastné rozdíly v teoriích, ale především v praktickém životě. Spory, boje, hádky, války… to vše se vede na základě určitého přesvědčení lidských společenství, která některé z výše zmiňovaných teorií věří.

Možná je to právě proto, že se z pojmů, které jsou obecně přijímány jako špatné vlastnosti, jakož i z těch, které jsou naopak považovány za dobré a užitečné, vytratil obsah. Když Ježíš jako hlavní Učitel nás křesťanů varuje své učedníky (tedy všechny, kdo mu uvěřili a uvěří a nechávají se pokřtít), aby nepřijímali diktát světa, ale drželi se jeho životního příkladu, ví moc dobře, jak silným lákadlem bude právě těch sedm oblastí, v nichž se posouvá naše citlivost ve svědomí a mnohé z nich sice obecně považujeme stále za hřích, ale určitě nikoli za těžký, a s podlehnutím v dané oblasti si příliš těžkou hlavu neděláme.

Zkusme si rychle zopakovat, v čem jsme se mohli (či měli?) během letošní postní doby cvičit. Mohli jsme víc poznávat a vracet se k původnímu obsahu termínů pýcha, hněv, smilstvo, lakota, nestřídmost, závist a lenost. Kdybychom si každý týden jenom jednou třeba deset minut zpytovali svědomí v dané oblasti, mohli jsme v sobě objevit svá konkrétní selhání, nebo i pravidelná selhávání, která jsou pak „materiálem“ pro svátost smíření, v níž Bohu své pády vyznáváme, a on nám právě pro tuto upřímnost a lítost odpouští.

A nejen to – v každé svátosti obdržíme Boží milost. Tedy sílu k tomu, abychom v tom lidském společenství, do něhož patříme, v němž žijeme, pracujeme a pohybujeme se, šířili přesný opak hlavních hříchů, tedy ctnosti, které mohou změnit svět a lidské soužití. V této době, kdy se slova válka a nenávist nejen často skloňují v médiích, ale staly se realitou, před níž už nelze zavírat oči a strkat hlavu do písku tím, že o nich nechceme ani slyšet, se křesťanství může stát záchranou lidstva. Nikoli tím, že postavíme všude kostely a rozesejeme kříže po polích, loukách a lesích. Ale tím, že začneme více žít to, co nás Ježíš učí. To je skutečné velikonoční poselství a opravdová velikonoční radost. A tak se sedm velikonočních týdnů budeme pro změnu více věnovat tomu pozitivnímu: tedy ctnostem, které považujeme za hlavní a základní. Každou neděli si budeme probírat jednu z nich, každou neděli si ukážeme biblický příklad a každou neděli si budeme před oči stavět i nějaký konkrétní lidský vzor.

Postní dobu už letos nevrátíme. Jen Bůh a každý z nás ví, jak jsme využili možnost zbavovat se toho, co Boží Slovo definuje jako překážku k dosažení věčného života. Velikonoční doba je však před námi. Chtěl bych věřit, že to pozitivní, které budeme společně poznávat, bude dostatečně inspirující, abychom se do toho společně pustili. Chci se o to snažit spolu s vámi. S každým, kdo uvěřil a uvěří, že je to cesta naděje a budoucnosti. Té dočasné zde na zemi, i té věčné v Božím království.

                                                                                                             P. MilošCopyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.