Svátky a slavnosti

V celé církvi:1. ledna 2020 – Panna Maria, Matka Boží (Nový rok)

6. ledna 2020 – Zjevení Páně (Tři králové)

26. února 2020 – začátek postní doby (Popeleční středa)

19. března 2020 – sv. Josef

25. března 2020 – Zvěstování Páně

5. dubna 2020 – Květná neděle

10. dubna 2020 – Velký pátek

12. dubna 2020 – Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)

19. dubna 2020 – neděle Božího milosrdenství

21. května 2020 – Nanebevstoupení Páně

31. května 2020 – Seslání Ducha svatého

7. června 2020 – Nejsvětější Trojice

11. června 2020 – Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

19. června 2020 – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

29. června 2020 – sv. Petr a Pavel

15. srpna 2020 – Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu 2020 – Všech svatých

22. listopadu 2020 – Ježíše Krista Krále

29. listopadu 2020 – začátek adventu (1. adventní neděle)

8. prosince 2020 – Neposkvrněné početí Panny Marie

25. prosince 2020 – Narození Páně (Vánoce)


V České republice:5. července 2020 – sv. Cyril a Metoděj

28. září 2020 – sv. Václav


V naší farnosti:


5. května 2020 – sv. Gothard

18. října 2020 – posvěcení kostela sv. Gotharda (1801)Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.