Svátky a slavnosti

V celé církvi:1. ledna 2021 – Panna Maria, Matka Boží (Nový rok)

6. ledna 2021 – Zjevení Páně (Tři králové)

17. února 2021 – začátek postní doby (Popeleční středa)

19. března 2021 – sv. Josef

25. března 2021 – Zvěstování Páně

28. března 2021 – Květná neděle

2. dubna 2021 – Velký pátek

4. dubna 2021 – Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)

11. dubna 2021 – neděle Božího milosrdenství

13. května 2021 – Nanebevstoupení Páně

23. května 2021 – Seslání Ducha Svatého

30. května 2021 – Nejsvětější Trojice

3. června 2021 – Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

11. června 2021 – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

29. června 2021 – sv. Petr a Pavel

15. srpna 2021 – Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu 2021 – Všech svatých

21. listopadu 2021 – Ježíše Krista Krále

28. listopadu 2021 – začátek adventu (1. adventní neděle)

8. prosince 2021 – Neposkvrněné početí Panny Marie

25. prosince 2021 – Narození Páně (Vánoce)


V České republice:5. července 2021 – sv. Cyril a Metoděj

28. září 2021 – sv. Václav


V naší farnosti:


5. května 2021 – sv. Gothard

18. října 2021 – posvěcení kostela sv. Gotharda (1801)Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.