Svátky a slavnosti


V celé církvi:1. ledna 2019 – úterý – Panna Maria, Matka Boží (Nový rok)

6. ledna 2019 – neděle – Zjevení Páně (Tři králové)

6. března 2019 – středa – začátek postní doby (Popeleční středa)

19. března 2019 – úterý – sv. Josef

25. března 2019 – pondělí – Zvěstování Páně

14. dubna 2019 – neděle – Květná neděle

19. dubna 2019 – pátek – Velký pátek

21. dubna 2019 – neděle – Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)

28. dubna 2019 – neděle – neděle Božího milosrdenství

30. května 2019 – čtvrtek – Nanebevstoupení Páně

9. června 2019 – neděle – Seslání Ducha svatého

16. června 2019 – neděle – Nejsvětější Trojice

20. června 2019 – čtvrtek – Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

28. června 2019 – pátek – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

29. června 2019 – sobota – sv. Petr a Pavel

15. srpna 2019 – čtvrtek – Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu 2019 – pátek – Všech svatých

24. listopadu 2019 – neděle – Ježíše Krista Krále

1. prosince 2019 – neděle – začátek adventu (1. adventní neděle)

9. prosince 2019 – pondělí – Neposkvrněné početí Panny Marie

25. prosince 2019 – středa – Narození Páně (Vánoce)


V České republice:5. července 2019 – pátek – sv. Cyril a Metoděj

28. září 2019 – sobota – sv. Václav


V naší farnosti:


5. května 2019 – neděle – sv. Gothard

18. října 2019 – pátek – posvěcení kostela sv. Gotharda (1801)Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.