Postní doba

MŠE SVATÉ V POSTU



Úterý17.30 mše svatá(od 17.00 modlitba růžence)
Středa17.30 mše svatá(od 17.00 zpovídání)
Čtvrtek6.30 mše svatá(od 6.00 zpovídání)
Pátek17.30 mše svatá(od 17.00 zpovídání)
Neděle9.00, 10.30 mše svatá

Křížová cesta: každý pátek 17.00 (kromě 1. pátku v měsíci, kdy je výstav Eucharistie)

Postní duchovní obnova: 29. února 2020, vede P. Tomáš Roule

Postní pěší pouť (Strahov - Hájek): 14. března 2020, vede P. Miloš Szabo a Adam Podojil

Příležitost k svátosti smíření:
každý den (kromě neděle) 30 minut přede mší svatou, v úterý 7. dubna 2020 také v čase
15.00 - 17.30 (zpovídají P. Szabo a P. Málek)

Návštěvy starých a nemocných v domácnosti: pátek 3. dubna 2020 dopoledne, nahlašujte je do neděle 29. března 2020 na adresu farnost.bubenec@gmail.com



Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.