Aktuality


4. 6. 2020

Zasedání ERF

Od 18 hodin. Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

6. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, a...

7. 6. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby v...

11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sic...

12. 6. 2020

Noc kostelů

Původně měla být tato tradiční akce otevřených chrámů o týden dříve, kvůli nejistotě kolem šířící se koronavirové epidemie větš...

13. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

13. 6. 2020

Ministranti na faře

13.-14. 6. 2020 Plánovaný ministrantský výlet do Kraselova letos na konci dubna kvůli karanténě nejen u nás, ale v celé Evropě sice nevyše...

14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných f...


Sledujte nás na
našem facebooku


13. 11. 2019

Biblický večer

SMÍŘENÍ S BRATRY

Josef řekl svým bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec je tedy naživu?“ Bratři však úžasem a zděšením nebyli schopni odpovědi. Josef bratry vybídl: „Pojďte blíž.“

Genesis 45

Nejde pouze o dramatický zvrat v dosavadním příběhu o Josefovi, ale o důležité poselství, které Bůh zjevuje svému vyvolenému lidu, ať už jde o Izraelity anebo o nás pokřtěné katolíky. Na počátku celého spletitého vyprávění je bratrský spor, na jeho konci upozornění: „Cestou neveďte spory!“ Co jiného by mělo doprovázet i nás na životní cestě, než právě Boží Slovo?

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.