Adventní a vánoční doba

Mše SVATÉ v adventu


Bohoslužby v nouzovém režimu se konají podle speciálního řádu, uvedeného na hlavní stránce tohoto webu!

Úterý17:30(od 17.00 modlitba růžence)
Středa17:30
Čtvrtek  6:30(roráty při svíčkách)
Pátek17:30
Neděle  9:00,10:30


Příležitost k svátosti smíření - každý den (kromě neděle) 30 minut přede mší svatou, v úterý 22. prosince 2020 v čase 14.00 - 17.00

Návštěvy starých a nemocných v domácnosti - pátek 18. prosince 2020 dopoledne (od 9.00)

Výzdoba kostela a stavění stromků - 23. prosince 2020 po mši v 17:30

vánoční doba


čtvrtek 24. 12. 2020 Štědrý den
16:00 - štědrovečerní mše svatá pro děti
20:00 - štědrovečerní mše svatá pro seniory

(z důvodu nouzového stavu se půlnoční mše ani Rybova Česká mše vánoční nekoná!)


pátek 25. 12. 2020 slavnost Narození Páně (Vánoce)
  7:00 - mše svatá
  9:00 - mše svatá (neveřejná, streamovaná!)
10:30 - mše svatá


sobota 26. 12. 2020 druhý svátek vánoční (sv. Štěpán)
  9:00 - mše svatá
10:30 - mše svatá


neděle 27. 12. 2020 svátek Svaté Rodiny (obnovení manželských slibů)
sobota 17:30 - mše svatá  
  7:00 - mše svatá
  9:00 - mše svatá (neveřejná, streamovaná!)
10:30 - mše svatá


čtvrtek 31. 12. 2020 poslední den roku
17.30 - mše svatá + Te Deum


pátek 1. 1. 2021 svátek Matky Boží Panny Marie (Nový rok)
  7:00 - mše svatá
  9:00 - mše svatá (neveřejná, streamovaná!)
10:30 - mše svatá


středa 6. 1. 2021 slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
17:30 - mše svatá (žehnání vody, křídy a kadidla) Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.