23. 11. 2021

Úterní společná modlitba růžence

Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17:00 obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, v naší zemi nebo v naší rodině. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.