28. 9. 2021

sv. Václav

V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, jde o den volna, proto se nebude konat ani náboženství dětí, ale nabízíme společné slavení tohoto národního světce večer při mši svaté v 17:30.
Od 17:00 před mší svatou probíhá pravidelná společná modlitba růžence.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.