Kněží ve farnosti

1313:                       Vlk

1356:                       Mikuláš Holubec

?:                              Ctibor

1374:                       Racek

1384:                       Mikuláš

1415:                       interdikt nad Prahou

1421:                       zánik farnosti

1770:                       obnovení bohoslužeb ve filiálním kostele v Předním Ovenci (spadal do farnosti Bohnice), duchovní péči zajišťuje bohnický kaplan Johann Nepomuk Kautzky

1778:                       obnovení farnosti

1784-1786:            administrátor Johann Nepomuk Kautzky/Kaucký

1787-1801:            farář Johann Nepomuk Kautzky (nar. 1743 Dašice, zemřel 22.5.1801 Praha), pohřben v Praze Bubenči na starém hřbitově

1801:                       administrátor Hugo Beneš, OPraem.

1801-1806:            farář František Horaczek/Horáček

1806:                      administrátor Salesius Ullrich, OPraem.

1806-1808:            farář Josef Kubík

1808:                      administrátor Salesius Ullrich, OPraem.

1808-1823:            farář Franz Kautzky (nar. 14.9.1791, zemřel 18.1.1835 Praha)

1813-1814:            kooperátor/kaplan Johann Kraus 

1814-1819:            kooperátor/kaplan Vincenc Sluka 

1820-1835:            kooperátor/kaplan Karel Ullick/Uhlik

1823-1825:            administrátor Karel Ullick

1825-1835:            farář Ludvik Sedlitzky/Sedlický (nar. 15.8.1791 Polička, zemřel 9.10.1836 Praha)

1835-1837:            administrátor Karel Ullick

1835-1852:            kooperátor/kaplan František Tingel

1837-1841:            farář Karel Ullick (zemřel 2.11.1871 Praha)

1841-1852:            farář Antonín Hora

1852-1858:            farář Alex. Urban

1854-1858:            kooperátor/kaplan František Liebich (červenec 1859 Zvoleněves)

1858-1867:            kooperátor/kaplan Antonín Malec (nar. 4.4.1928 Nové Strašecí)

1858:                      administrátor Antonín Malec

1863:                      administrátor Antonín Malec

1865-1867:            farář Josef Menzl/Mencl

1869-1871:            kooperátor/kaplan Antonín Poláček

1871-1885:            kooperátor/kaplan Antonín Hermann

1874-1911:            farář Antonín Malec

1885-1892:            kooperátor/kaplan František Vacek

1892-1911:            kaplan Josef Sobotka

1905:                       kaplan Jan Vystrčil

1912-1919:            farář Josef Sobotka (nar. 14. 1. 1863 Zásmuky, zemřel 28. 1.1920), pohřben v Praze Bubenči

1912-1922:            kooperátor František Krupka (nar. 30.6.1884 Hořepník)

1920-1922:            administrátor František Krupka

1922-25.11.1942:                      farář-děkan František Krupka (nar. 30.6.1884 Hořepník, zemřel 25.11.1942 Zásmuky)

1941-14.8.1944:   výpomocný duchovní Karel Kratina

1942-1945:            administrátor ThDr. Alois Wyka

1.3.1946 - 18.6.1955:     farář-arciděkan Jan (Ladislav) Petrásek (nar. 18.5.1882 Čestín,
zemřel 18.6.1955 Praha-Bubeneč), pohřben v Praze Bubenči

1.11.1944 - 31.5.1956: kooperátor Karel Merth (nar. 31.10.1912 Jindřichův Hradec, zemřel 6.4.1984 Hrusice-Senohraby), pohřben ve Svatém Janu u Sedlčan

1.7.1955 - 31.1.1957:     administrátor Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek)

1.2.1957-14.2.1958:                  administrátor ThDr. Stanislav Novák (nar. 14.6.1917 Vlašim, zemřel 2.10.2006 Praha), pohřben v Praze na Vyšehradě 

1.2.1957-14.2.1958:                  kaplan Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek)

15.2.1958 - 30.4.1960: administrátor Mons. ThDr. Josef Hermach (nar. 29.5.1924 Písek, zemřel 25.12.2002 Slaný), pohřben v Praze na Malvazinkách

15.2.1958-31.10.1958: kaplan Vojtěch Homola (nar. 13.6.1930 Bratislava-Devín, zemřel 22.3.1999 Praha), pohřben v Praze na Malvazinkách

1.11.1958-31.3.1961:    kaplan Josef Pekárek (nar. 5.11.1910 Obděnice, zemřel 1.10.1978 Praha), pohřben v Obděnicích

1.6.1960-31.8.1975:                  administrátor ThDr. Miroslav Rajmon (nar. 26.3.1919 Sendražice u Hradce Králové)

1.9.1975-31.8.1985:                  farář ThDr. Miroslav Rajmon (nar. 26.3.1919 Sendražice u Hradce Králové, zemřel 3.1.1993), pohřben v Praze na Olšanech

1.9.1985-31.7.1990:                  administrátor excurrendo Mons. Jan Baxant (nar. 8.10.1948 Karlovy Vary)

1.9.1985-31.7.1995:                  výpomocný duchovní Antonín Šorm (nar. 23.4.1936 Praha)

1.8.1990-31.8.1990:                  administrátor excurrendo Pavel Maria Baxant (nar. 30.1.1951 Karlovy Vary)

1.9.1990-30.11.1991:    administrátor Alois Kánský (nar. 20.10.1954 Praha)

1.3.1992-14.3.1997:                  administrátor PhDr. Jaroslav Zrzavý (nar. 23.8.1924 Křížová)

15.3.1997-25.2.2002:    farář PhDr. Jaroslav Zrzavý (nar. 23.8.1924 Křížová, zemřel 25.2.2002), pohřben v Praze Bubenči

7.3.2002-31.12.2006:    administrátor excurrendo (z Holešovic) Alois Kánský (nar. 20.10.1954 Praha)

1.7.2002-30.6.2003:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic) Zdzislaw Ciesielski (nar. 2.1.1961 Pińczów)

2.9.2002-31.12.2006:    výpomocný duchovní ThDr. Bogdan Stanislaw Pelc (nar. 8. 5. 1969)

1.7.2003-31.8.2005:                  farní vikář excurrendo Ing. Marek Miškovský

1.1.2005-31.12.2006:    výpomocný duchovní (z Holešovic) Alois Kánský

1.9.2005-30.6.2007:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic) RNDr. Vladimír Kalík (nar.
19.8.1960 Praha)

1.7.2006-30.6.2008:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic) RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.

1.1.2007-30.8.2008:                  administrátor ThDr. Bogdan Stanislaw Pelc (nar. 8. 5. 1969)

1.7.2008-30.6.2009:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic) Martin Vlček

1.9.2008-31.10.2008:    administrátor excurrendo (z Holešovic) Alois Kánský (nar. 20.10.1954
Praha, zemřel 31.10.2008 Praha), pohřben v Praze na Vinohradech

1.9.2008-31.8.2009:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic)  ThLic. Jaroslav Ścieraszewski

7.11.2008-31.12.2008: administrátor excurrendo (z Karlína) Miroslav Cúth (nar. 11.11.1954 Karlovy Vary)

1.1.2009-30.6.2011:                  administrátor excurrendo (z Holešovic) Pavel Semela (nar.
17. 5. 1974) 

1.7.2009-30.6.2011:                  farní vikář excurrendo (z Holešovic) MUDr. Jiří Korda

1.7.2011-30.6.2013:                  administrátor excurrendo (z Holešovic) Ing. Mgr. Michal Kimák 

1.7.2013-14.11.2014:    administrátor  Ing. Mgr. Michal Kimák (nar. 22.12.1965, zemřel
24.10.2019 Praha), pohřben v Praze na Vinohradech

1.11.2014-31.10.2015: výpomocný duchovní (z Holešovic) Mgr. Michael Jan Špán

15.11.2014-30.9.2015:  administrátor excurrendo (z Holešovic) Pavel Semela (nar. 17. 5.
1974)

1.10.2015-dosud:                       farář ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. (nar. 19.2.1964 Bojnice)Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.